موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سیستم های مهندسی  پزشکی و فن آوری
Biomedical Engineering Systems and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های مهندسی پزشکی و فن آوری

Biomedical Engineering Systems and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ana Fred , Hugo Gamboa and Dirk Elias
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 58 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های دفاع هوایی و موشکی
Air and Missile Defense Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های دفاع هوایی و موشکی

Air and Missile Defense Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Warren J. Boord and John B. Hoffman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در پردازش سیگنال و سیستم های تشخیص هوشمند
Advances in Signal Processing and Intelligent Recognition Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در پردازش سیگنال و سیستم های تشخیص هوشمند

Advances in Signal Processing and Intelligent Recognition Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sabu M. Thampi , Sanghamitra Bandyopadhyay , Sri Krishnan , Kuan-Ching Li , Sergey Mosin and Maode Ma
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در ایزوتوپ ژئوشیمی لیتیوم
Advances in Lithium Isotope Geochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در ایزوتوپ ژئوشیمی لیتیوم

Advances in Lithium Isotope Geochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Paul B. Tomascak , Tomás Magna and Ralf Dohmen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم تلفن همراه: اصول، پروتکل، و برنامه های کاربردی، نسخه دوم
Ad Hoc Mobile Wireless Networks: Principles, Protocols, and Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم تلفن همراه: اصول، پروتکل، و برنامه های کاربردی، نسخه دوم

Ad Hoc Mobile Wireless Networks: Principles, Protocols, and Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Subir Kumar Sarkar , T.G. Basavaraju and C. Puttamadappa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه پیشبینی برای مبتدی ها
A Stargazing Program for Beginners: A Pocket Field Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه پیشبینی برای مبتدی ها

A Stargazing Program for Beginners: A Pocket Field Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Jamie Carter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل مسائل ریاضی جوانان با فناوری
Youngsters Solving Mathematical Problems with Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مسائل ریاضی جوانان با فناوری

Youngsters Solving Mathematical Problems with Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Susana Carreira , Keith Jones , Nélia Amado , Hélia Jacinto and Sandra Nobre
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرانش در حال تغییر: میراث دیراک در کیهان شناسی و ژئوفیزیک
Varying Gravity: Dirac's Legacy in Cosmology and Geophysics
نام کتاب:

دانلود کتاب گرانش در حال تغییر: میراث دیراک در کیهان شناسی و ژئوفیزیک

Varying Gravity: Dirac's Legacy in Cosmology and Geophysics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Helge Kragh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک شیمی از طریق ماشین
Understanding Chemistry through Cars
نام کتاب:

دانلود کتاب درک شیمی از طریق ماشین

Understanding Chemistry through Cars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Geoffrey M. Bowers and Ruth A. Bowers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبدل های اولتراسونیک: مواد و طراحی برای حسگر ها، محرک ها و کاربرد های پزشکی
Ultrasonic Transducers: Materials and Design for Sensors, Actuators and Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مبدل های اولتراسونیک: مواد و طراحی برای حسگر ها، محرک ها و کاربرد های پزشکی

Ultrasonic Transducers: Materials and Design for Sensors, Actuators and Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: K Nakamura
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سری زمانی مدلسازی با اجزاء مشاهده نشده
Time Series Modelling with Unobserved Components
نام کتاب:

دانلود کتاب سری زمانی مدلسازی با اجزاء مشاهده نشده

Time Series Modelling with Unobserved Components
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Matteo M. Pelagatti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلم نازک مایع
Thin Liquid Films: Dewetting and Polymer Flow
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلم نازک مایع

Thin Liquid Films: Dewetting and Polymer Flow
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ralf Blossey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمومکانیک سازه های کامپوزیت در دماهای بالا
Thermomechanics of Composite Structures under High Temperatures
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمومکانیک سازه های کامپوزیت در دماهای بالا

Thermomechanics of Composite Structures under High Temperatures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yu. I. Dimitrienko
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ترمودینامیک حالات بلوری
Thermodynamics of Crystalline States
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک حالات بلوری

Thermodynamics of Crystalline States
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Minoru Fujimoto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات نظری و عملی بر طرح نوین لکترون آزاد لیزر
Theoretical and Experimental Studies on Novel High-Gain Seeded Free-Electron Laser Schemes
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات نظری و عملی بر طرح نوین لکترون آزاد لیزر

Theoretical and Experimental Studies on Novel High-Gain Seeded Free-Electron Laser Schemes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Chao Feng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسئله سینوپتیکی و آمار
The Synoptic Problem and Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب مسئله سینوپتیکی و آمار

The Synoptic Problem and Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andris Abakuks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آرایه کیلومتر مربع: هموار کردن راه برای پارادایم اخترشناسی رادیویی قرن 21
The Square Kilometre Array: Paving the way for the new 21st century radio astronomy paradigm: Proceedings of Symposium 7 of JENAM 2010 (Astrophysics and Space Science Proceedings)
نام کتاب:

دانلود کتاب آرایه کیلومتر مربع: هموار کردن راه برای پارادایم اخترشناسی رادیویی قرن 21

The Square Kilometre Array: Paving the way for the new 21st century radio astronomy paradigm: Proceedings of Symposium 7 of JENAM 2010 (Astrophysics and Space Science Proceedings)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Domingos Barbosa , Sonia Anton , Leonid Gurvits and Dalmiro Maia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهره برداری اقتصادی از محصولات فرعی شرکت غذایی
The Economic Utilisation of Food Co-Products: RSC
نام کتاب:

دانلود کتاب بهره برداری اقتصادی از محصولات فرعی شرکت غذایی

The Economic Utilisation of Food Co-Products: RSC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Abbas Kazmi , Peter Shuttleworth , James H Clark , George A Kraus , Andrzej Stankiewicz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موجودیت آب
The Attribute of Water: Single Notion, Multiple Myths
نام کتاب:

دانلود کتاب موجودیت آب

The Attribute of Water: Single Notion, Multiple Myths
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Chang Q Sun and Yi Sun
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لمس بازگشت زمان
Taking the Back off the Watch: A Personal Memoir
نام کتاب:

دانلود کتاب لمس بازگشت زمان

Taking the Back off the Watch: A Personal Memoir
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Thomas Gold and Simon Mitton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر