موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش های چندگانه برای حل معادلات غیر خطی
Multipoint Methods for Solving Nonlinear Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های چندگانه برای حل معادلات غیر خطی

Multipoint Methods for Solving Nonlinear Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Miodrag Petkovic , Beny Neta , Ljiljana Petkovic and Jovana Dzunic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری جابجا شدگی از روش گذرا الکترومغناطیسی
Migration Imaging of the Transient Electromagnetic Method
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری جابجا شدگی از روش گذرا الکترومغناطیسی

Migration Imaging of the Transient Electromagnetic Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xiu Li , Guoqiang Xue and Changchun Yin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB و SIMULINK. شبیه سازی سیستم های دینامیکی
MATLAB and SIMULINK. Simulating Dynamic Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB و SIMULINK. شبیه سازی سیستم های دینامیکی

MATLAB and SIMULINK. Simulating Dynamic Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: ABELL J.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش راه ساخت در یادگیری الکترونیکی
Learning Path Construction in e-Learning: What to Learn, How to Learn, and How to Improve
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش راه ساخت در یادگیری الکترونیکی

Learning Path Construction in e-Learning: What to Learn, How to Learn, and How to Improve
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Fan Yang and Zhenghong Dong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم عملکرد مکرر، لحظه ها، و تحول ماتریس بی نهایت
Iterated Function Systems, Moments, and Transformations of Infinite Matrices
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم عملکرد مکرر، لحظه ها، و تحول ماتریس بی نهایت

Iterated Function Systems, Moments, and Transformations of Infinite Matrices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Palle E. T. Jorgensen , Keri A. Kornelson and Karen L. Shuman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های ایزوژئومتریک برای شبیه سازی عددی
Isogeometric Methods for Numerical Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های ایزوژئومتریک برای شبیه سازی عددی

Isogeometric Methods for Numerical Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Gernot Beer and Stephane Bordas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمر یونی فلزی کامپوزیت ها: مواد هوشمند چند منظوره و ماهیچه های مصنوعی، مجموعه ای کامل
Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs): Smart Multi-Functional Materials and Artificial Muscles, Complete Set
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمر یونی فلزی کامپوزیت ها: مواد هوشمند چند منظوره و ماهیچه های مصنوعی، مجموعه ای کامل

Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs): Smart Multi-Functional Materials and Artificial Muscles, Complete Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mohsen Shahinpoor and Hans-Jorg Schneider
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اندازه گیری دقیق کوانتومی: استاندارد کوانتومی و ابزار دقیق
Introduction to Quantum Metrology: Quantum Standards and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اندازه گیری دقیق کوانتومی: استاندارد کوانتومی و ابزار دقیق

Introduction to Quantum Metrology: Quantum Standards and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Waldemar Nawrocki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها
Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها

Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: John Ernest Harry
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مهندسی فن آوری ارتباطات بی سیم
Fundamentals of Wireless Communication Engineering Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مهندسی فن آوری ارتباطات بی سیم

Fundamentals of Wireless Communication Engineering Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: K. Daniel Wong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شبکه های نوری فضایی رایگان برای خدمات فوق العاده پهنای باند
Free Space Optical Networks for Ultra-Broad Band Services
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های نوری فضایی رایگان برای خدمات فوق العاده پهنای باند

Free Space Optical Networks for Ultra-Broad Band Services
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Stamatios V. Kartalopoulos
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه و ابعاد هاسدورف
Fourier Analysis and Hausdorff Dimension
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه و ابعاد هاسدورف

Fourier Analysis and Hausdorff Dimension
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Pertti Mattila
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همگرایی ثابت تلفن همراه
Fixed Mobile Convergence Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب همگرایی ثابت تلفن همراه

Fixed Mobile Convergence Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Syed A. Ahson and Mohammad Ilyas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برانگیختگیهای اتمی بیرونی
Exotic Nuclear Excitations
نام کتاب:

دانلود کتاب برانگیختگیهای اتمی بیرونی

Exotic Nuclear Excitations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: S.C. Pancholi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ریاضیات گسسته
Essentials Of Discrete Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ریاضیات گسسته

Essentials Of Discrete Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David J. Hunter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل رادیوشیمیایی محیطی
Environmental Radiochemical Analysis V
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل رادیوشیمیایی محیطی

Environmental Radiochemical Analysis V
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Peter Warwick and Anthony Ware
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه
Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه

Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Robert A. Meyers
سال انتشار: 2000
حجم فایل: 178.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برهمکنش الکتروضعیف
Electroweak Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب برهمکنش الکتروضعیف

Electroweak Interactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Luciano Maiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک: عمومی، آنالوگ، دیجیتال و با PSpice
Electronics: Basic, Analog, and Digital with PSpice
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک: عمومی، آنالوگ، دیجیتال و با PSpice

Electronics: Basic, Analog, and Digital with PSpice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nassir H. Sabah
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 38.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد و دستگاه ها حافظه برق
Electrical Memory Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد و دستگاه ها حافظه برق

Electrical Memory Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Wen-Chang Chen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر