موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ارتباطات فوق العاده پهن باند – روند های نوین: آنتن ها و انتشار
Ultra Wideband Communications, Novel Trends: Antennas and Propagation
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات فوق العاده پهن باند – روند های نوین: آنتن ها و انتشار

Ultra Wideband Communications, Novel Trends: Antennas and Propagation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Mohammad A. Matin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات فوق العاده پهنای باند. موضوعات داغ رمان: سیستم، معماری و پیاده سازی
Ultra Wideband Communications. Novel Trends: System, Architecture And Implementation
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات فوق العاده پهنای باند. موضوعات داغ رمان: سیستم، معماری و پیاده سازی

Ultra Wideband Communications. Novel Trends: System, Architecture And Implementation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Mohammad Matin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های و کاربرد های انتشار موج
Wave Propagation Theories and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های و کاربرد های انتشار موج

Wave Propagation Theories and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: YI ZHENG
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث منتخب در کاربرد های مکانیک کوانتومی
Selected Topics In Applications Of Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث منتخب در کاربرد های مکانیک کوانتومی

Selected Topics In Applications Of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mohammad Reza Pahlavani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در سنسور شیمیایی
Progresses in Chemical Sensor
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در سنسور شیمیایی

Progresses in Chemical Sensor
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Wen Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریستالهای فوتونی
Photonic Crystals
نام کتاب:

دانلود کتاب کریستالهای فوتونی

Photonic Crystals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alireza Bananej
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک مقدماتی مدرن
Modern Introductory Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک مقدماتی مدرن

Modern Introductory Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Walter Wilcox
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک جامدات و شکستگی
Mechanics of Solids and Fracture
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک جامدات و شکستگی

Mechanics of Solids and Fracture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ho Sung Kim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB برای مهندسین
MATLAB for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB برای مهندسین

MATLAB for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Holly Moore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB - ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردها ی مهندسی - جلد 2
MATLAB – A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications – Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB - ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردها ی مهندسی - جلد 2

MATLAB – A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications – Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vasilios N. Katsikis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB: یک ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردهای مهندسی، جلد 1
MATLAB: A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications, Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB: یک ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردهای مهندسی، جلد 1

MATLAB: A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications, Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vasilios N. Katsikis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB: یک ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردهای مهندسی ، جلد 3
MATLAB: A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications, Volume 3
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB: یک ابزار اساسی برای محاسبات و کاربردهای مهندسی ، جلد 3

MATLAB: A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications, Volume 3
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vasilios N. Katsikis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هایپر کمپلکس و کاربردها
Hypercomplex Analysis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هایپر کمپلکس و کاربردها

Hypercomplex Analysis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Irene Sabadini and Franciscus Sommen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروکسی آپاتیت: سنتز و  کاربرد ها
Hydroxyapatite: Synthesis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروکسی آپاتیت: سنتز و کاربرد ها

Hydroxyapatite: Synthesis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yoshiki Oshida
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ترکیبیات و کاربردهای آن
How to Count: An Introduction to Combinatorics and Its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترکیبیات و کاربردهای آن

How to Count: An Introduction to Combinatorics and Its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert A. Beeler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه شیشه جهان را تغییر داد: تاریخچه و شیمی شیشه از دوران باستان تا قرن 13th
How Glass Changed the World: The History and Chemistry of Glass from Antiquity to the 13th Century
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه شیشه جهان را تغییر داد: تاریخچه و شیمی شیشه از دوران باستان تا قرن 13th

How Glass Changed the World: The History and Chemistry of Glass from Antiquity to the 13th Century
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Seth C. Rasmussen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجربی مدلسازی و کاربرد آن
Empirical Modeling and Its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجربی مدلسازی و کاربرد آن

Empirical Modeling and Its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mamun Habib
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه آسترو دینامیک
Astrodynamics Network AstroNet-II: The Final Conference
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه آسترو دینامیک

Astrodynamics Network AstroNet-II: The Final Conference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Gerard Gómez and Josep J. Masdemont
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آپتامرها: ابزار برای نانو درمان و تصویربرداری مولکولی
Aptamers: Tools for Nanotherapy and Molecular Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب آپتامرها: ابزار برای نانو درمان و تصویربرداری مولکولی

Aptamers: Tools for Nanotherapy and Molecular Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Rakesh N. Veedu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی توسط اپراتورهای نوع حداکثر محصولات
Approximation by Max-Product Type Operators
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی توسط اپراتورهای نوع حداکثر محصولات

Approximation by Max-Product Type Operators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barnabás Bede , Lucian Coroianu and Sorin G. Gal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر