موضوعات کتاب ها

حسگرهای زیستی برای سلامت، محیط زیست و ایمنی زیستی
Biosensors for Health, Environment and Biosecurity
نام کتاب:

حسگرهای زیستی برای سلامت، محیط زیست و ایمنی زیستی

Biosensors for Health, Environment and Biosecurity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Pier Andrea Serra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کشت بافت زیست پزشکی
Biomedical Tissue Culture
نام کتاب:

کشت بافت زیست پزشکی

Biomedical Tissue Culture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Luca Ceccherini-Nelli and Barbara Matteoli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زمانبندی چند پردازنده،نظریه ها و کاربردها
Multiprocessor Scheduling, Theory and Applications
نام کتاب:

زمانبندی چند پردازنده،نظریه ها و کاربردها

Multiprocessor Scheduling, Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Eugene Levner
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نقشه راه مهندسان زیست پزشکی و نقاط عطف
A Roadmap of Biomedical Engineers and Milestones
نام کتاب:

نقشه راه مهندسان زیست پزشکی و نقاط عطف

A Roadmap of Biomedical Engineers and Milestones
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Sadik Kara
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی پزشکی پیشرفته
Advanced Biomedical Engineering
نام کتاب:

مهندسی پزشکی پیشرفته

Advanced Biomedical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gaetano D. Gargiulo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زنجیره تامین - راه هموار سازمان
Supply Chain the Way to Flat Organisation
نام کتاب:

زنجیره تامین - راه هموار سازمان

Supply Chain the Way to Flat Organisation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Yanfang Huo and Fu Jia
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اتوماسیون کارخانه
Factory Automation
نام کتاب:

اتوماسیون کارخانه

Factory Automation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Javier Silvestre-Blanes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت کیفیت و  سیگما شش
Quality Management and Six Sigma
نام کتاب:

مدیریت کیفیت و سیگما شش

Quality Management and Six Sigma
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Abdurrahman Coskun
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خط مونتاژ - تئوری و عمل
Assembly Line - Theory and Practice
نام کتاب:

خط مونتاژ - تئوری و عمل

Assembly Line - Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Waldemar Grzechca
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحولات جدید در فیبر نوری
Optical Fiber New Developments
نام کتاب:

تحولات جدید در فیبر نوری

Optical Fiber New Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Christophe Lethien
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 30.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیومکانیک آسیب و اسکلتی
Injury and Skeletal Biomechanics
نام کتاب:

بیومکانیک آسیب و اسکلتی

Injury and Skeletal Biomechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Tarun Goswami
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حسگرهای زیستی - مواد در حال ظهور و کاربردها
Biosensors - Emerging Materials and Applications
نام کتاب:

حسگرهای زیستی - مواد در حال ظهور و کاربردها

Biosensors - Emerging Materials and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Pier Andrea Serra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کنترل گشتاور
Torque Control
نام کتاب:

کنترل گشتاور

Torque Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Moulay Tahar Lamchich
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های زمان تاخیر
Time-Delay Systems
نام کتاب:

سیستم های زمان تاخیر

Time-Delay Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dragutin Debeljkovic
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کنترل تصادفی
Stochastic Control
نام کتاب:

کنترل تصادفی

Stochastic Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Chris Myers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 20.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 کنترل حالت اسلایدینگ
Sliding Mode Control
نام کتاب:

کنترل حالت اسلایدینگ

Sliding Mode Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Andrzej Bartoszewicz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خود سازماندهی نقشه ها
Self-Organizing Maps
نام کتاب:

خود سازماندهی نقشه ها

Self-Organizing Maps
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: George K Matsopoulos
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 36.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کنترل مقاوم، نظریه و کاربرد
Robust Control, Theory and Applications
نام کتاب:

کنترل مقاوم، نظریه و کاربرد

Robust Control, Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Andrzej Bartoszewicz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در کنترل روبوست (کنترل مقاوم) – تئوری و کاربرد ها در رباتیک و الکترومکانیک
Recent Advances in Robust Control - Theory and Applications in Robotics and Electromechanics
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در کنترل روبوست (کنترل مقاوم) – تئوری و کاربرد ها در رباتیک و الکترومکانیک

Recent Advances in Robust Control - Theory and Applications in Robotics and Electromechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Andreas Mueller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتهای اخیر در کنترل مقاوم - روش های نوین و طراحی
Recent Advances in Robust Control - Novel Approaches and Design Methods
نام کتاب:

پیشرفتهای اخیر در کنترل مقاوم - روش های نوین و طراحی

Recent Advances in Robust Control - Novel Approaches and Design Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Andreas Mueller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر