موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حل مسائل ریاضی جوانان با فناوری
Youngsters Solving Mathematical Problems with Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مسائل ریاضی جوانان با فناوری

Youngsters Solving Mathematical Problems with Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Susana Carreira , Keith Jones , Nélia Amado , Hélia Jacinto and Sandra Nobre
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرانش در حال تغییر: میراث دیراک در کیهان شناسی و ژئوفیزیک
Varying Gravity: Dirac's Legacy in Cosmology and Geophysics
نام کتاب:

دانلود کتاب گرانش در حال تغییر: میراث دیراک در کیهان شناسی و ژئوفیزیک

Varying Gravity: Dirac's Legacy in Cosmology and Geophysics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Helge Kragh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک شیمی از طریق ماشین
Understanding Chemistry through Cars
نام کتاب:

دانلود کتاب درک شیمی از طریق ماشین

Understanding Chemistry through Cars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Geoffrey M. Bowers and Ruth A. Bowers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبدل های اولتراسونیک: مواد و طراحی برای حسگر ها، محرک ها و کاربرد های پزشکی
Ultrasonic Transducers: Materials and Design for Sensors, Actuators and Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مبدل های اولتراسونیک: مواد و طراحی برای حسگر ها، محرک ها و کاربرد های پزشکی

Ultrasonic Transducers: Materials and Design for Sensors, Actuators and Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: K Nakamura
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سری زمانی مدلسازی با اجزاء مشاهده نشده
Time Series Modelling with Unobserved Components
نام کتاب:

دانلود کتاب سری زمانی مدلسازی با اجزاء مشاهده نشده

Time Series Modelling with Unobserved Components
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Matteo M. Pelagatti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلم نازک مایع
Thin Liquid Films: Dewetting and Polymer Flow
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلم نازک مایع

Thin Liquid Films: Dewetting and Polymer Flow
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ralf Blossey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمومکانیک سازه های کامپوزیت در دماهای بالا
Thermomechanics of Composite Structures under High Temperatures
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمومکانیک سازه های کامپوزیت در دماهای بالا

Thermomechanics of Composite Structures under High Temperatures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yu. I. Dimitrienko
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ترمودینامیک حالات بلوری
Thermodynamics of Crystalline States
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک حالات بلوری

Thermodynamics of Crystalline States
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Minoru Fujimoto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات نظری و عملی بر طرح نوین لکترون آزاد لیزر
Theoretical and Experimental Studies on Novel High-Gain Seeded Free-Electron Laser Schemes
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات نظری و عملی بر طرح نوین لکترون آزاد لیزر

Theoretical and Experimental Studies on Novel High-Gain Seeded Free-Electron Laser Schemes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Chao Feng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسئله سینوپتیکی و آمار
The Synoptic Problem and Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب مسئله سینوپتیکی و آمار

The Synoptic Problem and Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andris Abakuks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آرایه کیلومتر مربع: هموار کردن راه برای پارادایم اخترشناسی رادیویی قرن 21
The Square Kilometre Array: Paving the way for the new 21st century radio astronomy paradigm: Proceedings of Symposium 7 of JENAM 2010 (Astrophysics and Space Science Proceedings)
نام کتاب:

دانلود کتاب آرایه کیلومتر مربع: هموار کردن راه برای پارادایم اخترشناسی رادیویی قرن 21

The Square Kilometre Array: Paving the way for the new 21st century radio astronomy paradigm: Proceedings of Symposium 7 of JENAM 2010 (Astrophysics and Space Science Proceedings)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Domingos Barbosa , Sonia Anton , Leonid Gurvits and Dalmiro Maia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهره برداری اقتصادی از محصولات فرعی شرکت غذایی
The Economic Utilisation of Food Co-Products: RSC
نام کتاب:

دانلود کتاب بهره برداری اقتصادی از محصولات فرعی شرکت غذایی

The Economic Utilisation of Food Co-Products: RSC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Abbas Kazmi , Peter Shuttleworth , James H Clark , George A Kraus , Andrzej Stankiewicz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موجودیت آب
The Attribute of Water: Single Notion, Multiple Myths
نام کتاب:

دانلود کتاب موجودیت آب

The Attribute of Water: Single Notion, Multiple Myths
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Chang Q Sun and Yi Sun
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لمس بازگشت زمان
Taking the Back off the Watch: A Personal Memoir
نام کتاب:

دانلود کتاب لمس بازگشت زمان

Taking the Back off the Watch: A Personal Memoir
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Thomas Gold and Simon Mitton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سطح و ترکیب ماکروسکوپی گرافن برای کاربرد در ذخیره سازی انرژی
Surface Chemistry and Macroscopic Assembly of Graphene for Application in Energy Storage
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سطح و ترکیب ماکروسکوپی گرافن برای کاربرد در ذخیره سازی انرژی

Surface Chemistry and Macroscopic Assembly of Graphene for Application in Energy Storage
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Cheng-Meng Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه دینامیک غیرخطی و تشخیص
Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه دینامیک غیرخطی و تشخیص

Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mohamed Belhaq
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تابش عجیب
Strange Glow: The Story of Radiation
نام کتاب:

دانلود کتاب تابش عجیب

Strange Glow: The Story of Radiation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Timothy J. Jorgensen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک تصادفی و انرژی سیستم بیومولکولار
Stochastic Dynamics and Energetics of Biomolecular Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک تصادفی و انرژی سیستم بیومولکولار

Stochastic Dynamics and Energetics of Biomolecular Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Artem Ryabov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاندیشی آماری: دوره بیزی با نمونه هایی در R و استن
Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاندیشی آماری: دوره بیزی با نمونه هایی در R و استن

Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard McElreath
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل آماری برای داده ابعادی بالا
Statistical Analysis for High Dimensional Data
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل آماری برای داده ابعادی بالا

Statistical Analysis for High Dimensional Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Arnoldo Frigessi , Peter Bühlmann , Ingrid K. Glad and Mette Langaas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر