موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life
Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life

Biopunk: DIY Scientists Hack the Software of Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Marcus Wohlsen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفتونیک: مفاهیم تا کاربردها
Biophotonics: Concepts to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفتونیک: مفاهیم تا کاربردها

Biophotonics: Concepts to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gerd Keiser
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری زیستی شناختی برای دانشمندان جوان
Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری زیستی شناختی برای دانشمندان جوان

Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Alexei V. Samsonovich , Valentin V. Klimov , Galina V. Rybina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع منحنی: اصول و نتایج
Bent Functions: Fundamentals and Results
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع منحنی: اصول و نتایج

Bent Functions: Fundamentals and Results
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sihem Mesnager
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بنیت ماندلبروت: زندگی در بسیاری از ابعاد
Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions
نام کتاب:

دانلود کتاب بنیت ماندلبروت: زندگی در بسیاری از ابعاد

Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Frame and Nathan Cohen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 41.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خودکار با SIMATIC: سخت افزار و نرم افزار، پیکربندی و برنامه نویسی، ارتباطات داده ها، کنترل اپراتور و مانیتورینگ
Automating with SIMATIC: Hardware and Software, Configuration and Programming, Data Communication, Operator Control and Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب خودکار با SIMATIC: سخت افزار و نرم افزار، پیکربندی و برنامه نویسی، ارتباطات داده ها، کنترل اپراتور و مانیتورینگ

Automating with SIMATIC: Hardware and Software, Configuration and Programming, Data Communication, Operator Control and Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Hans Berger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی آب های شیرین استرالیا: فرآیندها و مدیریت
Australian Freshwater Ecology: Processes and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی آب های شیرین استرالیا: فرآیندها و مدیریت

Australian Freshwater Ecology: Processes and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Andrew Boulton , Margaret Brock , Belinda Robson , Darren Ryder , Jane Chambers and Jenny Davis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتساب حوادث شدید آب و هوا در زمینه تغییرات آب و هوا
Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change
نام کتاب:

دانلود کتاب انتساب حوادث شدید آب و هوا در زمینه تغییرات آب و هوا

Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Committee on Extreme Weather Events and Climate Change Attribution , Board on Atmospheric Sciences and Climate
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوردگی جوی
Atmospheric Corrosion
نام کتاب:

دانلود کتاب خوردگی جوی

Atmospheric Corrosion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Christofer Leygraf , Inger Odnevall Wallinder , Johan Tidblad and Thomas Graedel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس هویت تافونومی: تصاویر فسیلی و آخرین اصلاح استخوان پستانداران
Atlas of Taphonomic Identifications: 1001+ Images of Fossil and Recent Mammal Bone Modification
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس هویت تافونومی: تصاویر فسیلی و آخرین اصلاح استخوان پستانداران

Atlas of Taphonomic Identifications: 1001+ Images of Fossil and Recent Mammal Bone Modification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Yolanda Fernandez Jalvo and Peter Andrews
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Asymmetric Dearomatization Reactions
Asymmetric Dearomatization Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب Asymmetric Dearomatization Reactions

Asymmetric Dearomatization Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Shu-Li You
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخترفیزیک سیاه چاله ها: از جنبه های اساسی تا آخرین تحولات
Astrophysics of Black Holes: From Fundamental Aspects to Latest Developments
نام کتاب:

دانلود کتاب اخترفیزیک سیاه چاله ها: از جنبه های اساسی تا آخرین تحولات

Astrophysics of Black Holes: From Fundamental Aspects to Latest Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Cosimo Bambi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش پیشرفته سرامیک
Advanced Ceramic Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش پیشرفته سرامیک

Advanced Ceramic Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Adel Mohamed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، جلد 151: سینتیک و ترمودینامیک چند مرحله هسته و مونتاژ در مواد در مقیاس نانو
Advances in Chemical Physics, Volume 151: Kinetics and Thermodynamics of Multistep Nucleation and Self-Assembly in Nanoscale Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، جلد 151: سینتیک و ترمودینامیک چند مرحله هسته و مونتاژ در مواد در مقیاس نانو

Advances in Chemical Physics, Volume 151: Kinetics and Thermodynamics of Multistep Nucleation and Self-Assembly in Nanoscale Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Gregoire Nicolis , Dominique Maes , Stuart A. Rice and Aaron R. Dinner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتوالکترونیک: مواد و دستگاه ها
Optoelectronics: Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتوالکترونیک: مواد و دستگاه ها

Optoelectronics: Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sergei L. Pyshkin and John Ballato
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 61 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال حرارت بوسیله جریان های پوسته ای همرفت
Free Convection Film Flows and Heat Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت بوسیله جریان های پوسته ای همرفت

Free Convection Film Flows and Heat Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: De-Yi Shang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات انتقال حرارت وکاربردها
Heat Transfer Studies And Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات انتقال حرارت وکاربردها

Heat Transfer Studies And Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Salim Newaz Kazi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندبوک در شروع جلسه پروتکل: شبکه چند رسانه ای برای  IP تلفن
Handbook on Session Initiation Protocol: Networked Multimedia Communications for IP Telephony
نام کتاب:

دانلود کتاب هندبوک در شروع جلسه پروتکل: شبکه چند رسانه ای برای IP تلفن

Handbook on Session Initiation Protocol: Networked Multimedia Communications for IP Telephony
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Radhika Ranjan Roy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرافن: روندهای جدید و پیشرفت ها
Graphene: New Trends and Developments
نام کتاب:

دانلود کتاب گرافن: روندهای جدید و پیشرفت ها

Graphene: New Trends and Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Farzad Ebrahimi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات برای فیزیکدانان
Mathematics for Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات برای فیزیکدانان

Mathematics for Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Brian R. Martin and Graham Shaw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر