موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصول مادون قرمز و عملیات آشکارساز قابل مشاهده و تست
Fundamentals of Infrared and Visible Detector Operation and Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مادون قرمز و عملیات آشکارساز قابل مشاهده و تست

Fundamentals of Infrared and Visible Detector Operation and Testing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John David Vincent , Steve Hodges , John Vampola , Mark Stegall and Greg Pierce
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ابرگرانش
Introduction to Supergravity
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ابرگرانش

Introduction to Supergravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yoshiaki Tanii
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تعمیم با کاربردها به ماده و نیروها
Generalized Calculus with Applications to Matter and Forces
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تعمیم با کاربردها به ماده و نیروها

Generalized Calculus with Applications to Matter and Forces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Luis Manuel Braga de Costa Campos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مجموع فرکانس طیف سنجی
Fundamentals of Sum-Frequency Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مجموع فرکانس طیف سنجی

Fundamentals of Sum-Frequency Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Y. R. Shen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک نظری منظر چالش LHC
Theoretical Physics to Face the Challenge of LHC
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک نظری منظر چالش LHC

Theoretical Physics to Face the Challenge of LHC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Laurent Baulieu , Karim Benakli , Michael R. Douglas , Bruno Mansoulie
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک نظری فمتوثانیه: اتم ها و ملکول ها در میدان های قوی لیزر
Theoretical Femtosecond Physics: Atoms and Molecules in Strong Laser Fields
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک نظری فمتوثانیه: اتم ها و ملکول ها در میدان های قوی لیزر

Theoretical Femtosecond Physics: Atoms and Molecules in Strong Laser Fields
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Frank Grossmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدل فیبر بسته
The Fiber Bundle Model: Modeling Failure in Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل فیبر بسته

The Fiber Bundle Model: Modeling Failure in Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alex Hansen , Per Christian Hemmer and Srutarshi Pradhan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کوانتوم، مجموعه های فازی و منطق
Quantum Physics, Fuzzy Sets and Logic: Steps Towards a Many-Valued Interpretation of Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کوانتوم، مجموعه های فازی و منطق

Quantum Physics, Fuzzy Sets and Logic: Steps Towards a Many-Valued Interpretation of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jaroslaw Pykacz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک: نور برای عصر جدید
Optics: Light for a New Age
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک: نور برای عصر جدید

Optics: Light for a New Age
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jeff Hecht
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپراتورهای غیر خود الحاقی در فیزیک کوانتوم: جنبه های ریاضی
Non-Selfadjoint Operators in Quantum Physics: Mathematical Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب اپراتورهای غیر خود الحاقی در فیزیک کوانتوم: جنبه های ریاضی

Non-Selfadjoint Operators in Quantum Physics: Mathematical Aspects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Fabio Bagarello , Jean-Pierre Gazeau , Franciszek Hugon Szafraniec and Miloslav Znojil
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازگاری نظری و تجربی از جاذبه های عظیم
Theoretical and Observational Consistency of Massive Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب سازگاری نظری و تجربی از جاذبه های عظیم

Theoretical and Observational Consistency of Massive Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Lavinia Heisenberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عجایب نور
The Wonders of Light
نام کتاب:

دانلود کتاب عجایب نور

The Wonders of Light
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Marta García-Matos and Lluís Torner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 42.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کوانتومی I: اصول و مبانی
Quantum Mechanics I: The Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی I: اصول و مبانی

Quantum Mechanics I: The Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: S. Rajasekar and R. Velusamy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش فاز فضایی برای  گاز فاسد کوانتومی
Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
نام کتاب:

دانلود کتاب روش فاز فضایی برای گاز فاسد کوانتومی

Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bryan J. Dalton , John Jeffers and Stephen M. Barnett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4- مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذرات و هسته: مقدمه ای بر مفاهیم فیزیکی
Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب ذرات و هسته: مقدمه ای بر مفاهیم فیزیکی

Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bogdan Povh , Klaus Rith , Christoph Scholz , Frank Zetsche and Werner Rodejohann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرانش وجود ندارد
Gravity Does Not Exist: A Puzzle for the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب گرانش وجود ندارد

Gravity Does Not Exist: A Puzzle for the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vincent Icke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درجه / شدت دوگانگی: مبانی و کاربرد ها
Gauge/Gravity Duality: Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب درجه / شدت دوگانگی: مبانی و کاربرد ها

Gauge/Gravity Duality: Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Martin Ammon and Johanna Erdmenger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از سادگی عجیب و غریب به مشاهده پیچیده: رسالهای در ماده، اطلاعات، زندگی و اندیشه
From Strange Simplicity to Complex Familiarity: A Treatise on Matter, Information, Life and Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب از سادگی عجیب و غریب به مشاهده پیچیده: رسالهای در ماده، اطلاعات، زندگی و اندیشه

From Strange Simplicity to Complex Familiarity: A Treatise on Matter, Information, Life and Thought
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Manfred Eigen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 77.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فیزیک
Foundations of Physics: Volume 45, Issue 2, February 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فیزیک

Foundations of Physics: Volume 45, Issue 2, February 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: S. R. Vatsya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی تاریک: رویکردهای رصدی و نظری
Dark Energy: Observational and Theoretical Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی تاریک: رویکردهای رصدی و نظری

Dark Energy: Observational and Theoretical Approaches
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pilar Ruiz-Lapuente
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر