موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب قطعات و خدمات برای سیستم عامل اینترنت IoT : هموار کردن راه برای استانداردهای اینترنت IoT
Components and Services for IoT Platforms: Paving the Way for IoT Standards
نام کتاب:

دانلود کتاب قطعات و خدمات برای سیستم عامل اینترنت IoT : هموار کردن راه برای استانداردهای اینترنت IoT

Components and Services for IoT Platforms: Paving the Way for IoT Standards
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Georgios Keramidas , Nikolaos Voros and Michael Hübner
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروماتوگرافی: اصول و ابزار دقیق
Chromatography: Principles and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب کروماتوگرافی: اصول و ابزار دقیق

Chromatography: Principles and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Mark F. Vitha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم  ارتباطات مخابراتی در محیط های شلوغ
Cellular Communications Systems in Congested Environments
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم ارتباطات مخابراتی در محیط های شلوغ

Cellular Communications Systems in Congested Environments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Mo Ghorbanzadeh , Ahmed Abdelhadi and Charles Clancy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانرژی: اصول و کاربردها
Bioenergy: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانرژی: اصول و کاربردها

Bioenergy: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Yebo Li and Samir Kumar Khanal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات و امواج
Introduction to Vibrations and Waves
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات و امواج

Introduction to Vibrations and Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: H. John Pain and Patricia Rankin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر استدلال ریاضی: اعداد، مجموعه ها و توابع
An Introduction to Mathematical Reasoning: Numbers, Sets and Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر استدلال ریاضی: اعداد، مجموعه ها و توابع

An Introduction to Mathematical Reasoning: Numbers, Sets and Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter J. Eccles
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت و استفاده از سامانه اطلاعات
Managing and Using Information System
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت و استفاده از سامانه اطلاعات

Managing and Using Information System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Keri E. Pearlson and Carol S. Saunders
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت سفینه های ستاره ای و دروازه های ستاره ای: علم حمل و نقل بین ستاره ای و کرم چاله ها
Making Starships and Stargates: The Science of Interstellar Transport and Absurdly Benign Wormholes
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت سفینه های ستاره ای و دروازه های ستاره ای: علم حمل و نقل بین ستاره ای و کرم چاله ها

Making Starships and Stargates: The Science of Interstellar Transport and Absurdly Benign Wormholes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: James F. Woodward
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویداد های زمین ساختی اصلی و فلززایی شمال چین کراتون
Main Tectonic Events and Metallogeny of the North China Craton
نام کتاب:

دانلود کتاب رویداد های زمین ساختی اصلی و فلززایی شمال چین کراتون

Main Tectonic Events and Metallogeny of the North China Craton
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Mingguo Zhai , Yue Zhao and Taiping Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 40.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سيستم خطی توان لیاپانوف
Lyapunov Exponents of Linear Cocycles: Continuity via Large Deviations
نام کتاب:

دانلود کتاب سيستم خطی توان لیاپانوف

Lyapunov Exponents of Linear Cocycles: Continuity via Large Deviations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Pedro Duarte , Silvius Klein
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق، زبان، اطلاعات، و محاسبات
Logic, Language, Information, and Computation
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق، زبان، اطلاعات، و محاسبات

Logic, Language, Information, and Computation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jouko Väänänen , Åsa Hirvonen and Ruy de Queiroz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز تابعی خطی برای دانشمندان و مهندسان
Linear Functional Analysis for Scientists and Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز تابعی خطی برای دانشمندان و مهندسان

Linear Functional Analysis for Scientists and Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Balmohan V. Limaye
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرور های 10 پراکندگی نور: پراکندگی نور و انتقال تابش
Light Scattering Reviews 10: Light Scattering and Radiative Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب مرور های 10 پراکندگی نور: پراکندگی نور و انتقال تابش

Light Scattering Reviews 10: Light Scattering and Radiative Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Alexander Kokhanovsky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی لیگاند در شیمی فلزی: واکنش پذیری و تجزیه
Ligand Design in Metal Chemistry: Reactivity and Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی لیگاند در شیمی فلزی: واکنش پذیری و تجزیه

Ligand Design in Metal Chemistry: Reactivity and Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Mark Stradiotto and Rylan J. Lundgren
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان ها، روش های طراحی و ابزار ها برای طراحی سیستم الکترونیکی
Languages, Design Methods, and Tools for Electronic System Design: Selected Contributions from FDL 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان ها، روش های طراحی و ابزار ها برای طراحی سیستم الکترونیکی

Languages, Design Methods, and Tools for Electronic System Design: Selected Contributions from FDL 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rolf Drechsler and Robert Wille
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان و ریاضیات راهنمای میان رشته ای
Language and Mathematics An Interdisciplinary Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان و ریاضیات راهنمای میان رشته ای

Language and Mathematics An Interdisciplinary Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Marcel Danesi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری جنبشی هسته
Kinetic Theory of Nucleation
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری جنبشی هسته

Kinetic Theory of Nucleation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Eli Ruckenstein and Gersh Berim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آیرودینامیک  صوت
Introduction to Transonic Aerodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آیرودینامیک صوت

Introduction to Transonic Aerodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Roelof Vos and Saeed Farokhi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری خط مستقیم موثر واقع شونده نرم
Introduction to Soft-Collinear Effective Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری خط مستقیم موثر واقع شونده نرم

Introduction to Soft-Collinear Effective Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Thomas Becher , Alessandro Broggio and Andrea Ferroglia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی برنامه نویسی جاوا، نسخه جامع
Intro to Java Programming, Comprehensive Version
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی برنامه نویسی جاوا، نسخه جامع

Intro to Java Programming, Comprehensive Version
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Y. Daniel Liang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر