موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  جریان ریچی برای تجزیه و تحلیل، شکل و ثبت نام سطح – نظریه ها، الگوریتم ها و کاربرد ها
Ricci Flow for Shape Analysis and Surface Registration: Theories, Algorithms and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان ریچی برای تجزیه و تحلیل، شکل و ثبت نام سطح – نظریه ها، الگوریتم ها و کاربرد ها

Ricci Flow for Shape Analysis and Surface Registration: Theories, Algorithms and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wei Zeng and Xianfeng David Gu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات
Reconceptualizing Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات

Reconceptualizing Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Judith Sowder , Larry Sowder and Susan Nickerson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روندهای اخیر در شکستگی و آسیب مکانیکی
Recent Trends in Fracture and Damage Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب روندهای اخیر در شکستگی و آسیب مکانیکی

Recent Trends in Fracture and Damage Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Geralf Hütter and Lutz Zybell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل واقعی: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 1
Real Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 1
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل واقعی: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 1

Real Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه صف و کاربردهای شبکه
Queueing Theory and Network Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه صف و کاربردهای شبکه

Queueing Theory and Network Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Tien Van Do , Yutaka Takahashi , Wuyi Yue , Viet-Ha Nguyen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل کوانتومی مخلوط چند موج
Quantum Control of Multi-Wave Mixing
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل کوانتومی مخلوط چند موج

Quantum Control of Multi-Wave Mixing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yanpeng Zhang , Feng Wen and Min Xiao
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعیین میزان در Nilpotent Lie Groups
Quantization on Nilpotent Lie Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب تعیین میزان در Nilpotent Lie Groups

Quantization on Nilpotent Lie Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Veronique Fischer and Michael Ruzhansky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات مرتبه بالاتر QCD و جستجو برای فیزیک جدید
QCD Higher-Order Effects and Search for New Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات مرتبه بالاتر QCD و جستجو برای فیزیک جدید

QCD Higher-Order Effects and Search for New Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jian Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعه شکل پذیری کریستال در مقیاس نانو
Probing Crystal Plasticity at the Nanoscales: Synchrotron X-ray Microdiffraction
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه شکل پذیری کریستال در مقیاس نانو

Probing Crystal Plasticity at the Nanoscales: Synchrotron X-ray Microdiffraction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Arief Budiman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عامل دار کردن نوری لایه مواد
Photofunctional Layered Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب عامل دار کردن نوری لایه مواد

Photofunctional Layered Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Dongpeng Yan and Min Wei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری
Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری

Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Fabio Cicoira and Clara Santato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور تحلیل داده ها، مدل سازی و روش تحقیق سلامتی
Ordered Data Analysis, Modeling and Health Research Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور تحلیل داده ها، مدل سازی و روش تحقیق سلامتی

Ordered Data Analysis, Modeling and Health Research Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Pankaj K. Choudhary , Chaitra H. Nagaraja , Hon Keung Tony Ng
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه عملگرها: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل
Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه عملگرها: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل

Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز مختلط اپراتور نیم گروهها، تجزیه و تحلیل هارمونیک و ریاضی فیزیک
Operator Semigroups Meet Complex Analysis, Harmonic Analysis and Mathematical Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز مختلط اپراتور نیم گروهها، تجزیه و تحلیل هارمونیک و ریاضی فیزیک

Operator Semigroups Meet Complex Analysis, Harmonic Analysis and Mathematical Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wolfgang Arendt , Ralph Chill and Yuri Tomilov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز عددی و بهینه سازی
Numerical Analysis and Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز عددی و بهینه سازی

Numerical Analysis and Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Al-Baali, Mehiddin, Grandinetti, Lucio, Purnama and Anton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزر پمپ هسته ای
Nuclear-Pumped Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر پمپ هسته ای

Nuclear-Pumped Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Mark Prelas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز غیر خطی و بهینه سازی
Nonlinear Analysis and Optimization I: Nonlinear Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز غیر خطی و بهینه سازی

Nonlinear Analysis and Optimization I: Nonlinear Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Arie Leizarowitz , Boris S. Mordukhovich , Itai Shafrir and Alexander J. Zaslavski
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل جدید در منطق Paraconsistent
New Directions in Paraconsistent Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل جدید در منطق Paraconsistent

New Directions in Paraconsistent Logic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jean-Yves Beziau , Mihir Chakraborty , Soma Dutta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیزوالکتریک مدرن برداشت از انرژی
Modern Piezoelectric Energy-Harvesting Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیزوالکتریک مدرن برداشت از انرژی

Modern Piezoelectric Energy-Harvesting Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Christopher R. Bowen , Vitaly Yu. Topolov and Hyunsun Alicia Kim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ازاد پیش بینی و رگرسیون: یک رویکرد تحول بر اساس استنباط
Model-Free Prediction and Regression: A Transformation-Based Approach to Inference
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ازاد پیش بینی و رگرسیون: یک رویکرد تحول بر اساس استنباط

Model-Free Prediction and Regression: A Transformation-Based Approach to Inference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dimitris N. Politis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر