موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب خطوط مایکرواستریپ و Slotlines
Microstrip Lines and Slotlines, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب خطوط مایکرواستریپ و Slotlines

Microstrip Lines and Slotlines, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ramesh Garg , Inder Bahl and Maurizio Bozzi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات در مصر باستان: تاریخ متنی
Mathematics in Ancient Egypt: A Contextual History
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات در مصر باستان: تاریخ متنی

Mathematics in Ancient Egypt: A Contextual History
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Annette Imhausen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ریاضی II
Mathematical Analysis II
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ریاضی II

Mathematical Analysis II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vladimir A. Zorich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتصال مجدد مغناطیسی: مفاهیم و کاربرد ها
Magnetic Reconnection: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اتصال مجدد مغناطیسی: مفاهیم و کاربرد ها

Magnetic Reconnection: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Walter Gonzalez and Eugene Parker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروسکیت های مغناطیسی: سنتز، ساختار و خواص فیزیکی
Magnetic Perovskites: Synthesis, Structure and Physical Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب پروسکیت های مغناطیسی: سنتز، ساختار و خواص فیزیکی

Magnetic Perovskites: Synthesis, Structure and Physical Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Asish K. Kundu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بلورهای مایع پلیمرها : ساختار و شیمی
Liquid Crystalline Polymers: Volume 1-Structure and Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب بلورهای مایع پلیمرها : ساختار و شیمی

Liquid Crystalline Polymers: Volume 1-Structure and Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vijay Kumar Thakur and Michael R. Kessler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل برنامه ریزی خطی و روش بازی ماتریکس با نتیجه نهایی اعداد فازی مثلثی
Linear Programming Models and Methods of Matrix Games with Payoffs of Triangular Fuzzy Numbers
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل برنامه ریزی خطی و روش بازی ماتریکس با نتیجه نهایی اعداد فازی مثلثی

Linear Programming Models and Methods of Matrix Games with Payoffs of Triangular Fuzzy Numbers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Deng-Feng Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل متعارف خطی: نظریه و کاربردها
Linear Canonical Transforms: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل متعارف خطی: نظریه و کاربردها

Linear Canonical Transforms: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John J. Healy , M. Alper Kutay , Haldun M. Ozaktas and John T. Sheridan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی در نزدیکترین نوع روش
Lectures on the Nearest Neighbor Method
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی در نزدیکترین نوع روش

Lectures on the Nearest Neighbor Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gérard Biau and Luc Devroye
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری و فناوری سیستم های اطلاعات: مجموعه مقالات 36 امین کنفرانس بین المللی معماری و تکنولوژی سیستم های اطلاعات - ISAT 2015 - بخش سوم
Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference, Part III
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری و فناوری سیستم های اطلاعات: مجموعه مقالات 36 امین کنفرانس بین المللی معماری و تکنولوژی سیستم های اطلاعات - ISAT 2015 - بخش سوم

Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference, Part III
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jerzy Swiatek and Leszek Borzemski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الکترونیک پزشکی قابل کاشت: پروتز، تحویل دارو، و نظارت بر سلامت
Implantable Medical Electronics: Prosthetics, Drug Delivery, and Health Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک پزشکی قابل کاشت: پروتز، تحویل دارو، و نظارت بر سلامت

Implantable Medical Electronics: Prosthetics, Drug Delivery, and Health Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Vinod Kumar Khanna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروفرمیلاسیون: اصول، فرآیندها، و کاربردها در سنتز آلی
Hydroformylation: Fundamentals, Processes, and Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروفرمیلاسیون: اصول، فرآیندها، و کاربردها در سنتز آلی

Hydroformylation: Fundamentals, Processes, and Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Armin Börner and Robert Franke
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریس سلسله مراتبی: الگوریتم و تجزیه و تحلیل
Hierarchical Matrices: Algorithms and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریس سلسله مراتبی: الگوریتم و تجزیه و تحلیل

Hierarchical Matrices: Algorithms and Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wolfgang Hackbusch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هارمونیک: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 3
Harmonic Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 3
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هارمونیک: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 3

Harmonic Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 3
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش هندسی در فیزیک
Geometric Methods in Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش هندسی در فیزیک

Geometric Methods in Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Piotr Kielanowski , S. Twareque Ali , Pierre Bieliavsky , Anatol Odzijewicz , Martin Schlichenmaier and Theodore Voronov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی عمومی، آلی، و بیولوژیکی
General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی عمومی، آلی، و بیولوژیکی

General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Karen C. Timberlake
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الگوریتم بهینه سازی ترکیبی توده ذرات  و گراف الگوریتم
Gems of Combinatorial Optimization and Graph Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوریتم بهینه سازی ترکیبی توده ذرات و گراف الگوریتم

Gems of Combinatorial Optimization and Graph Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andreas S. Schulz , Martin Skutella , Sebastian Stiller and Dorothea Wagner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک گالیله و زنجیره ترمودینامیک
Galilean Mechanics and Thermodynamics of Continua
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک گالیله و زنجیره ترمودینامیک

Galilean Mechanics and Thermodynamics of Continua
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Géry de Saxcé and Claude Valleé
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول چاپ جوهر افشان
Fundamentals of Inkjet Printing: The Science of Inkjet and Droplets
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول چاپ جوهر افشان

Fundamentals of Inkjet Printing: The Science of Inkjet and Droplets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Stephen D. Hoath
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار کاربردی و کاربردها
Functional Statistics and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار کاربردی و کاربردها

Functional Statistics and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Elias Ould SaRıd , Idir Ouassou and Mustapha Rachdi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر