موضوعات کتاب ها

تناقض ها در نظریه احتمال
Paradoxes in Probability Theory
نام کتاب:

تناقض ها در نظریه احتمال

Paradoxes in Probability Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Eckhardt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شکست پیوند پروتئین - پروتئین: تحقیقات در مورد مهارکنندهای جدید
Disruption of Protein-Protein Interfaces: In Search of New Inhibitors
نام کتاب:

شکست پیوند پروتئین - پروتئین: تحقیقات در مورد مهارکنندهای جدید

Disruption of Protein-Protein Interfaces: In Search of New Inhibitors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Stefano Mangani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشخصات بخش سطحی بافت
Characterisation of Areal Surface Texture
نام کتاب:

مشخصات بخش سطحی بافت

Characterisation of Areal Surface Texture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Richard leach
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی سیستمهای خودرو
Automotive Systems Engineering
نام کتاب:

مهندسی سیستمهای خودرو

Automotive Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Markus Maurer , Hermann Winner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مهندسی رزین
Engineering with Rubber
نام کتاب:

مهندسی رزین

Engineering with Rubber
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Alan Gent
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حالت کنونی سازه های تابع آنالوگ غیر خطی ترکیب کننده
Current-Mode Analog Nonlinear Function Synthesizer Structures
نام کتاب:

حالت کنونی سازه های تابع آنالوگ غیر خطی ترکیب کننده

Current-Mode Analog Nonlinear Function Synthesizer Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Cosmin Radu Popa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدل ریاضی در ارتباط با مکانیک
Mathematical Models in Contact Mechanics
نام کتاب:

مدل ریاضی در ارتباط با مکانیک

Mathematical Models in Contact Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mircea Sofonea , Andaluzia Matei
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دینامیک شیمیایی بیولوژیکی در عمده رودخانه واسط ساحلی
Biogeochemical Dynamics at Major River-Coastal Interfaces: Linkages with Global Change
نام کتاب:

دینامیک شیمیایی بیولوژیکی در عمده رودخانه واسط ساحلی

Biogeochemical Dynamics at Major River-Coastal Interfaces: Linkages with Global Change
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Dr Thomas S. Bianchi , Dr Mead A. Allison , Professor Wei-Jun Cai
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تجزیه و تحلیل چند متغیره و داده ها با بعد زیاد
Analysis of Multivariate and High-Dimensional Data
نام کتاب:

تجزیه و تحلیل چند متغیره و داده ها با بعد زیاد

Analysis of Multivariate and High-Dimensional Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Inge Koch
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خسارت و شکست در مواد کامپوزیت
Damage and Failure of Composite Materials
نام کتاب:

خسارت و شکست در مواد کامپوزیت

Damage and Failure of Composite Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ramesh Talreja , Chandra Veer Singh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


معادلات دیفرانسیل، سیستمهای دینامیکی، و یک مقدمه ای بر بی نظمی
Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos, Second Edition
نام کتاب:

معادلات دیفرانسیل، سیستمهای دینامیکی، و یک مقدمه ای بر بی نظمی

Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stephen Smale, Morris W. Hirsch, Robert L. Devaney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهره وری و رشد بهره وری: مدل در صنعت خدمات مالی
Efficiency and Productivity Growth: Modelling in the Financial Services Industry (Statistics in Practice)
نام کتاب:

بهره وری و رشد بهره وری: مدل در صنعت خدمات مالی

Efficiency and Productivity Growth: Modelling in the Financial Services Industry (Statistics in Practice)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: fotios pasiouras
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدل ارزیابی ژئوشیمیایی: مقدمه ای بر سینتیک ژئوشیمیایی
Geochemical Rate Models: An Introduction to Geochemical Kinetics
نام کتاب:

مدل ارزیابی ژئوشیمیایی: مقدمه ای بر سینتیک ژئوشیمیایی

Geochemical Rate Models: An Introduction to Geochemical Kinetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Professor J. Donald Rimstidt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تراکم، اغتشاش و بالا جریان سرعت
Compressibility, Turbulence and High Speed Flow, Second Edition
نام کتاب:

تراکم، اغتشاش و بالا جریان سرعت

Compressibility, Turbulence and High Speed Flow, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Thomas B. Gatski Jean-Paul Bonnet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چکیده مبانی تجزیه و تحلیل
Foundations of Abstract Analysis
نام کتاب:

چکیده مبانی تجزیه و تحلیل

Foundations of Abstract Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jewgeni H. Dshalalow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تزریق سوخت در مهندسی خودرو
Fuel Injection in Automotive Engineering
نام کتاب:

تزریق سوخت در مهندسی خودرو

Fuel Injection in Automotive Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kazimierz Lejda and Pawel Wos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تونلهای بادی و تحقیقات تجربی دینامیک سیالات
Wind Tunnels and Experimental Fluid Dynamics Research
نام کتاب:

تونلهای بادی و تحقیقات تجربی دینامیک سیالات

Wind Tunnels and Experimental Fluid Dynamics Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jorge Colman Lerner and Ulfilas Boldes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 83.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طراحی های تونل باد و کاربرد های متنوع مهندسی آنها
Wind Tunnel Designs and Their Diverse Engineering Applications
نام کتاب:

طراحی های تونل باد و کاربرد های متنوع مهندسی آنها

Wind Tunnel Designs and Their Diverse Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: N. A. Ahmed
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فرآیند های جوشکاری
Welding Processes
نام کتاب:

فرآیند های جوشکاری

Welding Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Radovan Kovacevic
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 55 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 امواج در مایعات و جامدات
Waves in Fluids and Solids
نام کتاب:

امواج در مایعات و جامدات

Waves in Fluids and Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ruben Pico Vila
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر