موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  الکترونیک پزشکی قابل کاشت: پروتز، تحویل دارو، و نظارت بر سلامت
Implantable Medical Electronics: Prosthetics, Drug Delivery, and Health Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک پزشکی قابل کاشت: پروتز، تحویل دارو، و نظارت بر سلامت

Implantable Medical Electronics: Prosthetics, Drug Delivery, and Health Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Vinod Kumar Khanna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروفرمیلاسیون: اصول، فرآیندها، و کاربردها در سنتز آلی
Hydroformylation: Fundamentals, Processes, and Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروفرمیلاسیون: اصول، فرآیندها، و کاربردها در سنتز آلی

Hydroformylation: Fundamentals, Processes, and Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Armin Börner and Robert Franke
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریس سلسله مراتبی: الگوریتم و تجزیه و تحلیل
Hierarchical Matrices: Algorithms and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریس سلسله مراتبی: الگوریتم و تجزیه و تحلیل

Hierarchical Matrices: Algorithms and Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wolfgang Hackbusch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هارمونیک: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 3
Harmonic Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 3
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هارمونیک: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 3

Harmonic Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 3
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش هندسی در فیزیک
Geometric Methods in Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش هندسی در فیزیک

Geometric Methods in Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Piotr Kielanowski , S. Twareque Ali , Pierre Bieliavsky , Anatol Odzijewicz , Martin Schlichenmaier and Theodore Voronov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی عمومی، آلی، و بیولوژیکی
General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی عمومی، آلی، و بیولوژیکی

General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Karen C. Timberlake
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الگوریتم بهینه سازی ترکیبی توده ذرات  و گراف الگوریتم
Gems of Combinatorial Optimization and Graph Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوریتم بهینه سازی ترکیبی توده ذرات و گراف الگوریتم

Gems of Combinatorial Optimization and Graph Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andreas S. Schulz , Martin Skutella , Sebastian Stiller and Dorothea Wagner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک گالیله و زنجیره ترمودینامیک
Galilean Mechanics and Thermodynamics of Continua
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک گالیله و زنجیره ترمودینامیک

Galilean Mechanics and Thermodynamics of Continua
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Géry de Saxcé and Claude Valleé
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول چاپ جوهر افشان
Fundamentals of Inkjet Printing: The Science of Inkjet and Droplets
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول چاپ جوهر افشان

Fundamentals of Inkjet Printing: The Science of Inkjet and Droplets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Stephen D. Hoath
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار کاربردی و کاربردها
Functional Statistics and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار کاربردی و کاربردها

Functional Statistics and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Elias Ould SaRıd , Idir Ouassou and Mustapha Rachdi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل فرکانس مافوق پالس در پلاسمای تولید شده لیزر گسترده
Frequency Conversion of Ultrashort Pulses in Extended Laser-Produced Plasmas
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل فرکانس مافوق پالس در پلاسمای تولید شده لیزر گسترده

Frequency Conversion of Ultrashort Pulses in Extended Laser-Produced Plasmas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rashid A Ganeev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری احتمالات نرمال و کاربردها با استفاده از اثبات قضیه
Formalized Probability Theory and Applications Using Theorem Proving
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری احتمالات نرمال و کاربردها با استفاده از اثبات قضیه

Formalized Probability Theory and Applications Using Theorem Proving
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Osman Hasan and Sofiène Tahar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه نوسانات محلول ها: کاربرد ها در شیمی، مهندسی شیمی، و بیوفیزیک
Fluctuation Theory of Solutions: Applications in Chemistry, Chemical Engineering, and Biophysics
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه نوسانات محلول ها: کاربرد ها در شیمی، مهندسی شیمی، و بیوفیزیک

Fluctuation Theory of Solutions: Applications in Chemistry, Chemical Engineering, and Biophysics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Paul E. Smith , Enrico Matteoli and John P. O' Connell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برآورد تقاضای نیروی الکتریکی در ساختمان ها
Estimating Electrical Power Demand in Buildings
نام کتاب:

دانلود کتاب برآورد تقاضای نیروی الکتریکی در ساختمان ها

Estimating Electrical Power Demand in Buildings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Steven McFadyen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارهای الکترونیکی: راهنمای قطعی برای تابلو های مدار، تست مدارات و اصول برق
Electronic Circuits: The Definitive Guide to Circuit Boards, Testing Circuits and Electricity Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارهای الکترونیکی: راهنمای قطعی برای تابلو های مدار، تست مدارات و اصول برق

Electronic Circuits: The Definitive Guide to Circuit Boards, Testing Circuits and Electricity Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Wayne Charles
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیریکله و ﺗﻘﺎرن آﯾﻨﻪ ای
Dirichlet Branes and Mirror Symmetry
نام کتاب:

دانلود کتاب دیریکله و ﺗﻘﺎرن آﯾﻨﻪ ای

Dirichlet Branes and Mirror Symmetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Tom Bridgeland, Alastair Craw, Michael R. Douglas, Mark Gross, Anton Kapustin, Gregory W. Moore
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال و آناليز طيفي براي دانشمندان: مفاهیم و کاربرد ها
Digital Signal Processing and Spectral Analysis for Scientists: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال و آناليز طيفي براي دانشمندان: مفاهیم و کاربرد ها

Digital Signal Processing and Spectral Analysis for Scientists: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Silvia Maria Alessio
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 54.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محدودیت های طراحی برای دستگاه های NFC (ارتباطات میدان نزدیک)
Design Constraints for NFC Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب محدودیت های طراحی برای دستگاه های NFC (ارتباطات میدان نزدیک)

Design Constraints for NFC Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Dominique Paret
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات صنعتی
Currents in Industrial Mathematics: From Concepts to Research to Education
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات صنعتی

Currents in Industrial Mathematics: From Concepts to Research to Education
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Helmut Neunzert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت در برابر خوردگی فولاد، آلیاژهای نیکل، و روی در محیط های آبی: فاضلاب، آب دریا، آب شرب، آب خلوص بالا
Corrosion Resistance of Steels, Nickel Alloys, and Zinc in Aqueous Media: Waste Water, Seawater, Drinking Water, High-Purity Water
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت در برابر خوردگی فولاد، آلیاژهای نیکل، و روی در محیط های آبی: فاضلاب، آب دریا، آب شرب، آب خلوص بالا

Corrosion Resistance of Steels, Nickel Alloys, and Zinc in Aqueous Media: Waste Water, Seawater, Drinking Water, High-Purity Water
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Michael Schütze , Marcel Roche and Roman Bender
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر