موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تحلیل ساختاری عددی
Numerical Structural Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل ساختاری عددی

Numerical Structural Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Steven O'Hara
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار SPSS
SPSS Statistics for Dummies 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار SPSS

SPSS Statistics for Dummies 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Keith McCormick , Jesus Salcedo , Aaron Poh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اشعار عملی در معماری
Practical Poetics in Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب اشعار عملی در معماری

Practical Poetics in Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Leon van Schaik
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقیاس مشخصه گرما سنجی در سینتیک واکنش های شیمیایی
Bench Scale Calorimetry in Chemical Reaction Kinetics: An Alternative Approach to Liquid Phase Reaction Kinetics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقیاس مشخصه گرما سنجی در سینتیک واکنش های شیمیایی

Bench Scale Calorimetry in Chemical Reaction Kinetics: An Alternative Approach to Liquid Phase Reaction Kinetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Wilfried Litz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش انتشار پرتو برای طراحی دستگاه های نوری موجبر
Beam Propagation Method for Design of Optical Waveguide Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب روش انتشار پرتو برای طراحی دستگاه های نوری موجبر

Beam Propagation Method for Design of Optical Waveguide Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ginés Lifante Pedrola
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های بیزی و روش ها با کاربردها
Bayesian Theory and Methods with Applications (Atlantis Studies in Probability and Statistics)
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های بیزی و روش ها با کاربردها

Bayesian Theory and Methods with Applications (Atlantis Studies in Probability and Statistics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vladimir Savchuk and Chris P. Tsokos
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب پیشگویی بیزی و الگوریتم های تطبیقی نمونه سازی برای شبکه های حسگر تلفن همراه - بازسازی آنلاین زمینه محیطی در فضا و زمان
Bayesian Prediction and Adaptive Sampling Algorithms for Mobile Sensor Networks: Online Environmental Field Reconstruction in Space and Time
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب پیشگویی بیزی و الگوریتم های تطبیقی نمونه سازی برای شبکه های حسگر تلفن همراه - بازسازی آنلاین زمینه محیطی در فضا و زمان

Bayesian Prediction and Adaptive Sampling Algorithms for Mobile Sensor Networks: Online Environmental Field Reconstruction in Space and Time
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yunfei Xu , Jongeun Choi , Sarat Dass and Tapabrata Maiti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باتری ها برای پایداری: مطالب منتخب از دایره المعارف علم و فناوری پایداری
Batteries for Sustainability: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب باتری ها برای پایداری: مطالب منتخب از دایره المعارف علم و فناوری پایداری

Batteries for Sustainability: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Ralph J. Brodd
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردی مطلق و و تجزیه و تحلیل تعداد داده
Applied Categorical and Count Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردی مطلق و و تجزیه و تحلیل تعداد داده

Applied Categorical and Count Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wan Tang , Hua He and Xin M. Tu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای بهینه سازی ترکیبی
Applications of Combinatorial Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای بهینه سازی ترکیبی

Applications of Combinatorial Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vangelis Th. Paschos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دفع اختلال فعال برای سیستمهای غیر خطی: مقدمه
Active Disturbance Rejection Control for Nonlinear Systems: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب دفع اختلال فعال برای سیستمهای غیر خطی: مقدمه

Active Disturbance Rejection Control for Nonlinear Systems: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Bao-Zhu Guo and Zhi-Liang Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در مطالعات کواترنر
Advances in Irish Quaternary Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در مطالعات کواترنر

Advances in Irish Quaternary Studies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter Coxon , Stephen McCarron and Fraser Mitchell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویندوز 10 برای اینترنت
Windows 10 for the Internet of Things
نام کتاب:

دانلود کتاب ویندوز 10 برای اینترنت

Windows 10 for the Internet of Things
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Charles Bell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی رادیو
Introduction to Radio Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی رادیو

Introduction to Radio Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Nathan Blaunstein , Christos Christodoulou and Mikhail Sergeev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل مشکلات در الکترومغناطیس
Solved Problems in Electromagnetics
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مشکلات در الکترومغناطیس

Solved Problems in Electromagnetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Félix Salazar Bloise , Rafael Medina Ferro , Ana Bayón and Francisco Gascón
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جایگزینی سیستم برق قایق خود
Replacing Your Boat's Electrical System
نام کتاب:

دانلود کتاب جایگزینی سیستم برق قایق خود

Replacing Your Boat's Electrical System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mike Westin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلو گیری پروب در آرایه ساختاری فاز
Probe Suppression in Conformal Phased Array
نام کتاب:

دانلود کتاب جلو گیری پروب در آرایه ساختاری فاز

Probe Suppression in Conformal Phased Array
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hema Singh , Mausumi Dutta and P. S. Neethu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی با صدا: نظریه تعامل با صدا و موسیقی در بازی های ویدئویی
Playing with Sound: A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی با صدا: نظریه تعامل با صدا و موسیقی در بازی های ویدئویی

Playing with Sound: A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Karen Collins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Pillararenes
Pillararenes
نام کتاب:

دانلود کتاب Pillararenes

Pillararenes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Tomoki Ogoshi , Philip Gale and Jonathan Steed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتو شیمی: جلد 43
Photochemistry: Volume 43
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتو شیمی: جلد 43

Photochemistry: Volume 43
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Elisa Fasani and Angelo Albini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر