موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  درک خاک های تاکستان
Understanding Vineyard Soils
نام کتاب:

دانلود کتاب درک خاک های تاکستان

Understanding Vineyard Soils
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Robert E. White
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 93.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیر آسمان کویر
Under Desert Skies: How Tucson Mapped the Way to the Moon and Planets
نام کتاب:

دانلود کتاب زیر آسمان کویر

Under Desert Skies: How Tucson Mapped the Way to the Moon and Planets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Melissa L. Sevigny
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تراکم ضبط مغناطیسی فوق العاده بالا: مواد ذخیره سازی و رسانه طراحی
Ultra-High-Density Magnetic Recording: Storage Materials and Media Designs
نام کتاب:

دانلود کتاب تراکم ضبط مغناطیسی فوق العاده بالا: مواد ذخیره سازی و رسانه طراحی

Ultra-High-Density Magnetic Recording: Storage Materials and Media Designs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gaspare Varvaro and Francesca Casoli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 41.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریای سرخ: سازند، مورفولوژی، اقیانوس شناسی و محیط زیست یک حوضه اقیانوس جوان
The Red Sea: The Formation, Morphology, Oceanography and Environment of a Young Ocean Basin
نام کتاب:

دانلود کتاب دریای سرخ: سازند، مورفولوژی، اقیانوس شناسی و محیط زیست یک حوضه اقیانوس جوان

The Red Sea: The Formation, Morphology, Oceanography and Environment of a Young Ocean Basin
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Najeeb M.A. Rasul and Ian C.F. Stewart
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 47.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریای مدیترانه: تغییرات زمانی و الگوهای فضایی
The Mediterranean Sea: Temporal Variability and Spatial Patterns
نام کتاب:

دانلود کتاب دریای مدیترانه: تغییرات زمانی و الگوهای فضایی

The Mediterranean Sea: Temporal Variability and Spatial Patterns
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Gianluca Eusebi Borzelli , Miroslav Gacic , Piero Lionello and Paola Malanotte-Rizzoli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در ابتدای زمین
The Early Earth: Accretion and Differentiation
نام کتاب:

دانلود کتاب در ابتدای زمین

The Early Earth: Accretion and Differentiation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: James Badro and Michael J. Walter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرمولکولی شیمی در سطوح
Supramolecular Chemistry at Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرمولکولی شیمی در سطوح

Supramolecular Chemistry at Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David B Amabilino , Philip Gale and Jonathan Steed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتا  تحلیل پایداری شیب با استفاده از روش تعادل حد – اصول و روش ها
Slope Stability Analysis by the Limit Equilibrium Method: Fundamentals and Methods
نام کتاب:

دانلود کتا تحلیل پایداری شیب با استفاده از روش تعادل حد – اصول و روش ها

Slope Stability Analysis by the Limit Equilibrium Method: Fundamentals and Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Sc.D., P.E. Yang H. Huang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال و پردازش اطلاعات، شبکه و کامپیوترها
Signal and Information Processing, Networking and Computers
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال و پردازش اطلاعات، شبکه و کامپیوترها

Signal and Information Processing, Networking and Computers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Na Chen and Tingting Huang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 59.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی به اشتراک گذاشته شده زمین: دانش راه حل برای مدل های ساخت و مدیریت زیرسطحی 3D زمین شناسی
Shared Earth Modeling: Knowledge Driven Solutions for Building and Managing Subsurface 3D Geological Models
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی به اشتراک گذاشته شده زمین: دانش راه حل برای مدل های ساخت و مدیریت زیرسطحی 3D زمین شناسی

Shared Earth Modeling: Knowledge Driven Solutions for Building and Managing Subsurface 3D Geological Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Michel Perrin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنسور و داده های تلفیقی: ابزار برای ارزیابی اطلاعات و تصمیم گیری
Sensor and Data Fusion: A Tool for Information Assessment and Decision Making, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسور و داده های تلفیقی: ابزار برای ارزیابی اطلاعات و تصمیم گیری

Sensor and Data Fusion: A Tool for Information Assessment and Decision Making, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lawrence A. Klein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم سطح و پیوستگی، جلد 1 و 2: جلد 1 - مفاهیم و روش؛ جلد 2 - خواص عنصری سطوح
Surface and Interface Science, Volumes 1 and 2: Volume 1 - Concepts and Methods; Volume 2 - Properties of Elemental Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب علم سطح و پیوستگی، جلد 1 و 2: جلد 1 - مفاهیم و روش؛ جلد 2 - خواص عنصری سطوح

Surface and Interface Science, Volumes 1 and 2: Volume 1 - Concepts and Methods; Volume 2 - Properties of Elemental Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Klaus Wandelt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 127 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلقه تداخل
Ring Interferometry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلقه تداخل

Ring Interferometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Grigorii B. Malykin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های رگرسیون برای متغیرهای طبقه وابسته  با استفاده از STATA، چاپ سوم
Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های رگرسیون برای متغیرهای طبقه وابسته با استفاده از STATA، چاپ سوم

Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: J. Scott Long and Jeremy Freese
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی  و تناوب
Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی و تناوب

Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده
Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده

Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری دقیق کوانتومی
Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری دقیق کوانتومی

Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ernst O. Goebel , Uwe Siegner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضربان دار ستاره
Pulsating Stars
نام کتاب:

دانلود کتاب ضربان دار ستاره

Pulsating Stars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Márcio Catelan and Horace A. Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی استایرن: خواص، عملکرد، و کاربردها
Polystyrene: Properties, Performance, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی استایرن: خواص، عملکرد، و کاربردها

Polystyrene: Properties, Performance, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: James E. Gray
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورفولوژی پلیمر: اصول، خصوصیات، و پردازش
Polymer Morphology: Principles, Characterization, and Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفولوژی پلیمر: اصول، خصوصیات، و پردازش

Polymer Morphology: Principles, Characterization, and Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Qipeng Guo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر