موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مبانی فیزیک
Foundations of Physics: Volume 45, Issue 2, February 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فیزیک

Foundations of Physics: Volume 45, Issue 2, February 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: S. R. Vatsya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی تاریک: رویکردهای رصدی و نظری
Dark Energy: Observational and Theoretical Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی تاریک: رویکردهای رصدی و نظری

Dark Energy: Observational and Theoretical Approaches
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pilar Ruiz-Lapuente
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک محاسباتی سیالات
Computational Fluid Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک محاسباتی سیالات

Computational Fluid Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: T. J. Chung
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اتم ها، ملکول ها و فیزیک نوری 2 : ملکول ها و فوتون ها–اسپکتروسکوپی و برخورد ها
Atoms, Molecules and Optical Physics 2: Molecules and Photons - Spectroscopy and Collisions (Graduate Texts in Physics)
نام کتاب:

دانلود کتاب اتم ها، ملکول ها و فیزیک نوری 2 : ملکول ها و فوتون ها–اسپکتروسکوپی و برخورد ها

Atoms, Molecules and Optical Physics 2: Molecules and Photons - Spectroscopy and Collisions (Graduate Texts in Physics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ingolf Volker Hertel , Claus-Peter Schulz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  از اپتیک اتم تا شبیه سازی کوانتوم – برهم کنش بوسون ها و فرمیون ها در پتانسیل های شبکه نوری سه بعدی
From Atom Optics to Quantum Simulation: Interacting Bosons and Fermions in Three-Dimensional Optical Lattice Potentials
نام کتاب:

دانلود کتاب از اپتیک اتم تا شبیه سازی کوانتوم – برهم کنش بوسون ها و فرمیون ها در پتانسیل های شبکه نوری سه بعدی

From Atom Optics to Quantum Simulation: Interacting Bosons and Fermions in Three-Dimensional Optical Lattice Potentials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sebastian Will
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه  فضا-زمان مینکوفسکی
Geometry of Minkowski Space-Time
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه فضا-زمان مینکوفسکی

Geometry of Minkowski Space-Time
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Francesco Catoni , Dino Boccaletti , Roberto Cannata , Vincenzo Catoni , Paolo Zampetti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پس از فیزیک
After Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب پس از فیزیک

After Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David Z Albert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین: ویرایش ششم
Aerodynamics for Engineers, 6th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین: ویرایش ششم

Aerodynamics for Engineers, 6th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John J. Bertin, Russell M. Cummings
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روش تجزیه و تحلیل هموتوپی
Advances in the Homotopy Analysis Method
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روش تجزیه و تحلیل هموتوپی

Advances in the Homotopy Analysis Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shijun Liao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماشین بینایی سه بعدی: علم اوزان ومقادیر نوری و تصویربرداری
Handbook of 3D Machine Vision: Optical Metrology and Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب ماشین بینایی سه بعدی: علم اوزان ومقادیر نوری و تصویربرداری

Handbook of 3D Machine Vision: Optical Metrology and Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Song Zhang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسبیت عام
General Relativity: Basics and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب نسبیت عام

General Relativity: Basics and Beyond
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ghanashyam Date
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول فیزیک
Fundamentals of Physics Extended
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول فیزیک

Fundamentals of Physics Extended
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David Halliday , Robert Resnick and Jearl Walker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسکوپ الکترونی ولتاژ پایین: اصول و کاربردها
Low Voltage Electron Microscopy: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسکوپ الکترونی ولتاژ پایین: اصول و کاربردها

Low Voltage Electron Microscopy: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David C. Bell , Natasha Erdman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی در فیزیک ذرات، فیزیک نجومی و کیهانشناسی
Lectures on Particle Physics, Astrophysics and Cosmology
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی در فیزیک ذرات، فیزیک نجومی و کیهانشناسی

Lectures on Particle Physics, Astrophysics and Cosmology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Carlos Merino
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی ها در فیزیک LHC
Lectures on LHC Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی ها در فیزیک LHC

Lectures on LHC Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tilman Plehn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی لیزر: ابزارها و آموزش
Laser Safety: Tools and Training, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی لیزر: ابزارها و آموزش

Laser Safety: Tools and Training, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ken Barat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری اندازه گیری لیزر: اصول و کاربردها
Laser Measurement Technology: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری اندازه گیری لیزر: اصول و کاربردها

Laser Measurement Technology: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Axel Donges and Reinhard Noll
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در جستجوی انفجار بزرگ
In Search of the Big Bang
نام کتاب:

دانلود کتاب در جستجوی انفجار بزرگ

In Search of the Big Bang
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John Gribbin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در نانوفوتونیک
Progress in Nanophotonics 2
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در نانوفوتونیک

Progress in Nanophotonics 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Motoichi Ohtsu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک
Physics 11
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک

Physics 11
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: McGraw-Hill Ryerson
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر