موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصول ترمودینامیک کلاسیک آماری
Fundamentals of Classical Statistical Thermodynamics: Dissipation, Relaxation, and Fluctuation Theorems
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ترمودینامیک کلاسیک آماری

Fundamentals of Classical Statistical Thermodynamics: Dissipation, Relaxation, and Fluctuation Theorems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Denis James Evans , Debra Joy Searles and Stephen Rodney Williams
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کربوران عاملدار  طریق کربوران واسطه
Functionalization of Carborane via Carboryne Intermediates
نام کتاب:

دانلود کتاب کربوران عاملدار طریق کربوران واسطه

Functionalization of Carborane via Carboryne Intermediates
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Da Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی مخزن شکستگی حفره کربنات
Fractured Vuggy Carbonate Reservoir Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی مخزن شکستگی حفره کربنات

Fractured Vuggy Carbonate Reservoir Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Jun Yao and Zhao-Qin Huang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک شکست
Fracture Mechanics 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک شکست

Fracture Mechanics 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Nestor Perez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمولاسیون سیستم های پراکنده: علم و فناوریه
Formulation of Disperse Systems: Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمولاسیون سیستم های پراکنده: علم و فناوریه

Formulation of Disperse Systems: Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Tharwat F. Tadros
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب معادلات دیفرانسیل خطی برای مهندسین و دانشمندان
Handbook of Linear Partial Differential Equations for Engineers and Scientists, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب معادلات دیفرانسیل خطی برای مهندسین و دانشمندان

Handbook of Linear Partial Differential Equations for Engineers and Scientists, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Andrei D. Polyanin and Vladimir E. Nazaikinskii
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیفرانسیل و تفاوت معادلات: مقایسه روش های راه حل
Differential and Difference Equations: A Comparison of Methods of Solution
نام کتاب:

دانلود کتاب دیفرانسیل و تفاوت معادلات: مقایسه روش های راه حل

Differential and Difference Equations: A Comparison of Methods of Solution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Leonard C. Maximon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی کارآمد و ایمن تحریک کننده های عصبی  
Design of Efficient and Safe Neural Stimulators: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی کارآمد و ایمن تحریک کننده های عصبی  

Design of Efficient and Safe Neural Stimulators: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Marijn van Dongen and Wouter Serdijn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اثرات نشت نفت: رویکرد های طبقه بندی و وظیفه گرا
Oil Spill Impacts: Taxonomic and Ontological Approaches 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات نشت نفت: رویکرد های طبقه بندی و وظیفه گرا

Oil Spill Impacts: Taxonomic and Ontological Approaches 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Yejun Wu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک ساختاری غیر محلی
Non-local Structural Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک ساختاری غیر محلی

Non-local Structural Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Danilo Karlicic , Tony Murmu , Sondipon Adhikari and Michael McCarthy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 31.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های ردیابی غیر خطی
Nonlinear Systems Tracking
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ردیابی غیر خطی

Nonlinear Systems Tracking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lyubomir T. Gruyitch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 41.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل توالی نسل بعدی داده ها
Next-Generation Sequencing Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل توالی نسل بعدی داده ها

Next-Generation Sequencing Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Xinkun Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد در محیط های سخت: اصول و کاربرد ها
Nanomaterials in Extreme Environments: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد در محیط های سخت: اصول و کاربرد ها

Nanomaterials in Extreme Environments: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Rostislav Andrievski and Arsen Khatchoyan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برآورد چگالی چند متغیره: نظریه، عمل، و تجسم
Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization
نام کتاب:

دانلود کتاب برآورد چگالی چند متغیره: نظریه، عمل، و تجسم

Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David W. Scott
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شیمی مدرن آلکین
Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن آلکین

Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Barry M. Trost and Chao-Jun Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتعاش مکانیکی  و تجزیه و تحلیل شوک ، لرزش سینوسی (جلد 1)
Mechanical Vibration and Shock Analysis, Sinusoidal Vibration
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتعاش مکانیکی  و تجزیه و تحلیل شوک ، لرزش سینوسی (جلد 1)

Mechanical Vibration and Shock Analysis, Sinusoidal Vibration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Christian Lalanne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ساختار های مغناطیسی نانوذرات دو بعدی و سه بعدی - خواص و کاربرد ها
Magnetic Structures of 2D and 3D Nanoparticles: Properties and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار های مغناطیسی نانوذرات دو بعدی و سه بعدی - خواص و کاربرد ها

Magnetic Structures of 2D and 3D Nanoparticles: Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Jean-Claude Serge Levy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 48.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ماشین با کاربرد کامپیوتر برای مهندسان مکانیک
Machine Analysis with Computer Applications for Mechanical Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ماشین با کاربرد کامپیوتر برای مهندسان مکانیک

Machine Analysis with Computer Applications for Mechanical Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: James Doane
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی: ایده ها و کاربرد ها
Linear Algebra: Ideas and Applications 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی: ایده ها و کاربرد ها

Linear Algebra: Ideas and Applications 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard C. Penney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه دیفرانسیل حرکتی و سنتز Saddle ارتباطات
Kinematic Differential Geometry and Saddle Synthesis of Linkages
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه دیفرانسیل حرکتی و سنتز Saddle ارتباطات

Kinematic Differential Geometry and Saddle Synthesis of Linkages
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Delun Wang and Wei Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر