موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شکستن سوپرسومتری و واگرایی های اشعه ماوراء بنفش در تمدید ابرگرانش
Breaking of Supersymmetry and Ultraviolet Divergences in Extended Supergravity
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستن سوپرسومتری و واگرایی های اشعه ماوراء بنفش در تمدید ابرگرانش

Breaking of Supersymmetry and Ultraviolet Divergences in Extended Supergravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefano Bellucci
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برنامه نویسی خطی و چند منظوره با افزودنی های فازی تصادفی
Linear and Multiobjective Programming with Fuzzy Stochastic Extensions
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه نویسی خطی و چند منظوره با افزودنی های فازی تصادفی

Linear and Multiobjective Programming with Fuzzy Stochastic Extensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Masatoshi Sakawa , Hitoshi Yano and Ichiro Nishizaki
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور
Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور

Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: David Ming , David Glasser , Diane Hildebrandt , Benjamin Glasser and Matthew Metgzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های نظریه اندازه گیری در آمار
Applications of Measure Theory to Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های نظریه اندازه گیری در آمار

Applications of Measure Theory to Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gogi Pantsulaia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فوریه
An Introduction to Fourier Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فوریه

An Introduction to Fourier Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Russell L. Herman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاز آرایه طراحی رادار: استفاده از اصول رادار
Phased-Array Radar Design: Application of Radar Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب فاز آرایه طراحی رادار: استفاده از اصول رادار

Phased-Array Radar Design: Application of Radar Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Tom Jeffrey
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش فاز فضایی برای گازهای کوانتومی مجاور
Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
نام کتاب:

دانلود کتاب روش فاز فضایی برای گازهای کوانتومی مجاور

Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bryan J. Dalton , John Jeffers and Stephen M. Barnett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انفجار مدرن کوره آهن : مقدمه
Modern Blast Furnace Ironmaking: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب انفجار مدرن کوره آهن : مقدمه

Modern Blast Furnace Ironmaking: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: n/a , M. Geerdes , R. Chaigneau , I. Kurunov , O. Lingiardi and J. Ricketts
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ها و مدل سازی: مقدمه ای برای دانشمندان زمین و محیط زیست
Models and Modeling: An Introduction for Earth and Environmental Scientists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ها و مدل سازی: مقدمه ای برای دانشمندان زمین و محیط زیست

Models and Modeling: An Introduction for Earth and Environmental Scientists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Jerry P. Fairley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تلفن همراه و تکنولوژی های بی سیم
Mobile and Wireless Technologies 2016
نام کتاب:

دانلود کتاب تلفن همراه و تکنولوژی های بی سیم

Mobile and Wireless Technologies 2016
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Kuinam J Kim , Naruemon Wattanapongsakorn and Nikolai Joukov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی
Introduction to Linear Regression Analysis, Fifth Edition Set
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی

Introduction to Linear Regression Analysis, Fifth Edition Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Douglas C. Montgomery
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت حرارتی برای کاربردهای LED
Thermal Management for LED Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت حرارتی برای کاربردهای LED

Thermal Management for LED Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Clemens J.M. Lasance and András Poppe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی فرز: فلزی مکانیک فرز، دینامیک و  اصول بستن
Milling Simulation: Metal Milling Mechanics, Dynamics and Clamping Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی فرز: فلزی مکانیک فرز، دینامیک و اصول بستن

Milling Simulation: Metal Milling Mechanics, Dynamics and Clamping Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Weihong Zhang and Min Wan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقاط عطف در شیمی مایکروویو
Milestones in Microwave Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب نقاط عطف در شیمی مایکروویو

Milestones in Microwave Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: György Keglevich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Metastability
Metastability: A Potential-Theoretic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب Metastability

Metastability: A Potential-Theoretic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Anton Bovier and Frank den Hollander
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار فلزی: چالش های جهانی، عواقب، و چشم اندازها
Metal Sustainability: Global Challenges, Consequences, and Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار فلزی: چالش های جهانی، عواقب، و چشم اندازها

Metal Sustainability: Global Challenges, Consequences, and Prospects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Reed M. Izatt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک و ریاضی سیالات از نوع دیفرانسیل
Mechanics and Mathematics of Fluids of the Differential Type
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک و ریاضی سیالات از نوع دیفرانسیل

Mechanics and Mathematics of Fluids of the Differential Type
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: D. Cioranescu , V. Girault and K.R. Rajagopal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش ریاضی در زمینه نابرابری، فقر و تنوع زبان: جهت دادن و پیشبرد درست
Mathematics Education in a Context of Inequity, Poverty and Language Diversity: Giving Direction and Advancing the Field
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش ریاضی در زمینه نابرابری، فقر و تنوع زبان: جهت دادن و پیشبرد درست

Mathematics Education in a Context of Inequity, Poverty and Language Diversity: Giving Direction and Advancing the Field
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mamokgethi Phakeng and Stephen Lerman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ریاضی که در  ترکیب صادقانه تصاویر
Mathematical Progress in Expressive Image Synthesis III
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ریاضی که در ترکیب صادقانه تصاویر

Mathematical Progress in Expressive Image Synthesis III
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yoshinori Dobashi and Hiroyuki Ochiai
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی ریاضی و کاربردهای گراف آنتروپی
Mathematical Foundations and Applications of Graph Entropy
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی ریاضی و کاربردهای گراف آنتروپی

Mathematical Foundations and Applications of Graph Entropy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Matthias Dehmer , Frank Emmert-Streib , Zengqiang Chen , Xueliang Li and Yongtang Shi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر