موضوعات کتاب ها

دانلود کتابسالنامه رسانه های آموزشی و فناوری – جلد 36، 2011
Educational Media and Technology Yearbook: Volume 36, 2011
نام کتاب:

دانلود کتابسالنامه رسانه های آموزشی و فناوری – جلد 36، 2011

Educational Media and Technology Yearbook: Volume 36, 2011
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Michael Orey , Stephanie A. Jones , Robert Maribe Branch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری
Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری

Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Christian Otto
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزای ترکیبی: طراحی کاتالیزورها کارآمد برای سنتز
Cooperative Catalysis: Designing Efficient Catalysts for Synthesis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزای ترکیبی: طراحی کاتالیزورها کارآمد برای سنتز

Cooperative Catalysis: Designing Efficient Catalysts for Synthesis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: René Peters
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همرفتی جریان و انتقال حرارت از سطوح موجی: مایعات ویسکوز، محیط های متخلخل و نانوسیالها
Convective Flow and Heat Transfer from Wavy Surfaces: Viscous Fluids, Porous Media, and Nanofluids
نام کتاب:

دانلود کتاب همرفتی جریان و انتقال حرارت از سطوح موجی: مایعات ویسکوز، محیط های متخلخل و نانوسیالها

Convective Flow and Heat Transfer from Wavy Surfaces: Viscous Fluids, Porous Media, and Nanofluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Aroon Shenoy , Mikhail Sheremet and Ioan Pop
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی کایروپتیکال - اصول و کاربرد ها
Chiroptical Spectroscopy: Fundamentals and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی کایروپتیکال - اصول و کاربرد ها

Chiroptical Spectroscopy: Fundamentals and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Prasad L. Polavarapu
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز شیمیایی با استفاده از فلزات بسیار واکنش پذیر
Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز شیمیایی با استفاده از فلزات بسیار واکنش پذیر

Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Reuben D. Rieke
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمل و نقل حامل در ترانزیستورهای MOS در مقیاس نانو
Carrier Transport in Nanoscale MOS Transistors
نام کتاب:

دانلود کتاب حمل و نقل حامل در ترانزیستورهای MOS در مقیاس نانو

Carrier Transport in Nanoscale MOS Transistors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Hideaki Tsuchiya and Yoshinari Kamakura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1
Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1

Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختن فرهنگ ریاضی مثبت
Building a Math-Positive Culture: How to Support Great Math Teaching in Your School
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختن فرهنگ ریاضی مثبت

Building a Math-Positive Culture: How to Support Great Math Teaching in Your School
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cathy L. Seeley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رابط های مغز و کامپیوتر : روش ها و دیدگاه ها
Brain-Computer Interfaces 1: Methods and Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب رابط های مغز و کامپیوتر : روش ها و دیدگاه ها

Brain-Computer Interfaces 1: Methods and Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Maureen Clerc , Laurent Bougrain and Fabien Lotte
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظم های پیوند و اجزای انرژی - استخراج اطلاعات شیمیایی از توابع موج مولکولی
Bond Orders and Energy Components: Extracting Chemical Information from Molecular Wave Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب نظم های پیوند و اجزای انرژی - استخراج اطلاعات شیمیایی از توابع موج مولکولی

Bond Orders and Energy Components: Extracting Chemical Information from Molecular Wave Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: István Mayer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بلوک-کو پلیمر ها نانو کامپوزیت ها
Block Copolymer Nanocomposites 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بلوک-کو پلیمر ها نانو کامپوزیت ها

Block Copolymer Nanocomposites 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Galder Kortaberria and Agnieszka Tercjak
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها
Additives for High Performance Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها

Additives for High Performance Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Johannes Karl Fink
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB و  متغیرهای پیچیده
A MatLab® Companion to Complex Variables (Textbooks in Mathematics)
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB و متغیرهای پیچیده

A MatLab® Companion to Complex Variables (Textbooks in Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. David Wunsch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر استنتاج آماری
A Concise Introduction to Statistical Inference
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر استنتاج آماری

A Concise Introduction to Statistical Inference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jacco Thijssen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک جمعی از باکتری ها تا توده ها: گردش از طریق مدلسازی، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی
Collective Dynamics from Bacteria to Crowds: An Excursion Through Modeling, Analysis and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جمعی از باکتری ها تا توده ها: گردش از طریق مدلسازی، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی

Collective Dynamics from Bacteria to Crowds: An Excursion Through Modeling, Analysis and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Adrian Muntean and Federico Toschi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص اپتیکی مواد پیشرفته
Optical Properties of Advanced Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص اپتیکی مواد پیشرفته

Optical Properties of Advanced Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yoshinobu Aoyagi and Kotaro Kajikawa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها
Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها

Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Robert B. Heimann , Hans D. Lehmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراتر از پدیدار شناسی کولیدر مدل استاندارد فیزیک هیگز و سوپرسیمتری
Beyond Standard Model Collider Phenomenology of Higgs Physics and Supersymmetry
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از پدیدار شناسی کولیدر مدل استاندارد فیزیک هیگز و سوپرسیمتری

Beyond Standard Model Collider Phenomenology of Higgs Physics and Supersymmetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Marc Christopher Thomas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2016 برای آمار آموزشی و روانشناسی
Excel 2016 for Educational and Psychological Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2016 برای آمار آموزشی و روانشناسی

Excel 2016 for Educational and Psychological Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas J. Quirk
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر