موضوعات کتاب ها

پیشرفت های اخیر در ارتباطات و شبکه بی سیم (وایرلس)
Recent Advances in Wireless Communications and Networks
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در ارتباطات و شبکه بی سیم (وایرلس)

Recent Advances in Wireless Communications and Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Recent Advances in Wireless Communications and Networks
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 25,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتهای اخیر در پردازش سیگنال
Recent Advances in Signal Processing
نام کتاب:

پیشرفتهای اخیر در پردازش سیگنال

Recent Advances in Signal Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ashraf A Zaher
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 56.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شناسایی فرکانس رادیویی از سیستم تا کاربرد ها
Radio Frequency Identification from System to Applications
نام کتاب:

شناسایی فرکانس رادیویی از سیستم تا کاربرد ها

Radio Frequency Identification from System to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mamun Bin Ibne Reaz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول شناسایی فرکانس رادیویی و  کاربردهای روش طراحی و راه حلها
Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications Design Methods and Solutions
نام کتاب:

اصول شناسایی فرکانس رادیویی و کاربردهای روش طراحی و راه حلها

Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications Design Methods and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Cristina Turcu
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول شناسایی فرکانس رادیویی و کاربردهای تحقیقات به عمل آمده
Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications Bringing Research to Practice
نام کتاب:

اصول شناسایی فرکانس رادیویی و کاربردهای تحقیقات به عمل آمده

Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications Bringing Research to Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Cristina Turcu
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ارتباطات رادیویی
Radio Communications
نام کتاب:

ارتباطات رادیویی

Radio Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Alessandro Bazzi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فناوری رادار
Radar Technology
نام کتاب:

فناوری رادار

Radar Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Guy Kouemou
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کیفیت خدمات و تخصیص منابع در وایمکس
Quality of Service and Resource Allocation in WiMAX
نام کتاب:

کیفیت خدمات و تخصیص منابع در وایمکس

Quality of Service and Resource Allocation in WiMAX
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Roberto C. Hincapie and Javier E. Sierra
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت کیفیت و شیوه ها
Quality Management and Practices
نام کتاب:

مدیریت کیفیت و شیوه ها

Quality Management and Practices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kim-Soon Ng
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خواص و کاربرد های کاربید سیلیکون
Properties and Applications of Silicon Carbide
نام کتاب:

خواص و کاربرد های کاربید سیلیکون

Properties and Applications of Silicon Carbide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rosario Gerhardt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کنترلر قابل برنامه ریزی
Programmable Logic Controller
نام کتاب:

کنترلر قابل برنامه ریزی

Programmable Logic Controller
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Luiz Affonso Guedes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 فوتونیک کریستال ها (بلور های فوتونیک) – مقدمه، کاربرد ها و تئوری
Photonic Crystals - Introduction, Applications and Theory
نام کتاب:

فوتونیک کریستال ها (بلور های فوتونیک) – مقدمه، کاربرد ها و تئوری

Photonic Crystals - Introduction, Applications and Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Alessandro Massaro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فوتونیک کریستال ها (بلور های فوتونیک) – سیستم های نوآورانه، لیزر ها و موج بر ها
Photonic Crystals - Innovative Systems, Lasers and Waveguides
نام کتاب:

فوتونیک کریستال ها (بلور های فوتونیک) – سیستم های نوآورانه، لیزر ها و موج بر ها

Photonic Crystals - Innovative Systems, Lasers and Waveguides
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Alessandro Massaro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فوتودیود - فعالیت های جهان در سال 2011
Photodiodes - World Activities in 2011
نام کتاب:

فوتودیود - فعالیت های جهان در سال 2011

Photodiodes - World Activities in 2011
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jeong-Woo Park
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فتو دیود ها (دیود های نوری) – از مبانی تا کاربرد ها
Photodiodes - From Fundamentals to Applications
نام کتاب:

فتو دیود ها (دیود های نوری) – از مبانی تا کاربرد ها

Photodiodes - From Fundamentals to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ilgu Yun
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فوتودیود - ارتباطات،بیوسنسینگ، اندازه گیری و فیزیک پر انرژی
Photodiodes - Communications, Bio-Sensings, Measurements and High-Energy Physics
نام کتاب:

فوتودیود - ارتباطات،بیوسنسینگ، اندازه گیری و فیزیک پر انرژی

Photodiodes - Communications, Bio-Sensings, Measurements and High-Energy Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jin-Wei Shi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آشکار سازهای نوری
Photodetectors
نام کتاب:

آشکار سازهای نوری

Photodetectors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sanka Gateva
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد پتروشیمیایی (مواد شیمیایی نفتی)
Petrochemicals
نام کتاب:

مواد پتروشیمیایی (مواد شیمیایی نفتی)

Petrochemicals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Vivek Patel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 قطعات منفعل مایکروویو و آنتن
Passive Microwave Components and Antennas
نام کتاب:

قطعات منفعل مایکروویو و آنتن

Passive Microwave Components and Antennas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Vitaliy Zhurbenko
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 30 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیود ساطع کننده نور آلی - مواد، فرآیند و دستگاه ها
Organic Light Emitting Diode - Material, Process and Devices
نام کتاب:

دیود ساطع کننده نور آلی - مواد، فرآیند و دستگاه ها

Organic Light Emitting Diode - Material, Process and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Seung Hwan Ko
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر