موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انفجار مدرن کوره آهن : مقدمه
Modern Blast Furnace Ironmaking: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب انفجار مدرن کوره آهن : مقدمه

Modern Blast Furnace Ironmaking: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: n/a , M. Geerdes , R. Chaigneau , I. Kurunov , O. Lingiardi and J. Ricketts
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی فرز: فلزی مکانیک فرز، دینامیک و  اصول بستن
Milling Simulation: Metal Milling Mechanics, Dynamics and Clamping Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی فرز: فلزی مکانیک فرز، دینامیک و اصول بستن

Milling Simulation: Metal Milling Mechanics, Dynamics and Clamping Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Weihong Zhang and Min Wan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار فلزی: چالش های جهانی، عواقب، و چشم اندازها
Metal Sustainability: Global Challenges, Consequences, and Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار فلزی: چالش های جهانی، عواقب، و چشم اندازها

Metal Sustainability: Global Challenges, Consequences, and Prospects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Reed M. Izatt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوردگی مهندسی
Corrosion Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب خوردگی مهندسی

Corrosion Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Volkan Cicek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای کارگاه، شیوه ها و مواد
Workshop Processes, Practices and Materials, 5th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای کارگاه، شیوه ها و مواد

Workshop Processes, Practices and Materials, 5th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Bruce J. Black
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکه تکه شدن لیزری و ذوب ذرات
Laser Fragmentation and Melting of Particles
نام کتاب:

دانلود کتاب تکه تکه شدن لیزری و ذوب ذرات

Laser Fragmentation and Melting of Particles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Marcus Lau
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملیات حرارتی
Heat Treatment: Master Control Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات حرارتی

Heat Treatment: Master Control Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: William E. Bryson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری فلزات نادر 2016
Rare Metal Technology 2016
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری فلزات نادر 2016

Rare Metal Technology 2016
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Shafiq Alam , Hojong Kim , Neale R. Neelameggham , Takanari Ouchi and Harald Oosterhof
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت در برابر خوردگی فولاد، آلیاژهای نیکل، و روی در محیط های آبی: فاضلاب، آب دریا، آب شرب، آب خلوص بالا
Corrosion Resistance of Steels, Nickel Alloys, and Zinc in Aqueous Media: Waste Water, Seawater, Drinking Water, High-Purity Water
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت در برابر خوردگی فولاد، آلیاژهای نیکل، و روی در محیط های آبی: فاضلاب، آب دریا، آب شرب، آب خلوص بالا

Corrosion Resistance of Steels, Nickel Alloys, and Zinc in Aqueous Media: Waste Water, Seawater, Drinking Water, High-Purity Water
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Michael Schütze , Marcel Roche and Roman Bender
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماشینکاری آلیاژهای تیتانیم
Machining of Titanium Alloys
نام کتاب:

دانلود کتاب ماشینکاری آلیاژهای تیتانیم

Machining of Titanium Alloys
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: J. Paulo Davim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد سطوح: هندسه کینماتیک ماشینکاری سطح
Generation of Surfaces: Kinematic Geometry of Surface Machining
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد سطوح: هندسه کینماتیک ماشینکاری سطح

Generation of Surfaces: Kinematic Geometry of Surface Machining
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Stephen P. Radzevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تیمار اولتراسونیک ذوب آلیاژ سبک
Ultrasonic Treatment of Light Alloy Melts, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تیمار اولتراسونیک ذوب آلیاژ سبک

Ultrasonic Treatment of Light Alloy Melts, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Georgy I. Eskin and Dmitry G. Eskin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات و پژوهش های اخیر در مهندسی متالورژی
Recent Researches In Metallurgical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات و پژوهش های اخیر در مهندسی متالورژی

Recent Researches In Metallurgical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Mohammad Nusheh, Horacio Garza Ahuett and Alejandro Arrambide
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموعه مقالات 2013 سمپوزیوم بین المللی پردازش فلز مایع و ریخته گری
Proceedings of the 2013 International Symposium on Liquid Metal Processing and Casting (LMPC)
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه مقالات 2013 سمپوزیوم بین المللی پردازش فلز مایع و ریخته گری

Proceedings of the 2013 International Symposium on Liquid Metal Processing and Casting (LMPC)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Matthew J. M. Krane, Alain Jardy , Rodney L. Williamson and Joseph J. Beaman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال فلزات: ویژگی، خواص و موارد استفاده
Transition Metals: Characteristics, Properties and Uses
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال فلزات: ویژگی، خواص و موارد استفاده

Transition Metals: Characteristics, Properties and Uses
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Ajay Kumar Mishra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آغازگر صنعت فلت رولینگ
Primer on Flat Rolling
نام کتاب:

دانلود کتاب آغازگر صنعت فلت رولینگ

Primer on Flat Rolling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: John G. Lenard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکل دهی  کاربردی فلزات
Applied Metal Forming: Including FEM Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب شکل دهی کاربردی فلزات

Applied Metal Forming: Including FEM Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Henry S. Valberg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلیاژهای دیرگداز
Superalloys 2012
نام کتاب:

دانلود کتاب آلیاژهای دیرگداز

Superalloys 2012
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Eric S. Huron , Roger C. Reed, Mark C. Hardy , Michael J. Mills , Rick E. Montero, Pedro D. Portella , Jack Telesman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 78.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت ها در متالوژی پودر: خواص، پردازش و کاربرد ها
Advances in Powder Metallurgy: Properties, Processing and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در متالوژی پودر: خواص، پردازش و کاربرد ها

Advances in Powder Metallurgy: Properties, Processing and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: I Chang, Y Zhao
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 46.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلزات سبک ۲۰۱۳
Light Metals 2013
نام کتاب:

دانلود کتاب فلزات سبک ۲۰۱۳

Light Metals 2013
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Barry Sadler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 83.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر