موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آزمایش های آزمایشگاه فیزیک
Physics Laboratory Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش های آزمایشگاه فیزیک

Physics Laboratory Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jerry D. Wilson and Cecilia A. Hernández-Hall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتوالکتروشیمیایی تولید سوخت خورشیدی
Photoelectrochemical Solar Fuel Production: From Basic Principles to Advanced Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتوالکتروشیمیایی تولید سوخت خورشیدی

Photoelectrochemical Solar Fuel Production: From Basic Principles to Advanced Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Sixto Giménez and Juan Bisquert
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وظایف عملکرد و دستورالعمل برای ریاضیات بالاتر ابتدایی
Performance Tasks and Rubrics for Upper Elementary Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب وظایف عملکرد و دستورالعمل برای ریاضیات بالاتر ابتدایی

Performance Tasks and Rubrics for Upper Elementary Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Charlotte Danielson and Joshua Dragoon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه فیلترینگ و ترکیب در شبکه های حسگر بی سیم
Networked Filtering and Fusion in Wireless Sensor Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه فیلترینگ و ترکیب در شبکه های حسگر بی سیم

Networked Filtering and Fusion in Wireless Sensor Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Magdi S. Mahmoud and Yuanqing Xia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی چند سطحی از طبقه نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS IBM
Multilevel Modeling of Categorical Outcomes Using IBM SPSS
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی چند سطحی از طبقه نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS IBM

Multilevel Modeling of Categorical Outcomes Using IBM SPSS
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ronald H Heck , Scott Thomas and Lynn Tabata
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های مدرن در مدل سازی برخورد-تابشی پلاسما
Modern Methods in Collisional-Radiative Modeling of Plasmas
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های مدرن در مدل سازی برخورد-تابشی پلاسما

Modern Methods in Collisional-Radiative Modeling of Plasmas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yuri Ralchenko
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمین شناسی نظامی و جنگ صحرا: درس گذشته و چالش های مدرن
Military Geosciences and Desert Warfare: Past Lessons and Modern Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب زمین شناسی نظامی و جنگ صحرا: درس گذشته و چالش های مدرن

Military Geosciences and Desert Warfare: Past Lessons and Modern Challenges
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Eric V. McDonald and Thomas Bullard
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 41.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه های میکروساختار برای پردازش مواد شیمیایی
Microstructured Devices for Chemical Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه های میکروساختار برای پردازش مواد شیمیایی

Microstructured Devices for Chemical Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Madhvanand N. Kashid , Albert Renken and Lioubov Kiwi-Minsker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطوط مایکرواستریپ و Slotlines
Microstrip Lines and Slotlines, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب خطوط مایکرواستریپ و Slotlines

Microstrip Lines and Slotlines, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ramesh Garg , Inder Bahl and Maurizio Bozzi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات در مصر باستان: تاریخ متنی
Mathematics in Ancient Egypt: A Contextual History
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات در مصر باستان: تاریخ متنی

Mathematics in Ancient Egypt: A Contextual History
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Annette Imhausen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ریاضی II
Mathematical Analysis II
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ریاضی II

Mathematical Analysis II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vladimir A. Zorich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتصال مجدد مغناطیسی: مفاهیم و کاربرد ها
Magnetic Reconnection: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اتصال مجدد مغناطیسی: مفاهیم و کاربرد ها

Magnetic Reconnection: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Walter Gonzalez and Eugene Parker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروسکیت های مغناطیسی: سنتز، ساختار و خواص فیزیکی
Magnetic Perovskites: Synthesis, Structure and Physical Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب پروسکیت های مغناطیسی: سنتز، ساختار و خواص فیزیکی

Magnetic Perovskites: Synthesis, Structure and Physical Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Asish K. Kundu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بلورهای مایع پلیمرها : ساختار و شیمی
Liquid Crystalline Polymers: Volume 1-Structure and Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب بلورهای مایع پلیمرها : ساختار و شیمی

Liquid Crystalline Polymers: Volume 1-Structure and Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vijay Kumar Thakur and Michael R. Kessler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل برنامه ریزی خطی و روش بازی ماتریکس با نتیجه نهایی اعداد فازی مثلثی
Linear Programming Models and Methods of Matrix Games with Payoffs of Triangular Fuzzy Numbers
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل برنامه ریزی خطی و روش بازی ماتریکس با نتیجه نهایی اعداد فازی مثلثی

Linear Programming Models and Methods of Matrix Games with Payoffs of Triangular Fuzzy Numbers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Deng-Feng Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل متعارف خطی: نظریه و کاربردها
Linear Canonical Transforms: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل متعارف خطی: نظریه و کاربردها

Linear Canonical Transforms: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John J. Healy , M. Alper Kutay , Haldun M. Ozaktas and John T. Sheridan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی در نزدیکترین نوع روش
Lectures on the Nearest Neighbor Method
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی در نزدیکترین نوع روش

Lectures on the Nearest Neighbor Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gérard Biau and Luc Devroye
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری و فناوری سیستم های اطلاعات: مجموعه مقالات 36 امین کنفرانس بین المللی معماری و تکنولوژی سیستم های اطلاعات - ISAT 2015 - بخش سوم
Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference, Part III
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری و فناوری سیستم های اطلاعات: مجموعه مقالات 36 امین کنفرانس بین المللی معماری و تکنولوژی سیستم های اطلاعات - ISAT 2015 - بخش سوم

Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference, Part III
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jerzy Swiatek and Leszek Borzemski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الکترونیک پزشکی قابل کاشت: پروتز، تحویل دارو، و نظارت بر سلامت
Implantable Medical Electronics: Prosthetics, Drug Delivery, and Health Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک پزشکی قابل کاشت: پروتز، تحویل دارو، و نظارت بر سلامت

Implantable Medical Electronics: Prosthetics, Drug Delivery, and Health Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Vinod Kumar Khanna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروفرمیلاسیون: اصول، فرآیندها، و کاربردها در سنتز آلی
Hydroformylation: Fundamentals, Processes, and Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروفرمیلاسیون: اصول، فرآیندها، و کاربردها در سنتز آلی

Hydroformylation: Fundamentals, Processes, and Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Armin Börner and Robert Franke
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر