موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سنسور و داده های تلفیقی: ابزار برای ارزیابی اطلاعات و تصمیم گیری
Sensor and Data Fusion: A Tool for Information Assessment and Decision Making, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسور و داده های تلفیقی: ابزار برای ارزیابی اطلاعات و تصمیم گیری

Sensor and Data Fusion: A Tool for Information Assessment and Decision Making, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lawrence A. Klein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم سطح و پیوستگی، جلد 1 و 2: جلد 1 - مفاهیم و روش؛ جلد 2 - خواص عنصری سطوح
Surface and Interface Science, Volumes 1 and 2: Volume 1 - Concepts and Methods; Volume 2 - Properties of Elemental Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب علم سطح و پیوستگی، جلد 1 و 2: جلد 1 - مفاهیم و روش؛ جلد 2 - خواص عنصری سطوح

Surface and Interface Science, Volumes 1 and 2: Volume 1 - Concepts and Methods; Volume 2 - Properties of Elemental Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Klaus Wandelt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 127 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلقه تداخل
Ring Interferometry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلقه تداخل

Ring Interferometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Grigorii B. Malykin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های رگرسیون برای متغیرهای طبقه وابسته  با استفاده از STATA، چاپ سوم
Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های رگرسیون برای متغیرهای طبقه وابسته با استفاده از STATA، چاپ سوم

Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: J. Scott Long and Jeremy Freese
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی  و تناوب
Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد دوم: اتمهای کوانتومی و تناوب

Quantum Nanochemistry, Volume Two: Quantum Atoms and Periodicity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده
Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوشیمی کوانتومی، جلد اول: تئوری کوانتوم و مشاهده

Quantum Nanochemistry, Volume One: Quantum Theory and Observability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Mihai V. Putz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری دقیق کوانتومی
Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری دقیق کوانتومی

Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ernst O. Goebel , Uwe Siegner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضربان دار ستاره
Pulsating Stars
نام کتاب:

دانلود کتاب ضربان دار ستاره

Pulsating Stars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Márcio Catelan and Horace A. Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی استایرن: خواص، عملکرد، و کاربردها
Polystyrene: Properties, Performance, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی استایرن: خواص، عملکرد، و کاربردها

Polystyrene: Properties, Performance, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: James E. Gray
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورفولوژی پلیمر: اصول، خصوصیات، و پردازش
Polymer Morphology: Principles, Characterization, and Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفولوژی پلیمر: اصول، خصوصیات، و پردازش

Polymer Morphology: Principles, Characterization, and Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Qipeng Guo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح سطح پلاستیک: بهبودن سطح و چسبندگی
Plastic Surface Modification: Surface Treatment and Adhesion
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح سطح پلاستیک: بهبودن سطح و چسبندگی

Plastic Surface Modification: Surface Treatment and Adhesion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Rory A. Wolf
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی
Physical Chemistry for the Chemical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی

Physical Chemistry for the Chemical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Raymond Chang and Jr. Thoman John W.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فوتون در سلول های خورشیدی
Photon Management in Solar Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فوتون در سلول های خورشیدی

Photon Management in Solar Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ralf B. Wehrspohn , Uwe Rau and Andreas Gombert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پتروفیزیک: راهنمای عملی
Petrophysics: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پتروفیزیک: راهنمای عملی

Petrophysics: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Steve Cannon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروسکیت ها: ویژگی ساختار روابط
Perovskites: Structure-Property Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب پروسکیت ها: ویژگی ساختار روابط

Perovskites: Structure-Property Relationships
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Richard J. D. Tilley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های عددی برای مسائل دیفرانسیل
Numerical Models for Differential Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های عددی برای مسائل دیفرانسیل

Numerical Models for Differential Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alfio Quarteroni
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری اعداد
Number Theory: Arithmetic In Shangri-La - Proceedings Of The 6Th China-Japan Seminar (Volume 8)
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری اعداد

Number Theory: Arithmetic In Shangri-La - Proceedings Of The 6Th China-Japan Seminar (Volume 8)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Shigeru Kanemitsu , Hongze Li and Jianya Liu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم
Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم

Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Jens-Volker Kratz and Karl Heinrich Lieser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کوانتومی غیر نسبیتی اشعه ایکس
Nonrelativistic Quantum X-Ray Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کوانتومی غیر نسبیتی اشعه ایکس

Nonrelativistic Quantum X-Ray Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan P. Hau-Riege
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفره دینامیک نوری غیر خطی
Nonlinear Optical Cavity Dynamics: From Microresonators to Fiber Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب حفره دینامیک نوری غیر خطی

Nonlinear Optical Cavity Dynamics: From Microresonators to Fiber Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Philippe Grelu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر