موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  لیزرهای حالت جامد
Solid State Lasers: Tunable Sources and Passive Q-switching Elements
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزرهای حالت جامد

Solid State Lasers: Tunable Sources and Passive Q-switching Elements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yehoshua Y. Kalisky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فشرده سازی و پیاده سازی اطلاعات ماهواره نوری
Optical Satellite Data Compression and Implementation
نام کتاب:

دانلود کتاب فشرده سازی و پیاده سازی اطلاعات ماهواره نوری

Optical Satellite Data Compression and Implementation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shen-en Qian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیزوالکتریک: آشکارسازهای مادون قرمز، ذرات شتاب دهنده، و  برداشت انرژی
Pyroelectric Materials: Infrared Detectors, Particle Accelerators, and Energy Harvesters
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیزوالکتریک: آشکارسازهای مادون قرمز، ذرات شتاب دهنده، و برداشت انرژی

Pyroelectric Materials: Infrared Detectors, Particle Accelerators, and Energy Harvesters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: A. K. Batra and M. D. Aggarwal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول انتشاری سیستم طیف سنجی نوری
Fundamentals of Dispersive Optical Spectroscopy Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول انتشاری سیستم طیف سنجی نوری

Fundamentals of Dispersive Optical Spectroscopy Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wilfried Neumann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتو لیزر متریک کیفیت
Laser Beam Quality Metrics
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتو لیزر متریک کیفیت

Laser Beam Quality Metrics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: T. Sean Ross
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه میدان کوانتومی
Quantum Field Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه میدان کوانتومی

Quantum Field Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mark Srednicki
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک جهان ما
Understanding Our Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب درک جهان ما

Understanding Our Universe
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stacy Palen , Laura Kay , Bradford Smith and George Blumenthal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول علم سیستم ها
Principles of Systems Science
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول علم سیستم ها

Principles of Systems Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: George E. Mobus and Michael C. Kalton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک فراکتال سنتز پلیمر
The Fractal Physics of Polymer Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک فراکتال سنتز پلیمر

The Fractal Physics of Polymer Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: G. V. Kozlov , A. K. Mikitaev and Gennady Efremovich Zaikov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای سیستم دینامیکی  و کاربردها: تحولات نظری و نمونه های عددی
Dynamical Systems Method and Applications: Theoretical Developments and Numerical Examples
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای سیستم دینامیکی و کاربردها: تحولات نظری و نمونه های عددی

Dynamical Systems Method and Applications: Theoretical Developments and Numerical Examples
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alexander G. Ramm and Nguyen S. Hoang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی دینامیک مدرن
Introduction to Modern Dynamics: Chaos, Networks, Space and Time
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی دینامیک مدرن

Introduction to Modern Dynamics: Chaos, Networks, Space and Time
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David D. Nolte
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه آزمایشگاه  فیزیک
Physics Project Lab
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه آزمایشگاه فیزیک

Physics Project Lab
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Paul Gluck and John King
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم پیشرفته در مکانیک کوانتومی
Advanced Concepts in Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم پیشرفته در مکانیک کوانتومی

Advanced Concepts in Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Giampiero Esposito, Giuseppe Marmo , Gennaro Miele and George Sudarshan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول دینامیک گاز
Fundamentals of Gas Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول دینامیک گاز

Fundamentals of Gas Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: V. Babu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک نظری
Theoretical Aerodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک نظری

Theoretical Aerodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ethirajan Rathakrishnan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه مدرن برای پلاسمون های سطح: نظریه، مدلسازی ریاضیات، و کاربرد ها
Modern Introduction to Surface Plasmons: Theory, Mathematica Modeling, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه مدرن برای پلاسمون های سطح: نظریه، مدلسازی ریاضیات، و کاربرد ها

Modern Introduction to Surface Plasmons: Theory, Mathematica Modeling, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dror Sarid and William Challener
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات پایداری نیروهای غیر کنسرواتیو فیزیک مدرن
Nonconservative Stability Problems of Modern Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات پایداری نیروهای غیر کنسرواتیو فیزیک مدرن

Nonconservative Stability Problems of Modern Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Oleg N. Kirillov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک اتمی
Atomic Physics: Precise Measurements and Ultracold Matter
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک اتمی

Atomic Physics: Precise Measurements and Ultracold Matter
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Massimo Inguscio and Leonardo Fallani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مغناطیس انتقال دهنده گرما
Magnetoconvection
نام کتاب:

دانلود کتاب مغناطیس انتقال دهنده گرما

Magnetoconvection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: N. O. Weiss and M. R. E. Proctor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر اورت از مکانیک کوانتومی
The Everett Interpretation of Quantum Mechanics: Collected Works 1955-1980 with Commentary
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر اورت از مکانیک کوانتومی

The Everett Interpretation of Quantum Mechanics: Collected Works 1955-1980 with Commentary
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jeffrey A. Barrett and Peter Byrne
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر