موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشرفت ها در شبکه های ارتباطی
Advances in Communication Networking: 19th EUNICE/IFIP EG WG 6.6 International Workshop, Chemnitz, Germany, August 28-30, 2013, Proceedings
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در شبکه های ارتباطی

Advances in Communication Networking: 19th EUNICE/IFIP EG WG 6.6 International Workshop, Chemnitz, Germany, August 28-30, 2013, Proceedings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Thomas Bauschert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها و چالش ها در تجزیه و تحلیل پارامتری و شبه پارامتری برای ارتباط داده ها
Advances and Challenges in Parametric and Semi-parametric Analysis for Correlated Data
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها و چالش ها در تجزیه و تحلیل پارامتری و شبه پارامتری برای ارتباط داده ها

Advances and Challenges in Parametric and Semi-parametric Analysis for Correlated Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Brajendra C. Sutradhar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها وکاربردها در سیستم های بی نظم
Advances and Applications in Chaotic Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها وکاربردها در سیستم های بی نظم

Advances and Applications in Chaotic Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sundarapandian Vaidyanathan and Christos Volos
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 23.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوالکترونیک پیشرفته
Advanced Nanoelectronics (Nano and Energy)
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوالکترونیک پیشرفته

Advanced Nanoelectronics (Nano and Energy)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Razali Ismail , Mohammad Taghi Ahmadi , Sohail Anwar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های پیشرفته نانو رسوب
Advanced Nano Deposition Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های پیشرفته نانو رسوب

Advanced Nano Deposition Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Yuan Lin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پیشرفته چند رسانه ای و  موجود درهمه جا: فناوری اطلاعات آینده
Advanced Multimedia and Ubiquitous Engineering: Future Information Technology Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پیشرفته چند رسانه ای و موجود درهمه جا: فناوری اطلاعات آینده

Advanced Multimedia and Ubiquitous Engineering: Future Information Technology Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: James J. (Jong Hyuk) Park , Han-Chieh Chao , Hamid R. Arabnia and Neil Y. Yen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های پیشرفته مکانیک محیطهای پیوسته برای مواد و سازه ها
Advanced Methods of Continuum Mechanics for Materials and Structures (Advanced Structured Materials)
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های پیشرفته مکانیک محیطهای پیوسته برای مواد و سازه ها

Advanced Methods of Continuum Mechanics for Materials and Structures (Advanced Structured Materials)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Konstantin Naumenko , Marcus Aßmus
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پیشرفته  مواد و مدل سازی
Advanced Engineering Materials and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پیشرفته مواد و مدل سازی

Advanced Engineering Materials and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ashutosh Tiwari , N. Arul Murugan and Rajeev Ahuja
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پیشرفته برق و الکترونیک: جلد 2
Advanced Electrical and Electronics Engineering: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پیشرفته برق و الکترونیک: جلد 2

Advanced Electrical and Electronics Engineering: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jian Lee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های توصیفی پیشرفته برای سلول های خورشیدی فیلم نازک
Advanced Characterization Techniques for Thin Film Solar Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های توصیفی پیشرفته برای سلول های خورشیدی فیلم نازک

Advanced Characterization Techniques for Thin Film Solar Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Daniel Abou-Ras , Thomas Kirchartz and Uwe Rau
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه اعداد افزودنی
Additive Number Theory: Festschrift In Honor of the Sixtieth Birthday of Melvyn B. Nathanson
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه اعداد افزودنی

Additive Number Theory: Festschrift In Honor of the Sixtieth Birthday of Melvyn B. Nathanson
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Chudnovsky and Gregory Chudnovsky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش فعال محافظ: پوشش های نسل جدید برای فلزات
Active Protective Coatings: New-Generation Coatings for Metals
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش فعال محافظ: پوشش های نسل جدید برای فلزات

Active Protective Coatings: New-Generation Coatings for Metals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Anthony E. Hughes , Johannes M.C. Mol , Mikhail L. Zheludkevich and Rudolph G. Buchheit
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides
Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides
نام کتاب:

دانلود کتاب Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides

Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yusuke Nomura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل
A Textbook on Ordinary Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل

A Textbook on Ordinary Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Shair Ahmad and Antonio Ambrosetti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه عملی برای شاخص اعداد
A Practical Introduction to Index Numbers
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه عملی برای شاخص اعداد

A Practical Introduction to Index Numbers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jeff Ralph , Rob O'Neill and Joe Winton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک لیست از موفقیتهایی که می تواند جهان را تغییر دهید
A List of Successes That Can Change the World
نام کتاب:

دانلود کتاب یک لیست از موفقیتهایی که می تواند جهان را تغییر دهید

A List of Successes That Can Change the World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sam Lindley , Conor McBride , Phil Trinder and Don Sannella
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی و جادوی شیمی: شرح حال بازتاب پس از جایزه نوبل سال و اقتصاد متانول
A Life of Magic Chemistry: Autobiographical Reflections Including Post-Nobel Prize Years and the Methanol Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی و جادوی شیمی: شرح حال بازتاب پس از جایزه نوبل سال و اقتصاد متانول

A Life of Magic Chemistry: Autobiographical Reflections Including Post-Nobel Prize Years and the Methanol Economy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: George A. Olah
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از R، چاپ دوم
A Handbook of Statistical Analyses Using R, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از R، چاپ دوم

A Handbook of Statistical Analyses Using R, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Torsten Hothorn and Brian S. Everitt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک طبقه بندی کامل نقاط تکین جدا شده برای معادلات بیضوی غیر خطی با  مربع پتانسیل معکوس
A Complete Classification of the Isolated Singularities for Nonlinear Elliptic Equations With Inverse Square Potentials
نام کتاب:

دانلود کتاب یک طبقه بندی کامل نقاط تکین جدا شده برای معادلات بیضوی غیر خطی با مربع پتانسیل معکوس

A Complete Classification of the Isolated Singularities for Nonlinear Elliptic Equations With Inverse Square Potentials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Florica C. Cirstea
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه مختصری از مهندسی مکانیک
A Brief History of Mechanical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه مختصری از مهندسی مکانیک

A Brief History of Mechanical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Uday Shanker Dixit , Manjuri Hazarika and J. Paulo Davim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر