موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سر های مرتبط تابع انتقال و بیان شنوایی مجازی
Head-Related Transfer Function and Virtual Auditory Display
نام کتاب:

دانلود کتاب سر های مرتبط تابع انتقال و بیان شنوایی مجازی

Head-Related Transfer Function and Virtual Auditory Display
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bosun Xie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو فناوری سبز: چشم انداز هفتگی و آینده
Green Nanotechnology: Overview and Further Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو فناوری سبز: چشم انداز هفتگی و آینده

Green Nanotechnology: Overview and Further Prospects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 60.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه، توپولوژی و دینامیک از انواع خطوط
Geometry, Topology and Dynamics of Character Varieties
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه، توپولوژی و دینامیک از انواع خطوط

Geometry, Topology and Dynamics of Character Varieties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Goldman , Caroline Series and Ser Peow Tan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعمیم سیستم های الحاقی
Generalized Adjoint Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب تعمیم سیستم های الحاقی

Generalized Adjoint Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Demetrios Serakos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلوراید در آب آشامیدنی: وضعیت، مسائل و راه حل ها
Fluoride in Drinking Water: Status, Issues, and Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب فلوراید در آب آشامیدنی: وضعیت، مسائل و راه حل ها

Fluoride in Drinking Water: Status, Issues, and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: A.K. Gupta and S. Ayoob
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای محیط زیستی  سنجش از دور
Environmental Applications of Remote Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای محیط زیستی سنجش از دور

Environmental Applications of Remote Sensing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Maged Marghany
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 108.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خنک کننده الکترونیک
Electronics Cooling
نام کتاب:

دانلود کتاب خنک کننده الکترونیک

Electronics Cooling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: S M Sohel Murshed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیاده سازی کارآمد بالا روشهای عددی دقیق در بدون ساختار شبکه
Efficient Implementation of High-Order Accurate Numerical Methods on Unstructured Grids
نام کتاب:

دانلود کتاب پیاده سازی کارآمد بالا روشهای عددی دقیق در بدون ساختار شبکه

Efficient Implementation of High-Order Accurate Numerical Methods on Unstructured Grids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Wanai Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الماس و مواد مرکب کربن و نانوکامپوزیت ها
Diamond and Carbon Composites and Nanocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب الماس و مواد مرکب کربن و نانوکامپوزیت ها

Diamond and Carbon Composites and Nanocomposites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 50.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطکاک مواد مرکب
Friction Material Composites: Copper-/Metal-Free Material Design Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطکاک مواد مرکب

Friction Material Composites: Copper-/Metal-Free Material Design Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: KL Sundarkrishnaa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات آب و هوا و منابع آب
Climate Change and Water Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات آب و هوا و منابع آب

Climate Change and Water Resources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Younos, Tamim and Grady, Caitlin A
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتخاب و استفاده از فیلترهای نجومی
Choosing and Using Astronomical Filters
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب و استفاده از فیلترهای نجومی

Choosing and Using Astronomical Filters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Martin Griffiths
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد بر اساس کیتوزان در رشد و حفاظت گیاهان
Chitosan Based Nanomaterials in Plant Growth and Protection
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد بر اساس کیتوزان در رشد و حفاظت گیاهان

Chitosan Based Nanomaterials in Plant Growth and Protection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vinod Saharan and Ajay Pal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مواد پر انرژی
Chemistry of High-Energy Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مواد پر انرژی

Chemistry of High-Energy Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Thomas M. Klapötke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry for the Ib Diploma, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry for the Ib Diploma, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Christopher Talbot
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی راکتور شیمیایی: جریان واکنشی چندفازی
Chemical Reactor Modeling: Multiphase Reactive Flows
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی راکتور شیمیایی: جریان واکنشی چندفازی

Chemical Reactor Modeling: Multiphase Reactive Flows
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Hugo A. Jakobsen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سیمان و بتن
Cement and Concrete Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سیمان و بتن

Cement and Concrete Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Wieslaw Kurdowski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Carl Størmer: شفق پایونیر
Carl Størmer: Auroral Pioneer
نام کتاب:

دانلود کتاب Carl Størmer: شفق پایونیر

Carl Størmer: Auroral Pioneer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Alv Egeland and William J. Burke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرجع کربن نانومواد: گرافن، فولرین، نانولوله ها، و نانو الماس، جلد اول
Carbon Nanomaterials Sourcebook: Graphene, Fullerenes, Nanotubes, and Nanodiamonds, Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع کربن نانومواد: گرافن، فولرین، نانولوله ها، و نانو الماس، جلد اول

Carbon Nanomaterials Sourcebook: Graphene, Fullerenes, Nanotubes, and Nanodiamonds, Volume I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Klaus D. Sattler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص ترمودینامیکی دی اکسید کربن
Carbon Dioxide Thermodynamic Properties Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص ترمودینامیکی دی اکسید کربن

Carbon Dioxide Thermodynamic Properties Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sara Anwar and John J. Carroll
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر