موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دم مغناطیس در منظومه شمسی
Magnetotails in the Solar System
نام کتاب:

دانلود کتاب دم مغناطیس در منظومه شمسی

Magnetotails in the Solar System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Andreas Keiling , Caitr?ona Jackman and Peter Delamere
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 70.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح مایع و پیوستگی:  تولید اشعه ایکس با استفاده از روش تابش سینکروترون
Liquid Surfaces and Interfaces: Synchrotron X-ray Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح مایع و پیوستگی: تولید اشعه ایکس با استفاده از روش تابش سینکروترون

Liquid Surfaces and Interfaces: Synchrotron X-ray Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Professor Peter S. Pershan , Mark Schlossman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع انتقال مدار خطی: مقدمه ای بر روش های تحلیلی سریع
Linear Circuit Transfer Functions: An Introduction to Fast Analytical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع انتقال مدار خطی: مقدمه ای بر روش های تحلیلی سریع

Linear Circuit Transfer Functions: An Introduction to Fast Analytical Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Christophe P. Basso
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختراع ریاضیدان: جنسیت، نژاد، و درک فرهنگی ما از ریاضیات
Inventing the Mathematician: Gender, Race, and Our Cultural Understanding of Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب اختراع ریاضیدان: جنسیت، نژاد، و درک فرهنگی ما از ریاضیات

Inventing the Mathematician: Gender, Race, and Our Cultural Understanding of Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sara N Hottinger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر رشد بلور و خصوصیات
Introduction to Crystal Growth and Characterization
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر رشد بلور و خصوصیات

Introduction to Crystal Growth and Characterization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Klaus-Werner Be and Wolfgang Neumann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند اینتراتمی در جامدات: اصول، شبیه سازی، کاربردها
Interatomic Bonding in Solids: Fundamentals, Simulation, Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند اینتراتمی در جامدات: اصول، شبیه سازی، کاربردها

Interatomic Bonding in Solids: Fundamentals, Simulation, Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Valim Levitin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های نوآورانه در سیستم های مایع-ذرات و مدیریت انرژی های تجدید پذیر
Innovative Solutions in Fluid-Particle Systems and Renewable Energy Management
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های نوآورانه در سیستم های مایع-ذرات و مدیریت انرژی های تجدید پذیر

Innovative Solutions in Fluid-Particle Systems and Renewable Energy Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Katia Tannous
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای جداسازی صنعتی
Industrial Separation Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای جداسازی صنعتی

Industrial Separation Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: André B. de Haan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیز صنعتی: رویکرد عملی
Industrial Catalysis: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیز صنعتی: رویکرد عملی

Industrial Catalysis: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Jens Hagen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملیات حرارتی
Heat Treatment: Master Control Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات حرارتی

Heat Treatment: Master Control Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: William E. Bryson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاک: درس شگفت انگیز در مکانیک خاک
Grounded! Amazing Classroom Demonstrations in Soil Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب خاک: درس شگفت انگیز در مکانیک خاک

Grounded! Amazing Classroom Demonstrations in Soil Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: P.E. David J. Elton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاستیک و پارچه مقاوم در برابر شعله: کاربرد های  عملی
Flame Retardants for Plastics and Textiles: Practical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاستیک و پارچه مقاوم در برابر شعله: کاربرد های عملی

Flame Retardants for Plastics and Textiles: Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Edward Weil and Sergei Levchik
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مواد زمین فراوان برای سلول های خورشیدی: نیمه هادی های مس Cu2-II-IV-VI4
Earth-Abundant Materials for Solar Cells: Cu2-II-IV-VI4 Semiconductors
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد زمین فراوان برای سلول های خورشیدی: نیمه هادی های مس Cu2-II-IV-VI4

Earth-Abundant Materials for Solar Cells: Cu2-II-IV-VI4 Semiconductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sadao Adachi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال: با موضوعات انتخاب شده: سیستم تطبیقی ، تجزیه و تحلیل زمان فرکانس،  پردازش  سیگنال پراکنده
Digital Signal Processing: with selected topics: Adaptive Systems, Time-Frequency Analysis, Sparse Signal Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال: با موضوعات انتخاب شده: سیستم تطبیقی ، تجزیه و تحلیل زمان فرکانس، پردازش سیگنال پراکنده

Digital Signal Processing: with selected topics: Adaptive Systems, Time-Frequency Analysis, Sparse Signal Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Prof Ljubisa Stankovic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال برای RFID
Digital Signal Processing for RFID
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال برای RFID

Digital Signal Processing for RFID
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Feng Zheng and Thomas Kaiser
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی: محاسبات و مدل سازی
Differential Equations and Boundary Value Problems: Computing and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی: محاسبات و مدل سازی

Differential Equations and Boundary Value Problems: Computing and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: C. Henry Edwards , David E. Penney and David T. Calvis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی کامپیوتری در فیزیک و مهندسی
Computer Simulation in Physics and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی کامپیوتری در فیزیک و مهندسی

Computer Simulation in Physics and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Martin Oliver Steinhauser
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه: جلد 28
Catalysis: Volume 28
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه: جلد 28

Catalysis: Volume 28
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James Spivey , K M Dooley and Yi-Fan Han
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه کارتان و تقارن آنها
Cartan Geometries and their Symmetries: A Lie Algebroid Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه کارتان و تقارن آنها

Cartan Geometries and their Symmetries: A Lie Algebroid Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mike Crampin and David Saunders
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پیشرفته  MATLAB: نمونه های عملی در علوم و مهندسی
Advanced Guide to MATLAB: Practical Examples in Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پیشرفته MATLAB: نمونه های عملی در علوم و مهندسی

Advanced Guide to MATLAB: Practical Examples in Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: S. N. Alam , S. Islam and S. K. Patel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر