موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پلیمر یونی فلزی کامپوزیت ها: مواد هوشمند چند منظوره و ماهیچه های مصنوعی، مجموعه ای کامل
Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs): Smart Multi-Functional Materials and Artificial Muscles, Complete Set
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمر یونی فلزی کامپوزیت ها: مواد هوشمند چند منظوره و ماهیچه های مصنوعی، مجموعه ای کامل

Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs): Smart Multi-Functional Materials and Artificial Muscles, Complete Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mohsen Shahinpoor and Hans-Jorg Schneider
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اندازه گیری دقیق کوانتومی: استاندارد کوانتومی و ابزار دقیق
Introduction to Quantum Metrology: Quantum Standards and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اندازه گیری دقیق کوانتومی: استاندارد کوانتومی و ابزار دقیق

Introduction to Quantum Metrology: Quantum Standards and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Waldemar Nawrocki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها
Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها

Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: John Ernest Harry
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مهندسی فن آوری ارتباطات بی سیم
Fundamentals of Wireless Communication Engineering Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مهندسی فن آوری ارتباطات بی سیم

Fundamentals of Wireless Communication Engineering Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: K. Daniel Wong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شبکه های نوری فضایی رایگان برای خدمات فوق العاده پهنای باند
Free Space Optical Networks for Ultra-Broad Band Services
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های نوری فضایی رایگان برای خدمات فوق العاده پهنای باند

Free Space Optical Networks for Ultra-Broad Band Services
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Stamatios V. Kartalopoulos
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه و ابعاد هاسدورف
Fourier Analysis and Hausdorff Dimension
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه و ابعاد هاسدورف

Fourier Analysis and Hausdorff Dimension
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Pertti Mattila
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همگرایی ثابت تلفن همراه
Fixed Mobile Convergence Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب همگرایی ثابت تلفن همراه

Fixed Mobile Convergence Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Syed A. Ahson and Mohammad Ilyas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برانگیختگیهای اتمی بیرونی
Exotic Nuclear Excitations
نام کتاب:

دانلود کتاب برانگیختگیهای اتمی بیرونی

Exotic Nuclear Excitations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: S.C. Pancholi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ریاضیات گسسته
Essentials Of Discrete Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ریاضیات گسسته

Essentials Of Discrete Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David J. Hunter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل رادیوشیمیایی محیطی
Environmental Radiochemical Analysis V
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل رادیوشیمیایی محیطی

Environmental Radiochemical Analysis V
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Peter Warwick and Anthony Ware
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه
Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه

Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Robert A. Meyers
سال انتشار: 2000
حجم فایل: 178.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برهمکنش الکتروضعیف
Electroweak Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب برهمکنش الکتروضعیف

Electroweak Interactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Luciano Maiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک: عمومی، آنالوگ، دیجیتال و با PSpice
Electronics: Basic, Analog, and Digital with PSpice
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک: عمومی، آنالوگ، دیجیتال و با PSpice

Electronics: Basic, Analog, and Digital with PSpice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nassir H. Sabah
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 38.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد و دستگاه ها حافظه برق
Electrical Memory Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد و دستگاه ها حافظه برق

Electrical Memory Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Wen-Chang Chen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل دیجیتال طیفی: پارامتری، غیر پارامتری و روش های پیشرفته
Digital Spectral Analysis: Parametric, Non-Parametric and Advanced Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل دیجیتال طیفی: پارامتری، غیر پارامتری و روش های پیشرفته

Digital Spectral Analysis: Parametric, Non-Parametric and Advanced Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Francis Castanié
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرم های دیفرانسیل در فضایی واسرشتاین و سیستم های هامیلتونی بی نهایت بعدی
Differential Forms on Wasserstein Space and Infinite-Dimensional Hamiltonian Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب فرم های دیفرانسیل در فضایی واسرشتاین و سیستم های هامیلتونی بی نهایت بعدی

Differential Forms on Wasserstein Space and Infinite-Dimensional Hamiltonian Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wilfrid Gangbo , Hwa Kil Kim and Tommaso Pacini
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی فوق العاده پهنای باند شبکه های انتقال برق
Design of Ultra Wideband Power Transfer Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی فوق العاده پهنای باند شبکه های انتقال برق

Design of Ultra Wideband Power Transfer Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Binboga Siddik Yarman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و مهندسی متمرکز  پروژه
Design Engineering Refocused
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و مهندسی متمرکز پروژه

Design Engineering Refocused
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Hanif Kara and Daniel Bosia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 35.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات خوردگی و راه حل در پالایش نفت و صنعت پتروشیمی
Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات خوردگی و راه حل در پالایش نفت و صنعت پتروشیمی

Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Alec Groysman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رسانه متصل در آینده عصر اینترنت
Connected Media in the Future Internet Era
نام کتاب:

دانلود کتاب رسانه متصل در آینده عصر اینترنت

Connected Media in the Future Internet Era
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ahmet Kondoz and Tasos Dagiuklas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر