موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حمل و نقل حامل در ترانزیستورهای MOS در مقیاس نانو
Carrier Transport in Nanoscale MOS Transistors
نام کتاب:

دانلود کتاب حمل و نقل حامل در ترانزیستورهای MOS در مقیاس نانو

Carrier Transport in Nanoscale MOS Transistors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Hideaki Tsuchiya and Yoshinari Kamakura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1
Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1

Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختن فرهنگ ریاضی مثبت
Building a Math-Positive Culture: How to Support Great Math Teaching in Your School
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختن فرهنگ ریاضی مثبت

Building a Math-Positive Culture: How to Support Great Math Teaching in Your School
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cathy L. Seeley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رابط های مغز و کامپیوتر : روش ها و دیدگاه ها
Brain-Computer Interfaces 1: Methods and Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب رابط های مغز و کامپیوتر : روش ها و دیدگاه ها

Brain-Computer Interfaces 1: Methods and Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Maureen Clerc , Laurent Bougrain and Fabien Lotte
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظم های پیوند و اجزای انرژی - استخراج اطلاعات شیمیایی از توابع موج مولکولی
Bond Orders and Energy Components: Extracting Chemical Information from Molecular Wave Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب نظم های پیوند و اجزای انرژی - استخراج اطلاعات شیمیایی از توابع موج مولکولی

Bond Orders and Energy Components: Extracting Chemical Information from Molecular Wave Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: István Mayer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بلوک-کو پلیمر ها نانو کامپوزیت ها
Block Copolymer Nanocomposites 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بلوک-کو پلیمر ها نانو کامپوزیت ها

Block Copolymer Nanocomposites 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Galder Kortaberria and Agnieszka Tercjak
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها
Additives for High Performance Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها

Additives for High Performance Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Johannes Karl Fink
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB و  متغیرهای پیچیده
A MatLab® Companion to Complex Variables (Textbooks in Mathematics)
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB و متغیرهای پیچیده

A MatLab® Companion to Complex Variables (Textbooks in Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. David Wunsch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر استنتاج آماری
A Concise Introduction to Statistical Inference
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر استنتاج آماری

A Concise Introduction to Statistical Inference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jacco Thijssen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک جمعی از باکتری ها تا توده ها: گردش از طریق مدلسازی، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی
Collective Dynamics from Bacteria to Crowds: An Excursion Through Modeling, Analysis and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جمعی از باکتری ها تا توده ها: گردش از طریق مدلسازی، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی

Collective Dynamics from Bacteria to Crowds: An Excursion Through Modeling, Analysis and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Adrian Muntean and Federico Toschi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص اپتیکی مواد پیشرفته
Optical Properties of Advanced Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص اپتیکی مواد پیشرفته

Optical Properties of Advanced Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yoshinobu Aoyagi and Kotaro Kajikawa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها
Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها

Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Robert B. Heimann , Hans D. Lehmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراتر از پدیدار شناسی کولیدر مدل استاندارد فیزیک هیگز و سوپرسیمتری
Beyond Standard Model Collider Phenomenology of Higgs Physics and Supersymmetry
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از پدیدار شناسی کولیدر مدل استاندارد فیزیک هیگز و سوپرسیمتری

Beyond Standard Model Collider Phenomenology of Higgs Physics and Supersymmetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Marc Christopher Thomas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2016 برای آمار آموزشی و روانشناسی
Excel 2016 for Educational and Psychological Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2016 برای آمار آموزشی و روانشناسی

Excel 2016 for Educational and Psychological Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas J. Quirk
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستن سوپرسومتری و واگرایی های اشعه ماوراء بنفش در تمدید ابرگرانش
Breaking of Supersymmetry and Ultraviolet Divergences in Extended Supergravity
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستن سوپرسومتری و واگرایی های اشعه ماوراء بنفش در تمدید ابرگرانش

Breaking of Supersymmetry and Ultraviolet Divergences in Extended Supergravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefano Bellucci
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برنامه نویسی خطی و چند منظوره با افزودنی های فازی تصادفی
Linear and Multiobjective Programming with Fuzzy Stochastic Extensions
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه نویسی خطی و چند منظوره با افزودنی های فازی تصادفی

Linear and Multiobjective Programming with Fuzzy Stochastic Extensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Masatoshi Sakawa , Hitoshi Yano and Ichiro Nishizaki
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور
Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور

Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: David Ming , David Glasser , Diane Hildebrandt , Benjamin Glasser and Matthew Metgzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های نظریه اندازه گیری در آمار
Applications of Measure Theory to Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های نظریه اندازه گیری در آمار

Applications of Measure Theory to Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gogi Pantsulaia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فوریه
An Introduction to Fourier Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فوریه

An Introduction to Fourier Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Russell L. Herman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاز آرایه طراحی رادار: استفاده از اصول رادار
Phased-Array Radar Design: Application of Radar Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب فاز آرایه طراحی رادار: استفاده از اصول رادار

Phased-Array Radar Design: Application of Radar Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Tom Jeffrey
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر