موضوعات کتاب ها

شیمی نانو
Nanochemistry
نام کتاب:

شیمی نانو

Nanochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Kenneth J. Klabunde , Gleb B. Sergeev
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 جادوی نمودار ها
Magic Graphs
نام کتاب:

جادوی نمودار ها

Magic Graphs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alison M. Marr, W.D. Wallis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سینتیک و ترمودینامیک ذرات سریع در جامدات
Kinetics and Thermodynamics of Fast Particles in Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب سینتیک و ترمودینامیک ذرات سریع در جامدات

Kinetics and Thermodynamics of Fast Particles in Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yurii Kashlev
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقدمه ای بر فلوئوروپلیمرها: مواد، فناوری و  کاربردها
Introduction to Fluoropolymers: Materials, Technology and Applications
نام کتاب:

مقدمه ای بر فلوئوروپلیمرها: مواد، فناوری و کاربردها

Introduction to Fluoropolymers: Materials, Technology and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: مقدمه ای بر فلوئوروپلیمرها: مواد، فناوری و نرم افزار
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چگونه مانند یک ریاضیدان ارشد مطالعه  کنیم
How to Study as a Mathematics Major
نام کتاب:

چگونه مانند یک ریاضیدان ارشد مطالعه کنیم

How to Study as a Mathematics Major
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lara Alcock
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشتقات مرتبه بالاتر (مونوگراف ها و نظرسنجی ها در ریاضیات محض و کاربردی)
Higher Order Derivatives (Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics)
نام کتاب:

مشتقات مرتبه بالاتر (مونوگراف ها و نظرسنجی ها در ریاضیات محض و کاربردی)

Higher Order Derivatives (Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Satya Mukhopadhyay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فن آوری های به روز رسانی نفت سنگین و فوق سنگین
Heavy and Extra-heavy Oil Upgrading Technologies
نام کتاب:

فن آوری های به روز رسانی نفت سنگین و فوق سنگین

Heavy and Extra-heavy Oil Upgrading Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: James G. Speight
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای مواد فلورسنت نیمه هادی
Handbook of Luminescent Semiconductor Materials
نام کتاب:

راهنمای مواد فلورسنت نیمه هادی

Handbook of Luminescent Semiconductor Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Leah Bergman, Jeanne L. McHale
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 راهنمای علم خاک رس (تحولات در علوم خاک رس)
Handbook of Clay Science, (Developments in Clay Science)
نام کتاب:

راهنمای علم خاک رس (تحولات در علوم خاک رس)

Handbook of Clay Science, (Developments in Clay Science)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: F. Bergaya , G. Lagaly
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهینه سازی آب های زیرزمینی: جریان، انتقال املاح و مدیریت
Groundwater Optimization Handbook: Flow, Contaminant Transport, and Conjunctive Management
نام کتاب:

بهینه سازی آب های زیرزمینی: جریان، انتقال املاح و مدیریت

Groundwater Optimization Handbook: Flow, Contaminant Transport, and Conjunctive Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Richard C. Peralta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تعمیم معادلات دیفرانسیل معمولی – راه حل های نه کاملا پیوسته
Generalized Ordinary Differential Equations: Not Absolutely Continuous Solutions
نام کتاب:

تعمیم معادلات دیفرانسیل معمولی – راه حل های نه کاملا پیوسته

Generalized Ordinary Differential Equations: Not Absolutely Continuous Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jaroslav Kurzweil
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ملزومات سنگ شناسی  آذرین و دگرگونی
Essentials of Igneous and Metamorphic Petrology
نام کتاب:

ملزومات سنگ شناسی آذرین و دگرگونی

Essentials of Igneous and Metamorphic Petrology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Ronald Frost , Carol D. Frost
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم ها و  فناوری بی سیم :کاربرد های تئوری و عملی
Embedded Systems and Wireless Technology: Theory and Practical Applications
نام کتاب:

سیستم ها و فناوری بی سیم :کاربرد های تئوری و عملی

Embedded Systems and Wireless Technology: Theory and Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Raul A. Santos , Arthur Edwards Block
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انجام تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS
Doing Data Analysis with SPSS: Version 18.0
نام کتاب:

انجام تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS

Doing Data Analysis with SPSS: Version 18.0
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert H. Carver , Jane Gradwohl Nash
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 درک مفهومی علوم
Conceptual Integrated Science
نام کتاب:

درک مفهومی علوم

Conceptual Integrated Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Paul G. Hewitt , Suzanne A Lyons , John A. Suchocki Jennifer Yeh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 85.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فرمول هندسی مکانیک کلاسیک و کوانتوم
Geometric Formulation of Classical and Quantum Mechanics
نام کتاب:

فرمول هندسی مکانیک کلاسیک و کوانتوم

Geometric Formulation of Classical and Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Giovanni Giachetta
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پزشکی نانوحسگرها
Biomedical Nanosensors
نام کتاب:

پزشکی نانوحسگرها

Biomedical Nanosensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Joseph M. Irudayaraj
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شیمی فیزیک مقدماتی
Elementary Physical Chemistry
نام کتاب:

شیمی فیزیک مقدماتی

Elementary Physical Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Bruno Linder
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زمین شناسی اقتصادی ایران: ذخایر معدنی و منابع طبیعی
The Economic Geology of Iran: Mineral Deposits and Natural Resources
نام کتاب:

زمین شناسی اقتصادی ایران: ذخایر معدنی و منابع طبیعی

The Economic Geology of Iran: Mineral Deposits and Natural Resources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Mansour Ghorbani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هندسه دیفرانسیل و فیزیک ریاضی
Differential Geometry and Mathematical Physics
نام کتاب:

هندسه دیفرانسیل و فیزیک ریاضی

Differential Geometry and Mathematical Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gerd Rudolph , Matthias Schmidt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر