موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دینامیک کوانتومی یک ذره در یک محفظه ردیابی
Quantum Dynamics of a Particle in a Tracking Chamber
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک کوانتومی یک ذره در یک محفظه ردیابی

Quantum Dynamics of a Particle in a Tracking Chamber
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rodolfo Figari and Alessandro Teta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول فیزیک اتمی و مولکولی
The Fundamentals of Atomic and Molecular Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول فیزیک اتمی و مولکولی

The Fundamentals of Atomic and Molecular Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Robert L. Brooks
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیمه هادی ها آمورف
Amorphous Semiconductors
نام کتاب:

دانلود کتاب نیمه هادی ها آمورف

Amorphous Semiconductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sándor Kugler and Koichi Shimakawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای شبیه سازی مونت کارلو در فیزیک آماری
A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای شبیه سازی مونت کارلو در فیزیک آماری

A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David P. Landau and Kurt Binder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراش سنج اشعه ایکس: تکنیک های تجربی مدرن
X-Ray Diffraction: Modern Experimental Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب پراش سنج اشعه ایکس: تکنیک های تجربی مدرن

X-Ray Diffraction: Modern Experimental Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Oliver H. Seeck and Bridget Murphy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک ها در فشار بالای پراکندگی نوترون
Techniques in High Pressure Neutron Scattering
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک ها در فشار بالای پراکندگی نوترون

Techniques in High Pressure Neutron Scattering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan Klotz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نور؛ فیزیک فوتون
Light - The Physics of the Photon
نام کتاب:

دانلود کتاب نور؛ فیزیک فوتون

Light - The Physics of the Photon
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ole Keller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک ذرات مدرن
Modern Particle Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک ذرات مدرن

Modern Particle Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mark Thomson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جاذبه زمین؛ نیوتونی، پست‌نیوتونی، نسبیتی
Gravity Newtonian Post-Newtonian Relativistic
نام کتاب:

دانلود کتاب جاذبه زمین؛ نیوتونی، پست‌نیوتونی، نسبیتی

Gravity Newtonian Post-Newtonian Relativistic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: EricPoisson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک‌های نمودار فایمن در فیزیک ماده چگال
Feynman Diagram Techniques in Condensed Matter Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک‌های نمودار فایمن در فیزیک ماده چگال

Feynman Diagram Techniques in Condensed Matter Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Radi A. Jishi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات کوانتومی و اطلاعات کوانتومی
Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات کوانتومی و اطلاعات کوانتومی

Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: ichael A. Nielsen and Isaac L. Chuang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترومغناطیس کلاسیک به‌طور مختصر
Classical Electromagnetism in a Nutshell
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترومغناطیس کلاسیک به‌طور مختصر

Classical Electromagnetism in a Nutshell
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Anupam Garg
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند های موج در جامدات کلاسیک و جدید
Wave Processes in Classical and New Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند های موج در جامدات کلاسیک و جدید

Wave Processes in Classical and New Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pasquale Giovine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری پراکندگی امواج و کاربردها
Wave Propagation Theories and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری پراکندگی امواج و کاربردها

Wave Propagation Theories and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yi Zheng
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مفهومی در ترمودینامیک
A Conceptual Guide to Thermodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مفهومی در ترمودینامیک

A Conceptual Guide to Thermodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bill Poirier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش مونت کارلو ویگنر برای دستگاه های نانوالکترونیک
The Wigner Monte-Carlo Method for Nanoelectronic Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مونت کارلو ویگنر برای دستگاه های نانوالکترونیک

The Wigner Monte-Carlo Method for Nanoelectronic Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Damien Querlioz and Philippe Dollfus
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک پروژه منهتن
The Physics of the Manhattan Project
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک پروژه منهتن

The Physics of the Manhattan Project
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bruce Cameron Reed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادداشت های مطالعه فیزیک آماری
Study notes for Statistical Physics: A concise, unified overview of the subject
نام کتاب:

دانلود کتاب یادداشت های مطالعه فیزیک آماری

Study notes for Statistical Physics: A concise, unified overview of the subject
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: W. David McComb
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارسطو در زمان: مطالعه در فیزیک
Aristotle on Time: A Study of the Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب ارسطو در زمان: مطالعه در فیزیک

Aristotle on Time: A Study of the Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tony Roark
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کمبریج
Cambridge IGCSE Physics, 3rd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کمبریج

Cambridge IGCSE Physics, 3rd edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tom Duncan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر