موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فیزیک محاسباتی
Computational Physics: Problem Solving with Python
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک محاسباتی

Computational Physics: Problem Solving with Python
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rubin H. Landau , Manuel J Prez and Cristian C. Bordeianu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فوتونیک کریستال مایع محاسباتی: اصول، مدلسازی و کاربردها
Computational Liquid Crystal Photonics: Fundamentals, Modelling and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک کریستال مایع محاسباتی: اصول، مدلسازی و کاربردها

Computational Liquid Crystal Photonics: Fundamentals, Modelling and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Salah Obayya , Mohamed Farhat O. Hameed and Nihal F. F. Areed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه منبع فضایی کمپلکس امواج مکانی محلی الکترومغناطیسی
Complex Space Source Theory of Spatially Localized Electromagnetic Waves
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه منبع فضایی کمپلکس امواج مکانی محلی الکترومغناطیسی

Complex Space Source Theory of Spatially Localized Electromagnetic Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: S. R. Seshadri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی
Click Reactions in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی

Click Reactions in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترودینامیک کلاسیک
Classical Electrodynamics: From Image Charges to the Photon Mass and Magnetic Monopoles
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترودینامیک کلاسیک

Classical Electrodynamics: From Image Charges to the Photon Mass and Magnetic Monopoles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Francesco Lacava
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص و مدل سازی مدارات دیجیتال
Characterization and Modeling of Digital Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص و مدل سازی مدارات دیجیتال

Characterization and Modeling of Digital Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rohit Sharma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 80 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غشاهای سرامیکی
Ceramic Membranes: New Opportunities and Practical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب غشاهای سرامیکی

Ceramic Membranes: New Opportunities and Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vitaly Gitis , Gadi Rothenberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 41.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک آسمانی و آسترو دینامیک
Celestial Mechanics and Astrodynamics: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک آسمانی و آسترو دینامیک

Celestial Mechanics and Astrodynamics: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Pini Gurfil and P. Kenneth Seidelmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مقررات طراحی و مدیریت ساخت و ساز 2015
CDM Regulations 2015 Procedures Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مقررات طراحی و مدیریت ساخت و ساز 2015

CDM Regulations 2015 Procedures Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stuart D. Summerhayes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها
Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها

Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Gerhardus de Jong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry: Revision Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry: Revision Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David Bevan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 76.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم
Calcium Stable Isotope Geochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم

Calcium Stable Isotope Geochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Nikolaus Gussone , Anne-Desiree Schmitt , Alexander Heuser , Frank Wombacher , Martin Dietzel , Edward Tipper , Martin Schiller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای ساخت یک دستیار مجازی برای کنترل صدا
Building a Virtual Assistant for Raspberry Pi: The practical guide for constructing a voice-controlled virtual assistant
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای ساخت یک دستیار مجازی برای کنترل صدا

Building a Virtual Assistant for Raspberry Pi: The practical guide for constructing a voice-controlled virtual assistant
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Tanay Pant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب های لایه مرزی و داخلی، محاسباتی و روش مجانبی
Boundary and Interior Layers, Computational and Asymptotic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب های لایه مرزی و داخلی، محاسباتی و روش مجانبی

Boundary and Interior Layers, Computational and Asymptotic Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Petr Knobloch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life
Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life

Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Marcus Wohlsen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفتونیک: مفاهیم تا کاربردها
Biophotonics: Concepts to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفتونیک: مفاهیم تا کاربردها

Biophotonics: Concepts to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gerd Keiser
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری زیستی شناختی برای دانشمندان جوان
Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری زیستی شناختی برای دانشمندان جوان

Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Alexei V. Samsonovich , Valentin V. Klimov , Galina V. Rybina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع منحنی: اصول و نتایج
Bent Functions: Fundamentals and Results
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع منحنی: اصول و نتایج

Bent Functions: Fundamentals and Results
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sihem Mesnager
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بنیت ماندلبروت: زندگی در بسیاری از ابعاد
Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions
نام کتاب:

دانلود کتاب بنیت ماندلبروت: زندگی در بسیاری از ابعاد

Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Frame and Nathan Cohen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 41.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خودکار با SIMATIC: سخت افزار و نرم افزار، پیکربندی و برنامه نویسی، ارتباطات داده ها، کنترل اپراتور و مانیتورینگ
Automating with SIMATIC: Hardware and Software, Configuration and Programming, Data Communication, Operator Control and Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب خودکار با SIMATIC: سخت افزار و نرم افزار، پیکربندی و برنامه نویسی، ارتباطات داده ها، کنترل اپراتور و مانیتورینگ

Automating with SIMATIC: Hardware and Software, Configuration and Programming, Data Communication, Operator Control and Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Hans Berger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر