موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب توصیف گرفتاری و همبستگی کوانتومی محدود توسط تقارن
Characterizing Entanglement and Quantum Correlations Constrained by Symmetry
نام کتاب:

دانلود کتاب توصیف گرفتاری و همبستگی کوانتومی محدود توسط تقارن

Characterizing Entanglement and Quantum Correlations Constrained by Symmetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jordi Tura i Brugués
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرانش و کوانتوم: مقالات آموزشی در کیهان شناسی، اختر فیزیک، و گرانش کوانتومی
Gravity and the Quantum: Pedagogical Essays on Cosmology, Astrophysics, and Quantum Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب گرانش و کوانتوم: مقالات آموزشی در کیهان شناسی، اختر فیزیک، و گرانش کوانتومی

Gravity and the Quantum: Pedagogical Essays on Cosmology, Astrophysics, and Quantum Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jasjeet Singh Bagla and Sunu Engineer
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک شکستگی: اصول و کاربرد ها
Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک شکستگی: اصول و کاربرد ها

Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Surjya Kumar Maiti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری
Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری

Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Christian Otto
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراتر از پدیدار شناسی کولیدر مدل استاندارد فیزیک هیگز و سوپرسیمتری
Beyond Standard Model Collider Phenomenology of Higgs Physics and Supersymmetry
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از پدیدار شناسی کولیدر مدل استاندارد فیزیک هیگز و سوپرسیمتری

Beyond Standard Model Collider Phenomenology of Higgs Physics and Supersymmetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Marc Christopher Thomas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستن سوپرسومتری و واگرایی های اشعه ماوراء بنفش در تمدید ابرگرانش
Breaking of Supersymmetry and Ultraviolet Divergences in Extended Supergravity
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستن سوپرسومتری و واگرایی های اشعه ماوراء بنفش در تمدید ابرگرانش

Breaking of Supersymmetry and Ultraviolet Divergences in Extended Supergravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefano Bellucci
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش فاز فضایی برای گازهای کوانتومی مجاور
Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
نام کتاب:

دانلود کتاب روش فاز فضایی برای گازهای کوانتومی مجاور

Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bryan J. Dalton , John Jeffers and Stephen M. Barnett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستکاری خواص صوتی توسط متالورس صوتی و متاستاتیک
Manipulation of Sound Properties by Acoustic Metasurface and Metastructure
نام کتاب:

دانلود کتاب دستکاری خواص صوتی توسط متالورس صوتی و متاستاتیک

Manipulation of Sound Properties by Acoustic Metasurface and Metastructure
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jiajun Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعامل الکترون ها: تئوری و روش محاسباتی
Interacting Electrons: Theory and Computational Approaches 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تعامل الکترون ها: تئوری و روش محاسباتی

Interacting Electrons: Theory and Computational Approaches 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Richard M. Martin , Lucia Reining and David M. Ceperley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Gravity and Strings
Gravity and Strings
نام کتاب:

دانلود کتاب Gravity and Strings

Gravity and Strings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tomás Ortín
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب معادلات دیفرانسیل خطی برای مهندسین و دانشمندان
Handbook of Linear Partial Differential Equations for Engineers and Scientists, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب معادلات دیفرانسیل خطی برای مهندسین و دانشمندان

Handbook of Linear Partial Differential Equations for Engineers and Scientists, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Andrei D. Polyanin and Vladimir E. Nazaikinskii
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیفرانسیل و تفاوت معادلات: مقایسه روش های راه حل
Differential and Difference Equations: A Comparison of Methods of Solution
نام کتاب:

دانلود کتاب دیفرانسیل و تفاوت معادلات: مقایسه روش های راه حل

Differential and Difference Equations: A Comparison of Methods of Solution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Leonard C. Maximon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیوژن فیزیک پلاسما
Fusion Plasma Physics, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فیوژن فیزیک پلاسما

Fusion Plasma Physics, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Weston M. Stacey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری تراکم تابعی: اصول، کاربردها و تجزیه و تحلیل
Density Functional Theory: Principles, Applications and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری تراکم تابعی: اصول، کاربردها و تجزیه و تحلیل

Density Functional Theory: Principles, Applications and Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Joseph Morin and Jean Marie Pelletier
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه ها و چالش ها در فیزیک آماری و سیستم های پیچیده برای دهه آینده
Perspectives And Challenges In Statistical Physics And Complex Systems For The Next Decade
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه ها و چالش ها در فیزیک آماری و سیستم های پیچیده برای دهه آینده

Perspectives And Challenges In Statistical Physics And Complex Systems For The Next Decade
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gandhimohan M Viswanathan , Ernesto P Raposo and Marcos Gomes Eleuterio Da Luz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک انعطاف پذیر مولتی بادی: فرمولاسیون کارآمد و کاربردها
Flexible Multibody Dynamics: Efficient Formulations and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک انعطاف پذیر مولتی بادی: فرمولاسیون کارآمد و کاربردها

Flexible Multibody Dynamics: Efficient Formulations and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Arun K. Banerjee
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گشتاور مغناطیسی غیر عادی موآن
The Anomalous Magnetic Moment of the Muon
نام کتاب:

دانلود کتاب گشتاور مغناطیسی غیر عادی موآن

The Anomalous Magnetic Moment of the Muon
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Friedrich Jegerlehner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک، اصول فوتونیک و فیزیک
Photonics, Fundamentals of Photonics and Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک، اصول فوتونیک و فیزیک

Photonics, Fundamentals of Photonics and Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David L. Andrews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک
Photonics: A Short Course
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک

Photonics: A Short Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vittorio Degiorgio and Ilaria Cristiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک ذرات در سال جهانی نجوم
Particle Physics At The Year Of Astronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک ذرات در سال جهانی نجوم

Particle Physics At The Year Of Astronomy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alexander I Studenikin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر