موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هایپر کمپلکس و کاربردها
Hypercomplex Analysis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هایپر کمپلکس و کاربردها

Hypercomplex Analysis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Irene Sabadini and Franciscus Sommen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروکسی آپاتیت: سنتز و  کاربرد ها
Hydroxyapatite: Synthesis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروکسی آپاتیت: سنتز و کاربرد ها

Hydroxyapatite: Synthesis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yoshiki Oshida
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ترکیبیات و کاربردهای آن
How to Count: An Introduction to Combinatorics and Its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترکیبیات و کاربردهای آن

How to Count: An Introduction to Combinatorics and Its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert A. Beeler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه شیشه جهان را تغییر داد: تاریخچه و شیمی شیشه از دوران باستان تا قرن 13th
How Glass Changed the World: The History and Chemistry of Glass from Antiquity to the 13th Century
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه شیشه جهان را تغییر داد: تاریخچه و شیمی شیشه از دوران باستان تا قرن 13th

How Glass Changed the World: The History and Chemistry of Glass from Antiquity to the 13th Century
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Seth C. Rasmussen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجربی مدلسازی و کاربرد آن
Empirical Modeling and Its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجربی مدلسازی و کاربرد آن

Empirical Modeling and Its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mamun Habib
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه آسترو دینامیک
Astrodynamics Network AstroNet-II: The Final Conference
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه آسترو دینامیک

Astrodynamics Network AstroNet-II: The Final Conference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Gerard Gómez and Josep J. Masdemont
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آپتامرها: ابزار برای نانو درمان و تصویربرداری مولکولی
Aptamers: Tools for Nanotherapy and Molecular Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب آپتامرها: ابزار برای نانو درمان و تصویربرداری مولکولی

Aptamers: Tools for Nanotherapy and Molecular Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Rakesh N. Veedu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی توسط اپراتورهای نوع حداکثر محصولات
Approximation by Max-Product Type Operators
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی توسط اپراتورهای نوع حداکثر محصولات

Approximation by Max-Product Type Operators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barnabás Bede , Lucian Coroianu and Sorin G. Gal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های مدلسازی ریاضی جغرافیائی
Approaches to Geo-mathematical Modelling: New Tools for Complexity Science
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های مدلسازی ریاضی جغرافیائی

Approaches to Geo-mathematical Modelling: New Tools for Complexity Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alan G. Wilson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز بقا کاربردی با استفاده از R
Applied Survival Analysis Using R
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز بقا کاربردی با استفاده از R

Applied Survival Analysis Using R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dirk F. Moore
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی کاربردی در عمل
Applied Linear Algebra in Action
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی کاربردی در عمل

Applied Linear Algebra in Action
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vasilios N. Katsikis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دامنه فرکانس کاربردی الکترومغناطیس
Applied Frequency-Domain Electromagnetics
نام کتاب:

دانلود کتاب دامنه فرکانس کاربردی الکترومغناطیس

Applied Frequency-Domain Electromagnetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Robert Paknys
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی شبکه بر روی تراشه در روند تنوع بالا
Analysis and Design of Networks-on-Chip Under High Process Variation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی شبکه بر روی تراشه در روند تنوع بالا

Analysis and Design of Networks-on-Chip Under High Process Variation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Rabab Ezz-Eldin , Magdy Ali El-Moursy and Hesham F. A. Hamed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نظریه صف: مدل سازی و تجزیه و تحلیل در کاربردها
An Introduction to Queueing Theory: Modeling and Analysis in Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نظریه صف: مدل سازی و تجزیه و تحلیل در کاربردها

An Introduction to Queueing Theory: Modeling and Analysis in Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: U. Narayan Bhat
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ضروری برای الکترونیک سطح مواد و اتصالات
An Essential Guide to Electronic Material Surfaces and Interfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ضروری برای الکترونیک سطح مواد و اتصالات

An Essential Guide to Electronic Material Surfaces and Interfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Leonard J. Brillson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرانش جایگزین برای اتومبیل
Alternative Propulsion for Automobiles
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرانش جایگزین برای اتومبیل

Alternative Propulsion for Automobiles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Cornel Stan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ملزومات جبر
Algebra I Essentials For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات جبر

Algebra I Essentials For Dummies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mary Jane Sterling
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتهای  غیر متعارفکامپیوتر غیر متعارف: جلد 2: نمونه های اولیه، مدل ها و الگوریتم ها
Advances in Unconventional Computing: Volume 2: Prototypes, Models and Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتهای غیر متعارفکامپیوتر غیر متعارف: جلد 2: نمونه های اولیه، مدل ها و الگوریتم ها

Advances in Unconventional Computing: Volume 2: Prototypes, Models and Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Andrew Adamatzky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در شبکه های عصبی: مسائل محاسباتی و نظری
Advances in Neural Networks: Computational and Theoretical Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در شبکه های عصبی: مسائل محاسباتی و نظری

Advances in Neural Networks: Computational and Theoretical Issues
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Simone Bassis , Anna Esposito and Francesco Carlo Morabito
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در تعامل آب و سازه
Advances in Fluid-Structure Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در تعامل آب و سازه

Advances in Fluid-Structure Interaction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Marianna Braza , Alessandro Bottaro and Mark Thompson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر