موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فعالیت ارتعاشی نوری: اصول و کاربردها
Vibrational Optical Activity: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت ارتعاشی نوری: اصول و کاربردها

Vibrational Optical Activity: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Laurence A. Nafie
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از R برای آنالیز عددی در علوم و مهندسی
Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از R برای آنالیز عددی در علوم و مهندسی

Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Victor A. Bloomfield
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک رصد کره زمین: اساس الکترومغناطیسی سنجش از دور
Understanding Earth Observation: The Electromagnetic Foundation of Remote Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب درک رصد کره زمین: اساس الکترومغناطیسی سنجش از دور

Understanding Earth Observation: The Electromagnetic Foundation of Remote Sensing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Domenico Solimini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تورینگ رایانش (شماره پذیری تورینگ): تئوری و برنامه های کاربردی
Turing Computability: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تورینگ رایانش (شماره پذیری تورینگ): تئوری و برنامه های کاربردی

Turing Computability: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Robert I. Soare
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال در آموزش ریاضیات
Transitions in Mathematics Education
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال در آموزش ریاضیات

Transitions in Mathematics Education
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gueudet, G., Bosch, M., diSessa, A.A., Kwon, O.N., Verschaffel, L.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدل اندرسون سهموی: پیاده روی تصادفی در پتانسیل تصادفی
The Parabolic Anderson Model: Random Walk in Random Potential
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل اندرسون سهموی: پیاده روی تصادفی در پتانسیل تصادفی

The Parabolic Anderson Model: Random Walk in Random Potential
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wolfgang König
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تلسکوپ مادون قرمز
The Life Story of an Infrared Telescope
نام کتاب:

دانلود کتاب تلسکوپ مادون قرمز

The Life Story of an Infrared Telescope
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: John K. Davies
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه ریتم موسیقی
The Geometry of Musical Rhythm: What Makes a "Good" Rhythm Good?
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه ریتم موسیقی

The Geometry of Musical Rhythm: What Makes a "Good" Rhythm Good?
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Godfried T. Toussaint
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی تفاوت محدود حرکات زمین لرزه – امواج و گسستگی ها
The Finite-Difference Modelling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی تفاوت محدود حرکات زمین لرزه – امواج و گسستگی ها

The Finite-Difference Modelling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Peter Moczo , Jozef Kristek and Martin Gális
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی برف و محیط های یخی
The Ecology of Snow and Ice Environments
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی برف و محیط های یخی

The Ecology of Snow and Ice Environments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Johanna Laybourn-Parry , Andy Hodson and Martyn Tranter
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمول شاخص کالیاس
The Callias Index Formula Revisited
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمول شاخص کالیاس

The Callias Index Formula Revisited
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Fritz Gesztesy and Marcus Waurick
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم آب و هوا در قطب شمال
The Arctic Climate System
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم آب و هوا در قطب شمال

The Arctic Climate System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Mark C. Serreze and Roger G. Barry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتوالکترونیک: مواد و دستگاه ها
Optoelectronics: Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتوالکترونیک: مواد و دستگاه ها

Optoelectronics: Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sergei L. Pyshkin and John Ballato
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 61 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری پیشرفته کانونی آرایه هواپیما HgCdTe و AlGaN
Technology for Advanced Focal Plane Arrays of HgCdTe and AlGaN
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری پیشرفته کانونی آرایه هواپیما HgCdTe و AlGaN

Technology for Advanced Focal Plane Arrays of HgCdTe and AlGaN
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Li He , Dingjiang Yang and Guoqiang Ni
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری طراحی بکمک کامپیوتر: شبیه سازی برای VLSI MOSFET
Technology Computer Aided Design: Simulation for VLSI MOSFET
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری طراحی بکمک کامپیوتر: شبیه سازی برای VLSI MOSFET

Technology Computer Aided Design: Simulation for VLSI MOSFET
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Chandan Kumar Sarkar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های تکنولوژیکی در کاربردهای حسگر بی سیم مدرن
Technological Breakthroughs in Modern Wireless Sensor Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های تکنولوژیکی در کاربردهای حسگر بی سیم مدرن

Technological Breakthroughs in Modern Wireless Sensor Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Hamid Sharif and Yousef S. Kavian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش در مورد فناوری: مقدمه ای بر فلسفه تکنولوژی برای غیر فیلسوفان
Teaching about Technology: An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophers
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش در مورد فناوری: مقدمه ای بر فلسفه تکنولوژی برای غیر فیلسوفان

Teaching about Technology: An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Marc J. de Vries
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی سیستم دینامیک با R
System Dynamics Modeling with R
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی سیستم دینامیک با R

System Dynamics Modeling with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jim Duggan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای چگونگی برای به دست آوردن پهنای باند سریعتر
Instant Guide: How to get faster Broadband
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای چگونگی برای به دست آوردن پهنای باند سریعتر

Instant Guide: How to get faster Broadband
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده:
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی
Imagine Math 3: Between Culture and Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی

Imagine Math 3: Between Culture and Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michele Emmer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر