موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش المان محدود: مقدمه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
The Finite Element Method: An Introduction with Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش المان محدود: مقدمه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

The Finite Element Method: An Introduction with Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. J. Davies
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت قرارداد در پروژه های ساختمانی مجتمع - بین المللی پیمانکاری
International Contracting - Contract Management in Complex Construction Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت قرارداد در پروژه های ساختمانی مجتمع - بین المللی پیمانکاری

International Contracting - Contract Management in Complex Construction Projects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: John van der Puil and Arjan van Weele
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرافن برای هادی های شفاف: سنتز، خواص و کاربرد ها
Graphene for Transparent Conductors: Synthesis, Properties and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب گرافن برای هادی های شفاف: سنتز، خواص و کاربرد ها

Graphene for Transparent Conductors: Synthesis, Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Qingbin Zheng and Jang-Kyo Kim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سد واکنشی نفوذپذیر: بازسازی پایدار آب زیرزمینی
Permeable Reactive Barrier: Sustainable Groundwater Remediation
نام کتاب:

دانلود کتاب سد واکنشی نفوذپذیر: بازسازی پایدار آب زیرزمینی

Permeable Reactive Barrier: Sustainable Groundwater Remediation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Ravi Naidu and Volker Birke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بازسازی استخوان
Principles of Bone Regeneration
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بازسازی استخوان

Principles of Bone Regeneration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Jona J. Sela and Itai A. Bab
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل سیستم های انرژی خورشیدی
Control of Solar Energy Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل سیستم های انرژی خورشیدی

Control of Solar Energy Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Eduardo F. Camacho , Manuel Berenguel Soria , Francisco R. Rubio and Diego Martínez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه های بتنی
Concrete Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه های بتنی

Concrete Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Mehdi Setareh and Robert Darvas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش پشتیبانی کیفی کامپیوتر
Computer Supported Qualitative Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش پشتیبانی کیفی کامپیوتر

Computer Supported Qualitative Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: António Pedro Costa , Luís Paulo Reis , Francislê Neri de Sousa , António Moreira and David Lamas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی محاسباتی و آموزش دوگانه: محاسبه، رباتیک و تصویربرداری
Computational Surgery and Dual Training: Computing, Robotics and Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی محاسباتی و آموزش دوگانه: محاسبه، رباتیک و تصویربرداری

Computational Surgery and Dual Training: Computing, Robotics and Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Marc Garbey , Barbara Lee Bass , Scott Berceli , Christophe Collet and Pietro Cerveri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های محاسباتی در شیمی لانتانید و اکتینید
Computational Methods in Lanthanide and Actinide Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های محاسباتی در شیمی لانتانید و اکتینید

Computational Methods in Lanthanide and Actinide Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Michael Dolg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های هوش محاسباتی در بهداشت و درمان
Computational Intelligence Techniques in Health Care
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های هوش محاسباتی در بهداشت و درمان

Computational Intelligence Techniques in Health Care
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: P.V. Lakshmi , Wengang Zhou and P Satheesh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی محاسباتی و تجربی: تحولات و کاربرد ها
Computational and Experimental Chemistry: Developments and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی محاسباتی و تجربی: تحولات و کاربرد ها

Computational and Experimental Chemistry: Developments and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Tanmoy Chakraborty , Michael J. Bucknum and Eduardo A. Castro
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی، رباتیک B: رویکردهای تحلیلی به درک انسان
Cognitive Neuroscience Robotics B: Analytic Approaches to Human Understanding
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی، رباتیک B: رویکردهای تحلیلی به درک انسان

Cognitive Neuroscience Robotics B: Analytic Approaches to Human Understanding
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Masashi Kasaki , Hiroshi Ishiguro , Minoru Asada , Mariko Osaka and Takashi Fujikado
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی
Analysis of Stochastic Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی

Analysis of Stochastic Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Davar Khoshnevisan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی خوردگی
Corrosion Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی خوردگی

Corrosion Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Volkan Cicek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری مقدماتی اعداد
Elementary Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری مقدماتی اعداد

Elementary Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Burton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروژئولوژی: اصول و عمل
Hydrogeology: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروژئولوژی: اصول و عمل

Hydrogeology: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Kevin M. Hiscock and Victor F. Bense
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکافتگی پیوندهای یگانه کربن-کربن توسط انتقال فلزات
Cleavage of Carbon-Carbon Single Bonds by Transition Metals
نام کتاب:

دانلود کتاب شکافتگی پیوندهای یگانه کربن-کربن توسط انتقال فلزات

Cleavage of Carbon-Carbon Single Bonds by Transition Metals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Masahiro Murakami and Naoto Chatani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق ریاضی کلاسیک
Classical Mathematical Logic: The Semantic Foundations of Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق ریاضی کلاسیک

Classical Mathematical Logic: The Semantic Foundations of Logic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard L. Epstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مدرن کاغذ
Chemistry of Modern Papermaking
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن کاغذ

Chemistry of Modern Papermaking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Cornel Hagiopol and James W. Johnston
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر