موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدل سازی آب و هوا برای دانشمندان و مهندسان
Climate Modeling for Scientists and Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی آب و هوا برای دانشمندان و مهندسان

Climate Modeling for Scientists and Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: John B. Drake
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرولوژی و  هیدرو اقلیم (آب هواشناسی) : اصول و کاربردها
Hydrology and Hydroclimatology: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرولوژی و هیدرو اقلیم (آب هواشناسی) : اصول و کاربردها

Hydrology and Hydroclimatology: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: M. Karamouz , S. Nazif and M. Falahi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خشک کردن، برشته شدن، و اهکی کردن مواد معدنی
Drying, Roasting, and Calcining of Minerals
نام کتاب:

دانلود کتاب خشک کردن، برشته شدن، و اهکی کردن مواد معدنی

Drying, Roasting, and Calcining of Minerals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Thomas P. Battle , Jerome P. Downey , Lawrence D. May , Boyd R. Davis and Neale R. Neelameggham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار
Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار

Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Peter Lund , John A. Byrne , Goeran Berndes and Iacovos Vasalos
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مهندسی زلزله: از منشاء تا شکنندگی
Fundamentals of Earthquake Engineering: From Source to Fragility
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مهندسی زلزله: از منشاء تا شکنندگی

Fundamentals of Earthquake Engineering: From Source to Fragility
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Amr S. Elnashai and Luigi Di Sarno
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک قابل انعطاف فضاپیما، کنترل و هدایت - فن آوری ها توسط جیووانی کامپولو
Flexible Spacecraft Dynamics, Control and Guidance: Technologies by Giovanni Campolo
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک قابل انعطاف فضاپیما، کنترل و هدایت - فن آوری ها توسط جیووانی کامپولو

Flexible Spacecraft Dynamics, Control and Guidance: Technologies by Giovanni Campolo
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Leonardo Mazzini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات دیجیتال 2: مدولاسیون دیجیتال
Digital Communications 2: Digital Modulations
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات دیجیتال 2: مدولاسیون دیجیتال

Digital Communications 2: Digital Modulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Mylène Pischella and Didier Le Ruyet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم هیدرودینامیک و  آزمایشات
Hydrodynamics Concepts and Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم هیدرودینامیک و آزمایشات

Hydrodynamics Concepts and Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Harry Edmar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها متخلخل: طراحی، سنتز و کاربردها
Porous Polymers: Design, Synthesis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها متخلخل: طراحی، سنتز و کاربردها

Porous Polymers: Design, Synthesis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Ben Qiu , Shilun Qiu , Teng Ben , Philip Gale , Jonathan Steed , Dapeng Cao and Abbie Trewin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مدرن
Holt McDougal Modern Chemistry Texas: Student Edition 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن

Holt McDougal Modern Chemistry Texas: Student Edition 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: HOLT MCDOUGAL
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای متاتز: جلد 1: توسعه و مکانیسم کاتالیست
Handbook of Metathesis - Catalyst Development and Mechanism - Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای متاتز: جلد 1: توسعه و مکانیسم کاتالیست

Handbook of Metathesis - Catalyst Development and Mechanism - Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Robert H. Grubbs , Anna G. Wenzel , Daniel J. O'Leary and Ezat Khosravi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای رنگهای فلورسنت و پروب
Handbook of Fluorescent Dyes and Probes
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای رنگهای فلورسنت و پروب

Handbook of Fluorescent Dyes and Probes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: R. W. Sabnis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای توزیع های مناسب آماری با R
Handbook of Fitting Statistical Distributions with R
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای توزیع های مناسب آماری با R

Handbook of Fitting Statistical Distributions with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zaven A. Karian and Edward J. Dudewicz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی عمومی
General Chemistry: Atoms First
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی عمومی

General Chemistry: Atoms First
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: John E. McMurry and Robert C. Fay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 66.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شبکه های موبایل 5G
Fundamentals of 5G Mobile Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شبکه های موبایل 5G

Fundamentals of 5G Mobile Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Jonathan Rodriguez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فولرین ها و دیگر نانوساختارهای غنی از کربن
Fullerenes and Other Carbon-Rich Nanostructures
نام کتاب:

دانلود کتاب فولرین ها و دیگر نانوساختارهای غنی از کربن

Fullerenes and Other Carbon-Rich Nanostructures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Jean-François Nierengarten
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از فرکانس تا زمان متوسط فرکانس: یک تغییر پارادایم در طراحی سیستم های الکترونیکی
From Frequency to Time-Average-Frequency: A Paradigm Shift in the Design of Electronic System
نام کتاب:

دانلود کتاب از فرکانس تا زمان متوسط فرکانس: یک تغییر پارادایم در طراحی سیستم های الکترونیکی

From Frequency to Time-Average-Frequency: A Paradigm Shift in the Design of Electronic System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Liming Xiu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محو شدن و پنهان کردن در سیستم های بی سیم
Fading and Shadowing in Wireless Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب محو شدن و پنهان کردن در سیستم های بی سیم

Fading and Shadowing in Wireless Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: P. Mohana Shankar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالات شدید ماده
Extreme States of Matter: on Earth and in the Cosmos
نام کتاب:

دانلود کتاب حالات شدید ماده

Extreme States of Matter: on Earth and in the Cosmos
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vladimir E. Fortov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک ضروری کالج ، جلد 2
Essential College Physics, Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک ضروری کالج ، جلد 2

Essential College Physics, Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Andrew Rex and Richard Wolfson
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 53.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر