موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انتقال تدریجی پیشرفته: ذرات، زمینه ها و جاذبه
Enhanced Quantization: Particles, Fields and Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال تدریجی پیشرفته: ذرات، زمینه ها و جاذبه

Enhanced Quantization: Particles, Fields and Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John R Klauder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جایی که فیزیک اشتباه رفت
Where Physics Went Wrong
نام کتاب:

دانلود کتاب جایی که فیزیک اشتباه رفت

Where Physics Went Wrong
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bernard Lavenda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 50 سال کوارک ها
50 Years of Quarks
نام کتاب:

دانلود کتاب 50 سال کوارک ها

50 Years of Quarks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Harald Fritzsch and Murray Gell-Mann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی در عمل: از مدلسازی تا نظریه
Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی در عمل: از مدلسازی تا نظریه

Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sandro Salsa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش تمام سیگنالهای نوری: ارتباطات داده ها و کاربردهای ذخیره سازی
All-Optical Signal Processing: Data Communication and Storage Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش تمام سیگنالهای نوری: ارتباطات داده ها و کاربردهای ذخیره سازی

All-Optical Signal Processing: Data Communication and Storage Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan Wabnitz and Benjamin J. Eggleton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی فیزیک غیر خطی و خطرات طبیعی
Nonlinear Mathematical Physics and Natural Hazards
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی فیزیک غیر خطی و خطرات طبیعی

Nonlinear Mathematical Physics and Natural Hazards
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Boyka Aneva and Mihaela Kouteva-Guentcheva
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطوط ویلسون در نظریه میدان کوانتومی
Wilson Lines in Quantum Field Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب خطوط ویلسون در نظریه میدان کوانتومی

Wilson Lines in Quantum Field Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Igor Olegovich Cherednikov , Tom Mertens and Frederik F. Van der Veken
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رویکرد نظری اندازه گیری به فرایندهای تصادفی کوانتومی
A Measure Theoretical Approach to Quantum Stochastic Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد نظری اندازه گیری به فرایندهای تصادفی کوانتومی

A Measure Theoretical Approach to Quantum Stochastic Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wilhelm von Waldenfels
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیکدانان و میکروسکوپ الکترونی
In Memory of Akira Tonomura : Physicist and Electron Microscopist
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیکدانان و میکروسکوپ الکترونی

In Memory of Akira Tonomura : Physicist and Electron Microscopist
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Kazuo Fujikawa and Yoshimasa A Ono
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر دینامیک
Introduction to Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر دینامیک

Introduction to Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Friedrich Pfeiffer and Thorsten Schindler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف سیستم های دینامیکی و اشفتگی
An Exploration of Dynamical Systems and Chaos: Completely Revised and Enlarged Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف سیستم های دینامیکی و اشفتگی

An Exploration of Dynamical Systems and Chaos: Completely Revised and Enlarged Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John Argyris , Gunter Faust , Maria Haase , Rudolf Friedrich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 55.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرناپذیری مقیاس: خود همانندی جهان فیزیکی
Scale Invariance: Self-Similarity of the Physical World
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرناپذیری مقیاس: خود همانندی جهان فیزیکی

Scale Invariance: Self-Similarity of the Physical World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dick Henriksen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دانش آموزان از طریق بهترین متون فیزیک: جلد اول: آسمانها و زمین
A Student's Guide Through the Great Physics Texts: Volume I: The Heavens and The Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دانش آموزان از طریق بهترین متون فیزیک: جلد اول: آسمانها و زمین

A Student's Guide Through the Great Physics Texts: Volume I: The Heavens and The Earth
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Kerry Kuehn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک گسسته جمعیت و مجموعه ای از وقایع
The Dynamics of Discrete Populations and Series of Events
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک گسسته جمعیت و مجموعه ای از وقایع

The Dynamics of Discrete Populations and Series of Events
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Keith Iain Hopcraft , Eric Jakeman and Kevin D. Ridley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول فوتونیک مایکروفر (مایکروویو)
Fundamentals of Microwave Photonics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول فوتونیک مایکروفر (مایکروویو)

Fundamentals of Microwave Photonics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: V. J. Urick , Keith J. Williams and Jason D. McKinney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالها: جلد 1
Novel Superfluids: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالها: جلد 1

Novel Superfluids: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نور و خلاء
Light and Vacuum: The Wave-Particle Nature of the Light and the Quantum Vacuum through the Coupling of Electromagnetic Theory and Quantum Electrodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب نور و خلاء

Light and Vacuum: The Wave-Particle Nature of the Light and the Quantum Vacuum through the Coupling of Electromagnetic Theory and Quantum Electrodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Constantin Meis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک و زیست شناسی: از مولکولها تا حیات
Physics and Biology: From Molecules to Life
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک و زیست شناسی: از مولکولها تا حیات

Physics and Biology: From Molecules to Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jean François Allemand and Pierre Desbiolles
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی قانون های فیزیکی
The Foundations of Physical Law
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی قانون های فیزیکی

The Foundations of Physical Law
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter Rowlands
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی کوانتومی و گسترش سیستم های کوانتومی
Quantum Foundations and Open Quantum Systems: Lecture Notes of the Advanced School
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی کوانتومی و گسترش سیستم های کوانتومی

Quantum Foundations and Open Quantum Systems: Lecture Notes of the Advanced School
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Theo M Nieuwenhuizen , Claudia Pombo , Claudio Furtado and Andrei Khrennikov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر