موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سازه دینامیک غیرخطی و تشخیص
Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه دینامیک غیرخطی و تشخیص

Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mohamed Belhaq
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل کوانتومی مخلوط چند موج
Quantum Control of Multi-Wave Mixing
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل کوانتومی مخلوط چند موج

Quantum Control of Multi-Wave Mixing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yanpeng Zhang , Feng Wen and Min Xiao
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات مرتبه بالاتر QCD و جستجو برای فیزیک جدید
QCD Higher-Order Effects and Search for New Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات مرتبه بالاتر QCD و جستجو برای فیزیک جدید

QCD Higher-Order Effects and Search for New Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jian Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز مختلط اپراتور نیم گروهها، تجزیه و تحلیل هارمونیک و ریاضی فیزیک
Operator Semigroups Meet Complex Analysis, Harmonic Analysis and Mathematical Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز مختلط اپراتور نیم گروهها، تجزیه و تحلیل هارمونیک و ریاضی فیزیک

Operator Semigroups Meet Complex Analysis, Harmonic Analysis and Mathematical Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wolfgang Arendt , Ralph Chill and Yuri Tomilov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژلهای کاربردی مولکولی
Functional Molecular Gels: RSC
نام کتاب:

دانلود کتاب ژلهای کاربردی مولکولی

Functional Molecular Gels: RSC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Beatriu Escuder , Juan F Miravet and Ian W Hamley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم هیدرودینامیک و  آزمایشات
Hydrodynamics Concepts and Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم هیدرودینامیک و آزمایشات

Hydrodynamics Concepts and Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Harry Edmar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالات شدید ماده
Extreme States of Matter: on Earth and in the Cosmos
نام کتاب:

دانلود کتاب حالات شدید ماده

Extreme States of Matter: on Earth and in the Cosmos
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vladimir E. Fortov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک ضروری کالج ، جلد 2
Essential College Physics, Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک ضروری کالج ، جلد 2

Essential College Physics, Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Andrew Rex and Richard Wolfson
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 53.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتم ها در میدان های لیزر شدید
Atoms in Intense Laser Fields
نام کتاب:

دانلود کتاب اتم ها در میدان های لیزر شدید

Atoms in Intense Laser Fields
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Professor C. J. Joachain , N. J. Kylstra and R. M. Potvliege
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش بیزی برای علوم فیزیکی: یادگیری از نمونه هایی در نجوم و فیزیک
Bayesian Methods for the Physical Sciences: Learning from Examples in Astronomy and Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش بیزی برای علوم فیزیکی: یادگیری از نمونه هایی در نجوم و فیزیک

Bayesian Methods for the Physical Sciences: Learning from Examples in Astronomy and Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefano Andreon and Brian Weaver
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک کوانتوم پیشرفته
An Introduction to Advanced Quantum Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک کوانتوم پیشرفته

An Introduction to Advanced Quantum Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans Paar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سفری به فیزیک LHC
A Zeptospace Odyssey: A Journey into the Physics of the LHC
نام کتاب:

دانلود کتاب سفری به فیزیک LHC

A Zeptospace Odyssey: A Journey into the Physics of the LHC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gian Francesco Giudice
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی سیستم های پرتوهای دیود لیزر
A Practical Guide to Handling Laser Diode Beams
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی سیستم های پرتوهای دیود لیزر

A Practical Guide to Handling Laser Diode Beams
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Haiyin Sun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک کوانتومی برای مبتدی ها
Quantum Optics for Beginners
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک کوانتومی برای مبتدی ها

Quantum Optics for Beginners
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Zbigniew Ficek and Mohamed Ridza Wahiddin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های ارتباطی فیبر نوری با مدل های MATLAB و Simulink
Optical Fiber Communication Systems with MATLAB and Simulink Models
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ارتباطی فیبر نوری با مدل های MATLAB و Simulink

Optical Fiber Communication Systems with MATLAB and Simulink Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Le Nguyen Binh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل  قطعی Abelian Sandpile و الگوها
Deterministic Abelian Sandpile Models and Patterns
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل قطعی Abelian Sandpile و الگوها

Deterministic Abelian Sandpile Models and Patterns
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Guglielmo Paoletti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC، پدیدارشناسی LHC)
LHC Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC، پدیدارشناسی LHC)

LHC Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Einan Gardi , Nigel Glover and Aidan Robson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغناطیس و اشعه سینکروترون: به سوی منابع نسل چهارم نور
Magnetism and Synchrotron Radiation: Towards the Fourth Generation Light Sources
نام کتاب:

دانلود کتاب مغناطیس و اشعه سینکروترون: به سوی منابع نسل چهارم نور

Magnetism and Synchrotron Radiation: Towards the Fourth Generation Light Sources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Erinc Beaurepaire , Hervé Bulou , Loic Joly and Fabrice Scheurer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی ترمودینامیکی فاز جامد
Thermodynamic Modeling of Solid Phases
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی ترمودینامیکی فاز جامد

Thermodynamic Modeling of Solid Phases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Michel Soustelle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال حرارتی میکرو و نانو: آنالیز، طراحی، و کاربرد
Microscale and Nanoscale Heat Transfer: Analysis, Design, and Application
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارتی میکرو و نانو: آنالیز، طراحی، و کاربرد

Microscale and Nanoscale Heat Transfer: Analysis, Design, and Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mourad Rebay , Sadik Kakaç and Renato M. Cotta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 65.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر