موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اتصالات فوتونیک با سرعت بالا
High-Speed Photonics Interconnects
نام کتاب:

دانلود کتاب اتصالات فوتونیک با سرعت بالا

High-Speed Photonics Interconnects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Lukas Chrostowski and Krzysztof Iniewski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با متلب
Differential Equations with MATLAB: Exploration, Applications, and Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با متلب

Differential Equations with MATLAB: Exploration, Applications, and Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mark McKibben and Micah D. Webster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحویل و تصویب خدمات ابر رایانه در سازمان های معاصر
Delivery and Adoption of Cloud Computing Services in Contemporary Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب تحویل و تصویب خدمات ابر رایانه در سازمان های معاصر

Delivery and Adoption of Cloud Computing Services in Contemporary Organizations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Victor Chang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 36.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم سایبر فیزیکی: معماری، پروتکل ها و کاربردها
Cyber Physical Systems: Architectures, Protocols and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم سایبر فیزیکی: معماری، پروتکل ها و کاربردها

Cyber Physical Systems: Architectures, Protocols and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Chi (Harold) Liu and Yan Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 50.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فریب سایبر: ایجاد بنیاد علمی
Cyber Deception: Building the Scientific Foundation
نام کتاب:

دانلود کتاب فریب سایبر: ایجاد بنیاد علمی

Cyber Deception: Building the Scientific Foundation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sushil Jajodia , V.S. Subrahmanian , Vipin Swarup , Cliff Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی
Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی

Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Ponnadurai Ramasami , Minu Gupta Bhowon , Sabina Jhaumeer Laulloo and Henri Li Kam Wah
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک محاسباتی
Computational Physics: Problem Solving with Python
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک محاسباتی

Computational Physics: Problem Solving with Python
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rubin H. Landau , Manuel J Prez and Cristian C. Bordeianu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فوتونیک کریستال مایع محاسباتی: اصول، مدلسازی و کاربردها
Computational Liquid Crystal Photonics: Fundamentals, Modelling and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک کریستال مایع محاسباتی: اصول، مدلسازی و کاربردها

Computational Liquid Crystal Photonics: Fundamentals, Modelling and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Salah Obayya , Mohamed Farhat O. Hameed and Nihal F. F. Areed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه منبع فضایی کمپلکس امواج مکانی محلی الکترومغناطیسی
Complex Space Source Theory of Spatially Localized Electromagnetic Waves
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه منبع فضایی کمپلکس امواج مکانی محلی الکترومغناطیسی

Complex Space Source Theory of Spatially Localized Electromagnetic Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: S. R. Seshadri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی
Click Reactions in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی

Click Reactions in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترودینامیک کلاسیک
Classical Electrodynamics: From Image Charges to the Photon Mass and Magnetic Monopoles
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترودینامیک کلاسیک

Classical Electrodynamics: From Image Charges to the Photon Mass and Magnetic Monopoles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Francesco Lacava
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص و مدل سازی مدارات دیجیتال
Characterization and Modeling of Digital Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص و مدل سازی مدارات دیجیتال

Characterization and Modeling of Digital Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rohit Sharma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 80 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غشاهای سرامیکی
Ceramic Membranes: New Opportunities and Practical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب غشاهای سرامیکی

Ceramic Membranes: New Opportunities and Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vitaly Gitis , Gadi Rothenberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 41.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک آسمانی و آسترو دینامیک
Celestial Mechanics and Astrodynamics: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک آسمانی و آسترو دینامیک

Celestial Mechanics and Astrodynamics: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Pini Gurfil and P. Kenneth Seidelmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مقررات طراحی و مدیریت ساخت و ساز 2015
CDM Regulations 2015 Procedures Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مقررات طراحی و مدیریت ساخت و ساز 2015

CDM Regulations 2015 Procedures Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stuart D. Summerhayes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها
Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها

Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Gerhardus de Jong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry: Revision Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry: Revision Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David Bevan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 76.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم
Calcium Stable Isotope Geochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم

Calcium Stable Isotope Geochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Nikolaus Gussone , Anne-Desiree Schmitt , Alexander Heuser , Frank Wombacher , Martin Dietzel , Edward Tipper , Martin Schiller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای ساخت یک دستیار مجازی برای کنترل صدا
Building a Virtual Assistant for Raspberry Pi: The practical guide for constructing a voice-controlled virtual assistant
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای ساخت یک دستیار مجازی برای کنترل صدا

Building a Virtual Assistant for Raspberry Pi: The practical guide for constructing a voice-controlled virtual assistant
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Tanay Pant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب های لایه مرزی و داخلی، محاسباتی و روش مجانبی
Boundary and Interior Layers, Computational and Asymptotic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب های لایه مرزی و داخلی، محاسباتی و روش مجانبی

Boundary and Interior Layers, Computational and Asymptotic Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Petr Knobloch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر