موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اختلالات آیرودینامیک: مقدمه برای فیزیکدان ها و مهندسین
Aerodynamic Noise: An Introduction for Physicists and Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات آیرودینامیک: مقدمه برای فیزیکدان ها و مهندسین

Aerodynamic Noise: An Introduction for Physicists and Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tarit Bose
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست غیر مخرب  التراسونیک مواد
Ultrasonic Nondestructive Testing of Materials: Theoretical Foundations
نام کتاب:

دانلود کتاب تست غیر مخرب التراسونیک مواد

Ultrasonic Nondestructive Testing of Materials: Theoretical Foundations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Jörg Langenberg , René Marklein and Klaus Mayer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه رشته و ذرات فیزیک
String Theory and Particle Physics: An Introduction to String Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه رشته و ذرات فیزیک

String Theory and Particle Physics: An Introduction to String Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Luis E. Ibáñez , Angel M. Uranga
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایند های اتمی و مولکولی در فیوژن لبه پلاسما
Atomic and Molecular Processes in Fusion Edge Plasmas
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایند های اتمی و مولکولی در فیوژن لبه پلاسما

Atomic and Molecular Processes in Fusion Edge Plasmas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ratko Janev
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسبیت خاص  در فریم های عمومی
Special Relativity in General Frames: From Particles to Astrophysics
نام کتاب:

دانلود کتاب نسبیت خاص در فریم های عمومی

Special Relativity in General Frames: From Particles to Astrophysics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Eric Gourgoulhon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرخش در نقطه فعال نوری کوانتومی: مفاهیم و روش ها
Spins in Optically Active Quantum Dots: Concepts and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب چرخش در نقطه فعال نوری کوانتومی: مفاهیم و روش ها

Spins in Optically Active Quantum Dots: Concepts and Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Oliver Gywat , Hubert J. Krenner , Jesse Berezovsky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتم های پمپ نوری
Optically Pumped Atoms
نام کتاب:

دانلود کتاب اتم های پمپ نوری

Optically Pumped Atoms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: William Happer , Yuan-Yu Jau , Thad Walker
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص پرتو در حفره شتاب دهنده ابررسانا
Beam Diagnostics in Superconducting Accelerating Cavities: The Extraction of Transverse Beam Position from Beam-Excited Higher Order Modes (Springer Theses)
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص پرتو در حفره شتاب دهنده ابررسانا

Beam Diagnostics in Superconducting Accelerating Cavities: The Extraction of Transverse Beam Position from Beam-Excited Higher Order Modes (Springer Theses)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pei Zhang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روشهای محاسباتی برای فیزیکدانان
Computational Methods for Physicists: Compendium for Students
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای محاسباتی برای فیزیکدانان

Computational Methods for Physicists: Compendium for Students
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Simon Sirca , Martin Horvat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کاربردی
Applied Physics (10th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کاربردی

Applied Physics (10th Edition)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dale Ewen, Neill Schurter , Erik Gundersen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث پیشرفته در نظریه میدان کوانتومی
Advanced Topics in Quantum Field Theory: A Lecture Course
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث پیشرفته در نظریه میدان کوانتومی

Advanced Topics in Quantum Field Theory: A Lecture Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: M. Shifman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیاه چاله ها در ابعاد عالی
Black Holes in Higher Dimensions
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاه چاله ها در ابعاد عالی

Black Holes in Higher Dimensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gary T. Horowitz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.5 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


		دانلود کتاب اصول مغناطیس
Fundamentals of Magnetism
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مغناطیس

Fundamentals of Magnetism
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mario Reis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی اشعه X
X-Ray Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی اشعه X

X-Ray Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shatendra K. Sharma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیلات موجک  و کاربرد های اخیر آن در زیست شناسی و علوم زمین
Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیلات موجک و کاربرد های اخیر آن در زیست شناسی و علوم زمین

Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dumitru Baleanu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مباحث در هیدرودینامیک مغناطیسی
Topics in Magnetohydrodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث در هیدرودینامیک مغناطیسی

Topics in Magnetohydrodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Linjin Zheng
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث در اپتیک تطبیقی
Topics in Adaptive Optics
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث در اپتیک تطبیقی

Topics in Adaptive Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Robert K. Tyson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم نظری مکانیک کوانتومی
Theoretical Concepts of Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم نظری مکانیک کوانتومی

Theoretical Concepts of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mohammad Reza Pahlavani
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعدادی از کاربرد های مکانیک کوانتوم
Some Applications of Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب تعدادی از کاربرد های مکانیک کوانتوم

Some Applications of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mohammad Reza Pahlavani
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزر جامد
Solid State Laser
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر جامد

Solid State Laser
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Amin H. Al-Khursan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر