موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصلاح سطح پلاستیک: بهبودن سطح و چسبندگی
Plastic Surface Modification: Surface Treatment and Adhesion
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح سطح پلاستیک: بهبودن سطح و چسبندگی

Plastic Surface Modification: Surface Treatment and Adhesion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Rory A. Wolf
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی
Physical Chemistry for the Chemical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم شیمی

Physical Chemistry for the Chemical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Raymond Chang and Jr. Thoman John W.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فوتون در سلول های خورشیدی
Photon Management in Solar Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فوتون در سلول های خورشیدی

Photon Management in Solar Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ralf B. Wehrspohn , Uwe Rau and Andreas Gombert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پتروفیزیک: راهنمای عملی
Petrophysics: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پتروفیزیک: راهنمای عملی

Petrophysics: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Steve Cannon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروسکیت ها: ویژگی ساختار روابط
Perovskites: Structure-Property Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب پروسکیت ها: ویژگی ساختار روابط

Perovskites: Structure-Property Relationships
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Richard J. D. Tilley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های عددی برای مسائل دیفرانسیل
Numerical Models for Differential Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های عددی برای مسائل دیفرانسیل

Numerical Models for Differential Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alfio Quarteroni
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری اعداد
Number Theory: Arithmetic In Shangri-La - Proceedings Of The 6Th China-Japan Seminar (Volume 8)
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری اعداد

Number Theory: Arithmetic In Shangri-La - Proceedings Of The 6Th China-Japan Seminar (Volume 8)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Shigeru Kanemitsu , Hongze Li and Jianya Liu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم
Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوشیمی و هسته ای: اصول و کاربرد، 2 جلد تنظیم

Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Jens-Volker Kratz and Karl Heinrich Lieser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کوانتومی غیر نسبیتی اشعه ایکس
Nonrelativistic Quantum X-Ray Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کوانتومی غیر نسبیتی اشعه ایکس

Nonrelativistic Quantum X-Ray Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan P. Hau-Riege
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفره دینامیک نوری غیر خطی
Nonlinear Optical Cavity Dynamics: From Microresonators to Fiber Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب حفره دینامیک نوری غیر خطی

Nonlinear Optical Cavity Dynamics: From Microresonators to Fiber Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Philippe Grelu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابکشش غیر خطی و پسماند: پیوند سیالات-جامد در محیط متخلخل
Nonlinear Elasticity and Hysteresis: Fluid-Solid Coupling in Porous Media
نام کتاب:

دانلود کتابکشش غیر خطی و پسماند: پیوند سیالات-جامد در محیط متخلخل

Nonlinear Elasticity and Hysteresis: Fluid-Solid Coupling in Porous Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Alicia H. Kim and Robert A. Guyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف NMR: اصول اساسی، مفاهیم و کاربردها در شیمی
NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف NMR: اصول اساسی، مفاهیم و کاربردها در شیمی

NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Harald Günther
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد: سنتز، شناسایی، و کاربردها
Nanomaterials: Synthesis, Characterization, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد: سنتز، شناسایی، و کاربردها

Nanomaterials: Synthesis, Characterization, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: A. K. Haghi , Ajesh K. Zachariah and Nandakumar Kalariakkal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد: مقدمه ای بر سنتز، خواص و کاربردها
Nanomaterials: An Introduction to Synthesis, Properties and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد: مقدمه ای بر سنتز، خواص و کاربردها

Nanomaterials: An Introduction to Synthesis, Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Dieter Vollath
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد: توسعه و کاربرد ها
Nanobiomaterials: Development and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد: توسعه و کاربرد ها

Nanobiomaterials: Development and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Dong Kee Yi and Georgia C. Papaefthymiou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازآرایی مولکولی در سنتز آلی
Molecular Rearrangements in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب بازآرایی مولکولی در سنتز آلی

Molecular Rearrangements in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Christian M. Rojas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسیالات و نانوسیالات: شیمی، فیزیک، و اصول علم زندگی
Microfluidics and Nanofluidics Handbook: Chemistry, Physics, and Life Science Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسیالات و نانوسیالات: شیمی، فیزیک، و اصول علم زندگی

Microfluidics and Nanofluidics Handbook: Chemistry, Physics, and Life Science Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sushanta K. Mitra and Suman Chakraborty
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 55.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم مواد و مهندسی انرژی
Materials Science and Energy Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب علم مواد و مهندسی انرژی

Materials Science and Energy Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Shyan-Lung Chung and Xiaolong Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 63.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دم مغناطیس در منظومه شمسی
Magnetotails in the Solar System
نام کتاب:

دانلود کتاب دم مغناطیس در منظومه شمسی

Magnetotails in the Solar System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Andreas Keiling , Caitr?ona Jackman and Peter Delamere
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 70.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح مایع و پیوستگی:  تولید اشعه ایکس با استفاده از روش تابش سینکروترون
Liquid Surfaces and Interfaces: Synchrotron X-ray Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح مایع و پیوستگی: تولید اشعه ایکس با استفاده از روش تابش سینکروترون

Liquid Surfaces and Interfaces: Synchrotron X-ray Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Professor Peter S. Pershan , Mark Schlossman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر