موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کنترل کوانتومی مخلوط چند موج
Quantum Control of Multi-Wave Mixing
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل کوانتومی مخلوط چند موج

Quantum Control of Multi-Wave Mixing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yanpeng Zhang , Feng Wen and Min Xiao
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعیین میزان در Nilpotent Lie Groups
Quantization on Nilpotent Lie Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب تعیین میزان در Nilpotent Lie Groups

Quantization on Nilpotent Lie Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Veronique Fischer and Michael Ruzhansky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات مرتبه بالاتر QCD و جستجو برای فیزیک جدید
QCD Higher-Order Effects and Search for New Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات مرتبه بالاتر QCD و جستجو برای فیزیک جدید

QCD Higher-Order Effects and Search for New Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jian Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعه شکل پذیری کریستال در مقیاس نانو
Probing Crystal Plasticity at the Nanoscales: Synchrotron X-ray Microdiffraction
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه شکل پذیری کریستال در مقیاس نانو

Probing Crystal Plasticity at the Nanoscales: Synchrotron X-ray Microdiffraction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Arief Budiman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عامل دار کردن نوری لایه مواد
Photofunctional Layered Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب عامل دار کردن نوری لایه مواد

Photofunctional Layered Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Dongpeng Yan and Min Wei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری
Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک آلی: مفاهیم در حال ظهور و فن آوری

Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Fabio Cicoira and Clara Santato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور تحلیل داده ها، مدل سازی و روش تحقیق سلامتی
Ordered Data Analysis, Modeling and Health Research Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور تحلیل داده ها، مدل سازی و روش تحقیق سلامتی

Ordered Data Analysis, Modeling and Health Research Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Pankaj K. Choudhary , Chaitra H. Nagaraja , Hon Keung Tony Ng
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه عملگرها: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل
Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه عملگرها: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل

Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز مختلط اپراتور نیم گروهها، تجزیه و تحلیل هارمونیک و ریاضی فیزیک
Operator Semigroups Meet Complex Analysis, Harmonic Analysis and Mathematical Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز مختلط اپراتور نیم گروهها، تجزیه و تحلیل هارمونیک و ریاضی فیزیک

Operator Semigroups Meet Complex Analysis, Harmonic Analysis and Mathematical Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wolfgang Arendt , Ralph Chill and Yuri Tomilov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز عددی و بهینه سازی
Numerical Analysis and Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز عددی و بهینه سازی

Numerical Analysis and Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Al-Baali, Mehiddin, Grandinetti, Lucio, Purnama and Anton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزر پمپ هسته ای
Nuclear-Pumped Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر پمپ هسته ای

Nuclear-Pumped Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Mark Prelas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز غیر خطی و بهینه سازی
Nonlinear Analysis and Optimization I: Nonlinear Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز غیر خطی و بهینه سازی

Nonlinear Analysis and Optimization I: Nonlinear Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Arie Leizarowitz , Boris S. Mordukhovich , Itai Shafrir and Alexander J. Zaslavski
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل جدید در منطق Paraconsistent
New Directions in Paraconsistent Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل جدید در منطق Paraconsistent

New Directions in Paraconsistent Logic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jean-Yves Beziau , Mihir Chakraborty , Soma Dutta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیزوالکتریک مدرن برداشت از انرژی
Modern Piezoelectric Energy-Harvesting Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیزوالکتریک مدرن برداشت از انرژی

Modern Piezoelectric Energy-Harvesting Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Christopher R. Bowen , Vitaly Yu. Topolov and Hyunsun Alicia Kim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ازاد پیش بینی و رگرسیون: یک رویکرد تحول بر اساس استنباط
Model-Free Prediction and Regression: A Transformation-Based Approach to Inference
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ازاد پیش بینی و رگرسیون: یک رویکرد تحول بر اساس استنباط

Model-Free Prediction and Regression: A Transformation-Based Approach to Inference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dimitris N. Politis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد معدنی کانسار جیوه ایدریا
Minerals of the mercury ore deposit Idria
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد معدنی کانسار جیوه ایدریا

Minerals of the mercury ore deposit Idria
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Aleksander Recnik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهویه مکانیکی
Mechanical Ventilation
نام کتاب:

دانلود کتاب تهویه مکانیکی

Mechanical Ventilation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sachdeva Anupam, Chugh Krishan, Gambhir Ajay, Aneja Satinder, Dubey AP, Kukreja Shyam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری و ادغام
Measure and Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری و ادغام

Measure and Integration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dietmar A. Salamon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی با ریاضیات
LINEAR ALGEBRA with MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی با ریاضیات

LINEAR ALGEBRA with MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: CESAR PEREZ LOPEZ
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات MATLAB برای مهندسی و  علوم تجربی
MATLAB Mathematics for Engineering and Experimental Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات MATLAB برای مهندسی و علوم تجربی

MATLAB Mathematics for Engineering and Experimental Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Scientific Books
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر