موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پلیمر پیشرفته بتن و ترکیبات
Advanced Polymer Concretes and Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمر پیشرفته بتن و ترکیبات

Advanced Polymer Concretes and Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Oleg Figovsky and Dmitry Beilin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک دوره کوتاه در عایق های توپولوژیکی
A Short Course on Topological Insulators: Band Structure and Edge States in One and Two Dimensions
نام کتاب:

دانلود کتاب یک دوره کوتاه در عایق های توپولوژیکی

A Short Course on Topological Insulators: Band Structure and Edge States in One and Two Dimensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: János K. Asbóth , László Oroszlány , András Pályi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپیوتر و فن آوری های مانیتورینگ برای بیماران مسن
Distributed Computing and Monitoring Technologies for Older Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپیوتر و فن آوری های مانیتورینگ برای بیماران مسن

Distributed Computing and Monitoring Technologies for Older Patients
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Juris Klonovs , Mohammad A. Haque , Volker Krueger , Kamal Nasrollahi , Karen Andersen-Ranberg , Thomas B. Moeslund , Erika G. Spaich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 1
Novel Superfluids: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 1

Novel Superfluids: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 2
Novel Superfluids: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 2

Novel Superfluids: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذخیره انرژی الکتروشیمیایی
Electrochemical Energy Storage (Energy Storage - Batteries and Supercapacitors Set)
نام کتاب:

دانلود کتاب ذخیره انرژی الکتروشیمیایی

Electrochemical Energy Storage (Energy Storage - Batteries and Supercapacitors Set)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jean-Marie Tarascon , Patrice Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیلات موجک و کاربرد های آخیر آنها در زیست شناسی و علم زمین
Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیلات موجک و کاربرد های آخیر آنها در زیست شناسی و علم زمین

Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dumitru Baleanu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای موج در جامدات کلاسیک و جدید
Wave Processes in Classical and New Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای موج در جامدات کلاسیک و جدید

Wave Processes in Classical and New Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pasquale Giovine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات فوق العاده پهن باند – روند های نوین: آنتن ها و انتشار
Ultra Wideband Communications, Novel Trends: Antennas and Propagation
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات فوق العاده پهن باند – روند های نوین: آنتن ها و انتشار

Ultra Wideband Communications, Novel Trends: Antennas and Propagation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Mohammad A. Matin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات فوق العاده پهنای باند. موضوعات داغ رمان: سیستم، معماری و پیاده سازی
Ultra Wideband Communications. Novel Trends: System, Architecture And Implementation
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات فوق العاده پهنای باند. موضوعات داغ رمان: سیستم، معماری و پیاده سازی

Ultra Wideband Communications. Novel Trends: System, Architecture And Implementation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Mohammad Matin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های و کاربرد های انتشار موج
Wave Propagation Theories and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های و کاربرد های انتشار موج

Wave Propagation Theories and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: YI ZHENG
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث منتخب در کاربرد های مکانیک کوانتومی
Selected Topics In Applications Of Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث منتخب در کاربرد های مکانیک کوانتومی

Selected Topics In Applications Of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mohammad Reza Pahlavani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در سنسور شیمیایی
Progresses in Chemical Sensor
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در سنسور شیمیایی

Progresses in Chemical Sensor
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Wen Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریستالهای فوتونی
Photonic Crystals
نام کتاب:

دانلود کتاب کریستالهای فوتونی

Photonic Crystals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alireza Bananej
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک مقدماتی مدرن
Modern Introductory Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک مقدماتی مدرن

Modern Introductory Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Walter Wilcox
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک جامدات و شکستگی
Mechanics of Solids and Fracture
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک جامدات و شکستگی

Mechanics of Solids and Fracture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ho Sung Kim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB برای مهندسین
MATLAB for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB برای مهندسین

MATLAB for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Holly Moore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB - ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردها ی مهندسی - جلد 2
MATLAB – A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications – Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB - ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردها ی مهندسی - جلد 2

MATLAB – A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications – Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vasilios N. Katsikis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB: یک ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردهای مهندسی، جلد 1
MATLAB: A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications, Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB: یک ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردهای مهندسی، جلد 1

MATLAB: A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications, Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vasilios N. Katsikis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB: یک ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردهای مهندسی ، جلد 3
MATLAB: A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications, Volume 3
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB: یک ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردهای مهندسی ، جلد 3

MATLAB: A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications, Volume 3
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vasilios N. Katsikis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر