موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیمار آریتمی در بخش اورژانس: راهنمای عملی برای متخصصان قلب و اورژانس
The Arrhythmic Patient in the Emergency Department: A Practical Guide for Cardiologists and Emergency Physicians
نام کتاب:

دانلود کتاب بیمار آریتمی در بخش اورژانس: راهنمای عملی برای متخصصان قلب و اورژانس

The Arrhythmic Patient in the Emergency Department: A Practical Guide for Cardiologists and Emergency Physicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Massimo Zecchin and Gianfranco Sinagra
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی
Antioxidants and Cardiovascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی

Antioxidants and Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Martial G. Bourassa and Jean-Claude Tardif
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی
Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی

Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Timothy M. Maus , Sonia Nhieu and Seth T. Herway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروکاردیوگرافی عملی
Marriott's Practical Electrocardiography Twelfth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروکاردیوگرافی عملی

Marriott's Practical Electrocardiography Twelfth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Galen S. Wagner and David G. Strauss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 133 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری تداخلات قلب و عروق: راهنمای ضروری
Interventional Cardiology Imaging: An Essential Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری تداخلات قلب و عروق: راهنمای ضروری

Interventional Cardiology Imaging: An Essential Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Amr E. Abbas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی
Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی

Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Timothy M. Maus , Sonia Nhieu and Seth T. Herway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی سه بعدی
3D Echocardiography, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی سه بعدی

3D Echocardiography, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Takahiro Shiota
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جامع سه بعدی اکوکاردیوگرافی
Comprehensive Atlas of 3D Echocardiography
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جامع سه بعدی اکوکاردیوگرافی

Comprehensive Atlas of 3D Echocardiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Stanton K. Shernan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 68.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های مدیریت در درمان ضدترومبوز
Management Strategies in Antithrombotic Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های مدیریت در درمان ضدترومبوز

Management Strategies in Antithrombotic Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Arman Askari , Michael Lincoff and Adrian Messerli
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری مادرزادی قلبی و نوجوانی
Congenital Heart Disease and Adolescence
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری مادرزادی قلبی و نوجوانی

Congenital Heart Disease and Adolescence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Markus Schwerzmann , Corina Thomet and Philip Moons
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتتریزاسیون و مداخله قلب و عروق: یک کتاب درسی کرونر، محیطی و بیماری های قلبی ساختاری
Cardiovascular Catheterization and Intervention: A Textbook of Coronary, Peripheral, and Structural Heart Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتتریزاسیون و مداخله قلب و عروق: یک کتاب درسی کرونر، محیطی و بیماری های قلبی ساختاری

Cardiovascular Catheterization and Intervention: A Textbook of Coronary, Peripheral, and Structural Heart Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Debabrata Mukherjee , Eric Bates , Marco Roffi and David Moliterno
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آریتمی قلبی
Cardiac Arrhythmia Management: A Practical Guide for Nurses and Allied Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آریتمی قلبی

Cardiac Arrhythmia Management: A Practical Guide for Nurses and Allied Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Angela Tsiperfal , Linda K. Ottoboni , Salwa Beheiry , Amin Al-Ahmad , Andrea Natale and Paul Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحثه در عروق مغز و اعصاب
Controversies in Vascular Neurosurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحثه در عروق مغز و اعصاب

Controversies in Vascular Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Erol Veznedaroglu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی قلبی عروقی در توسعه دارویی و استفاده درمانی
Cardiovascular Safety in Drug Development and Therapeutic Use: New Methodologies and Evolving Regulatory Landscapes
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی قلبی عروقی در توسعه دارویی و استفاده درمانی

Cardiovascular Safety in Drug Development and Therapeutic Use: New Methodologies and Evolving Regulatory Landscapes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: J. Rick Turner , Dilip R. Karnad , Snehal Kothari
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماریهای قلبی عروقی و افسردگی: درمان و پیشگیری در مطالعه روانی
Cardiovascular Diseases and Depression: Treatment and Prevention in Psychocardiology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماریهای قلبی عروقی و افسردگی: درمان و پیشگیری در مطالعه روانی

Cardiovascular Diseases and Depression: Treatment and Prevention in Psychocardiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Bernhard T. Baune and Phillip J. Tully
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضربانات نامنظم قلبی
Abnormal Heart Rhythms
نام کتاب:

دانلود کتاب ضربانات نامنظم قلبی

Abnormal Heart Rhythms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Francisco R. Breijo-marquez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی: روش عملی
Management of Atrial Fibrillation: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی: روش عملی

Management of Atrial Fibrillation: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mohammad Shenasa and A. John Camm
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی: مبانی
Electrophysiology: The Basics: A Companion Guide for the Cardiology Fellow during the EP Rotation
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی: مبانی

Electrophysiology: The Basics: A Companion Guide for the Cardiology Fellow during the EP Rotation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jonathan S. Steinberg and Suneet Mittal
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها، و عیب یابی درمانی  قلبی
The EHRA Book of Pacemaker, ICD, and CRT Troubleshooting: Case-based learning with multiple choice questions
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها، و عیب یابی درمانی قلبی

The EHRA Book of Pacemaker, ICD, and CRT Troubleshooting: Case-based learning with multiple choice questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Deepak L. Bhatt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 51.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلبولوژی عملی: سونوگرافی وریدی
Practical Phlebology: Venous Ultrasound
نام کتاب:

دانلود کتاب فلبولوژی عملی: سونوگرافی وریدی

Practical Phlebology: Venous Ultrasound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Joseph Zygmunt , Olivier Pichot and Tracie Dauplaise
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر