موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصول سلول سوختی
Fuel Cell Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول سلول سوختی

Fuel Cell Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ryan O'Hayre , Suk-Won Cha , Whitney Colella and Fritz B. Prinz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروژئولوژی صخره های شکسته
Fractured Rock Hydrogeology
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروژئولوژی صخره های شکسته

Fractured Rock Hydrogeology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: John M. Sharp
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 130.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی
Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی

Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Laura Marcu , Paul M. W. French and Daniel S. Elson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بهینه سازی سطحی: اصول، الگوریتم ها و کاربرد ها
Extremal Optimization: Fundamentals, Algorithms, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی سطحی: اصول، الگوریتم ها و کاربرد ها

Extremal Optimization: Fundamentals, Algorithms, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yong-Zai Lu , Yu-Wang Chen , Min-Rong Chen , Peng Chen and Guo-Qiang Zeng
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ لغت دانشنامه ای فرآیند های نامگذاری در فناوری شیمیایی
Encyclopedic Dictionary of Named Processes in Chemical Technology, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ لغت دانشنامه ای فرآیند های نامگذاری در فناوری شیمیایی

Encyclopedic Dictionary of Named Processes in Chemical Technology, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Alan E. Comyns
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه رادیکال در شیمی، زیست شناسی و مواد
Encyclopedia of Radicals in Chemistry, Biology and Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه رادیکال در شیمی، زیست شناسی و مواد

Encyclopedia of Radicals in Chemistry, Biology and Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Chryssostomos Chatgilialoglu and Armido Studer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و شبیه سازی الکترومغناطیسی
Electromagnetic Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و شبیه سازی الکترومغناطیسی

Electromagnetic Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Levent Sevgi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مشاهده اعماق آسمان: تور نجوم
Deep Sky Observing: An Astronomical Tour
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهده اعماق آسمان: تور نجوم

Deep Sky Observing: An Astronomical Tour
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Steven R Coe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو محاسباتی  با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان
Computational Nanotechnology Using Finite Difference Time Domain
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو محاسباتی با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان

Computational Nanotechnology Using Finite Difference Time Domain
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Sarhan M. Musa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپوزیتها و نانوکامپوزیت ها
Composites and Nanocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپوزیتها و نانوکامپوزیت ها

Composites and Nanocomposites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: A. K. Haghi , Oluwatobi Samuel Oluwafemi , Josmin P. Jose and Hanna J. Maria
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاصه ای از روش های مصنوعی آلی، جلد 13
Compendium of Organic Synthetic Methods, Volume 13
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاصه ای از روش های مصنوعی آلی، جلد 13

Compendium of Organic Synthetic Methods, Volume 13
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Michael B. Smith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مواد پر انرژی
Chemistry of High-Energy Materials (De Gruyter Textbook)
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مواد پر انرژی

Chemistry of High-Energy Materials (De Gruyter Textbook)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Thomas M. Klapötke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش های نقل و انتقال بخار شیمیایی
Chemical Vapor Transport Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش های نقل و انتقال بخار شیمیایی

Chemical Vapor Transport Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Michael Binnewies , Robert Glaum , Marcus Schmidt and Peer Schmidt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم تقلید حیاتی
Biomimetics: Bioinspired Hierarchical-Structured Surfaces for Green Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب علم تقلید حیاتی

Biomimetics: Bioinspired Hierarchical-Structured Surfaces for Green Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Bharat Bhushan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات کاربردی
Applied Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات کاربردی

Applied Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: J. David Logan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سازه های پیزوالکتریک و دستگاه ها
Analysis of Piezoelectric Structures and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سازه های پیزوالکتریک و دستگاه ها

Analysis of Piezoelectric Structures and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Daining Fang , Ji Wang and Professor Weiqiu Chen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  Interlacements تصادفی
An Introduction to Random Interlacements
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر Interlacements تصادفی

An Introduction to Random Interlacements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alexander Drewitz , Balázs Ráth and Artem Sapozhnikov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدا و فن آوری های صوتی
Acoustics and Audio Technology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب صدا و فن آوری های صوتی

Acoustics and Audio Technology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Mendel Kleiner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتعاشات آئروالاستیسیته (هوا ارتجاعی، هوا کشسانی) و ثبات صفحات و پوسته
Aeroelastic vibrations and stability of plates and shells
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتعاشات آئروالاستیسیته (هوا ارتجاعی، هوا کشسانی) و ثبات صفحات و پوسته

Aeroelastic vibrations and stability of plates and shells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sergey D. Algazin and Igor A. Kijko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیریسرعت ذرات صوتی با استفاده از لیزر: اصول، پردازش سیگنال و کاربردها
Acoustic Particle Velocity Measurements Using Laser: Principles, Signal Processing and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیریسرعت ذرات صوتی با استفاده از لیزر: اصول، پردازش سیگنال و کاربردها

Acoustic Particle Velocity Measurements Using Laser: Principles, Signal Processing and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jean-Christophe Valire
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر