موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  نانومواد در مهندسی بافت – ساخت و کاربرد ها
Nanomaterials in tissue engineering: Fabrication and applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد در مهندسی بافت – ساخت و کاربرد ها

Nanomaterials in tissue engineering: Fabrication and applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Akhilesh Gaharwar, Shilpa Sant, Matthew Hancock, and S. Adam Hacking
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های LTE پیشرفته و وایرلس (بی سیم) نسل بعد
LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks: Channel Modelling and Propagation
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های LTE پیشرفته و وایرلس (بی سیم) نسل بعد

LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks: Channel Modelling and Propagation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Guillaume de la Roche, Andres Alayon Glazunov, and Ben Allen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ایستگاه های فرعی توان برق
Electric Power Substations Engineering, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ایستگاه های فرعی توان برق

Electric Power Substations Engineering, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Leonard L. Grigsby
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ انرژی
Cultures of Energy: Power, Practices, Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ انرژی

Cultures of Energy: Power, Practices, Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sarah strauss, Stephanie rupp, and Thomas Love
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبانشناسی ستاره ای – طراحی یک سیستم زبانی برای ارتباطات بین ستاره ای بر اساس منطق
Astrolinguistics: Design of a Linguistic System for Interstellar Communication Based on Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب زبانشناسی ستاره ای – طراحی یک سیستم زبانی برای ارتباطات بین ستاره ای بر اساس منطق

Astrolinguistics: Design of a Linguistic System for Interstellar Communication Based on Logic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Alexander Ollongren
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پلیمری با فعالیت ضد میکروبی – از سنتز تا کاربرد ها
Polymeric Materials with Antimicrobial Activity: From Synthesis to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پلیمری با فعالیت ضد میکروبی – از سنتز تا کاربرد ها

Polymeric Materials with Antimicrobial Activity: From Synthesis to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: El-Refaie Kenawy, Huining Xiao, and Karen Lienkamp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک و دینامیک ابر ها و بارش
Physics and Dynamics of Clouds and Precipitation
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک و دینامیک ابر ها و بارش

Physics and Dynamics of Clouds and Precipitation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Pao K. Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مدیریت پایدار  خاک در اکوسیستم های کشاورزی
Principles of Sustainable Soil Management in Agroecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مدیریت پایدار خاک در اکوسیستم های کشاورزی

Principles of Sustainable Soil Management in Agroecosystems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Rattan Lal and B.A. Stewart
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ذغال سنگ – جلد 2: مصرف زغال سنگ
The coal handbook: Towards cleaner production: Volume 2: Coal utilisation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ذغال سنگ – جلد 2: مصرف زغال سنگ

The coal handbook: Towards cleaner production: Volume 2: Coal utilisation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Dave Osborne
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ذغال سنگ – جلد 1: تولید ذغال سنگ
The coal handbook: Towards cleaner production: Volume 1: Coal production
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ذغال سنگ – جلد 1: تولید ذغال سنگ

The coal handbook: Towards cleaner production: Volume 1: Coal production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Dave Osborne
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 53.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و مهندسی چرخه سوخت هسته ای
Nuclear fuel cycle science and engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و مهندسی چرخه سوخت هسته ای

Nuclear fuel cycle science and engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ian Crossland
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی
Electrochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی

Electrochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Mohammed A. A. Khalid
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکنینگ پروب میکروسکوپی بر اساس خواص فیزیکی در مقیاس نانو
Scanning Probe Microscopy-Physical Property Characterization at Nanoscale
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکنینگ پروب میکروسکوپی بر اساس خواص فیزیکی در مقیاس نانو

Scanning Probe Microscopy-Physical Property Characterization at Nanoscale
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Vijay Nalladega
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند اخیر در علم و صنعت الکتروشیمیایی
Recent Trend in Electrochemical Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب روند اخیر در علم و صنعت الکتروشیمیایی

Recent Trend in Electrochemical Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Ujjal Kumar Sur
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری های تبادل یون
Ion Exchange Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری های تبادل یون

Ion Exchange Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Ayben Kilislioglu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 25,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروپلیمریزاسیون
Electropolymerization
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروپلیمریزاسیون

Electropolymerization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Ewa Schab-Balcerzak
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های الکتروشیمیایی – پیشرفت های جدید در تحقیقات بنیادی و کاربرد ها
Electrochemical_Cells_-_New_Advances_in_Fundamental_Researches_and_Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های الکتروشیمیایی – پیشرفت های جدید در تحقیقات بنیادی و کاربرد ها

Electrochemical_Cells_-_New_Advances_in_Fundamental_Researches_and_Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Yan Shao
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش های جفت شده کاتالیز شده با پالادیوم
Palladium-Catalyzed Coupling Reactions: Practical Aspects and Future Developments
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش های جفت شده کاتالیز شده با پالادیوم

Palladium-Catalyzed Coupling Reactions: Practical Aspects and Future Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Arpad Molnar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسکوپ نیروی اتمی - تصویر برداری، اندازه گیری و دستکاری سطوح در مقیاس اتمی
Atomic Force Microscopy - Imaging, Measuring and Manipulating Surfaces at the Atomic Scale
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسکوپ نیروی اتمی - تصویر برداری، اندازه گیری و دستکاری سطوح در مقیاس اتمی

Atomic Force Microscopy - Imaging, Measuring and Manipulating Surfaces at the Atomic Scale
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Victor Bellitto
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) ماکرو به نانو
Macro_To_Nano_Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) ماکرو به نانو

Macro_To_Nano_Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Jamal Uddin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر