موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تئوری مقدماتی اعداد
Elementary Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری مقدماتی اعداد

Elementary Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Burton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروژئولوژی: اصول و عمل
Hydrogeology: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروژئولوژی: اصول و عمل

Hydrogeology: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Kevin M. Hiscock and Victor F. Bense
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکافتگی پیوندهای یگانه کربن-کربن توسط انتقال فلزات
Cleavage of Carbon-Carbon Single Bonds by Transition Metals
نام کتاب:

دانلود کتاب شکافتگی پیوندهای یگانه کربن-کربن توسط انتقال فلزات

Cleavage of Carbon-Carbon Single Bonds by Transition Metals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Masahiro Murakami and Naoto Chatani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق ریاضی کلاسیک
Classical Mathematical Logic: The Semantic Foundations of Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق ریاضی کلاسیک

Classical Mathematical Logic: The Semantic Foundations of Logic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard L. Epstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مدرن کاغذ
Chemistry of Modern Papermaking
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن کاغذ

Chemistry of Modern Papermaking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Cornel Hagiopol and James W. Johnston
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی ترمودینامیک   برای شبیه سازی فرایند
Chemical Thermodynamics for Process Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی ترمودینامیک   برای شبیه سازی فرایند

Chemical Thermodynamics for Process Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: J?rgen Gmehling , B?rbel Kolbe , Michael Kleiber and Jorgen Rarey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 63.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعادل شیمیایی
Chemical Equilibria
نام کتاب:

دانلود کتاب تعادل شیمیایی

Chemical Equilibria
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Michel Soustelle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها
Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها

Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sabu Thomas , Yves Grohens and P. Jyotishkumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 32.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاراگاه آسمانی:  حل اسرار در هنر، تاریخ و ادبیات با استفاده از نجوم
Celestial Sleuth: Using Astronomy to Solve Mysteries in Art, History and Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب کاراگاه آسمانی: حل اسرار در هنر، تاریخ و ادبیات با استفاده از نجوم

Celestial Sleuth: Using Astronomy to Solve Mysteries in Art, History and Literature
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Donald W. Olson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روابط علیت در علوم
Causality in the Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب روابط علیت در علوم

Causality in the Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Phyllis McKay Illari , Federica Russo and Jon Williamson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیچیده شیمی و فیزیک: مفاهیم و کاربردها
Chemistry and Physics of Complex Materials: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیچیده شیمی و فیزیک: مفاهیم و کاربردها

Chemistry and Physics of Complex Materials: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Maria Rajkiewicz , Wiktor Tyszkiewicz and Zbigniew Wertejuk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی برایس دویت در گرانش
Bryce DeWitt's Lectures on Gravitation
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی برایس دویت در گرانش

Bryce DeWitt's Lectures on Gravitation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bryce DeWitt and Steven M. Christensen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بور: سنجش، سنتز و خود مونتاژ  ابرمولکولی
Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
نام کتاب:

دانلود کتاب بور: سنجش، سنتز و خود مونتاژ ابرمولکولی

Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Meng Li , John S Fossey , Tony D James , Philip Gale , Jonathan Steed , Yun-Bao Jiang , Benjamin Buckley , Binghe Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مقدمه ای بر رمزنگاری با میپل
Introduction to Cryptography with Maple
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری با میپل

Introduction to Cryptography with Maple
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: José Luis Gómez Pardo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کینماتیک قرن بیست و یکم: کارگاه آموزشی 2012NSF
21st Century Kinematics: The 2012 NSF Workshop
نام کتاب:

دانلود کتاب کینماتیک قرن بیست و یکم: کارگاه آموزشی 2012NSF

21st Century Kinematics: The 2012 NSF Workshop
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: J. Michael McCarthy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول جبری هاف
Fundamentals of Hopf Algebras
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول جبری هاف

Fundamentals of Hopf Algebras
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert G. Underwood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول رایانه های پوشیدنی و واقعیت افزوده
Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول رایانه های پوشیدنی و واقعیت افزوده

Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Woodrow Barfield
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model
Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model

Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Makoto Katori
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کار در سراسر اختلالات از زیرساخت های شبکه
Working Around Disruptions of Network Infrastructures: Mobile Ad-Hoc Systems for Resilient Communication in Disasters
نام کتاب:

دانلود کتاب کار در سراسر اختلالات از زیرساخت های شبکه

Working Around Disruptions of Network Infrastructures: Mobile Ad-Hoc Systems for Resilient Communication in Disasters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Amro Al-Akkad
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity
Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity

Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Percival McCormack
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر