موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فیلتر پایین گذربا پیوستگی زمانی برای پهنای باند یکپارچه رادیویی
Continuous-Time Low-Pass Filters for Integrated Wideband Radio Receivers
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلتر پایین گذربا پیوستگی زمانی برای پهنای باند یکپارچه رادیویی

Continuous-Time Low-Pass Filters for Integrated Wideband Radio Receivers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ville Saari , Jussi Ryynänen and Saska Lindfors
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ترمینال گیرنده موبایل - LTE و LTE پیشرفته
Mobile Terminal Receiver Design: LTE and LTE-Advanced 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ترمینال گیرنده موبایل - LTE و LTE پیشرفته

Mobile Terminal Receiver Design: LTE and LTE-Advanced 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sajal Kumar Das
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های تلفن همراه
Mobile Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های تلفن همراه

Mobile Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Jesus Hamilton Ortiz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال مدارهای مخلوط
Mixed-Signal Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال مدارهای مخلوط

Mixed-Signal Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Thomas Noulis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MIMO-OFDM for LTE, WiFi and WiMAX
MIMO-OFDM for LTE, WiFi and WiMAX: Coherent versus Non-coherent and Cooperative Turbo Transceivers
نام کتاب:

دانلود کتاب MIMO-OFDM for LTE, WiFi and WiMAX

MIMO-OFDM for LTE, WiFi and WiMAX: Coherent versus Non-coherent and Cooperative Turbo Transceivers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lajos L. Hanzo , Yosef Akhtman , Li Wang and Ming Jiang
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چند رسانه ای از طریق شبکه های رادیو شناختی: الگوریتم، پروتکل، و آزمایش ها
Multimedia over Cognitive Radio Networks: Algorithms, Protocols, and Experiments 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چند رسانه ای از طریق شبکه های رادیو شناختی: الگوریتم، پروتکل، و آزمایش ها

Multimedia over Cognitive Radio Networks: Algorithms, Protocols, and Experiments 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Fei Hu and Sunil Kumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی فرستنده و گیرنده بی سیم: تسلط بر طراحی مدرن سیستم و تجهیزات بی سیم
Wireless Transceiver Design: Mastering the Design of Modern Wireless Equipment and Systems 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی فرستنده و گیرنده بی سیم: تسلط بر طراحی مدرن سیستم و تجهیزات بی سیم

Wireless Transceiver Design: Mastering the Design of Modern Wireless Equipment and Systems 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ariel Luzzatto and Motti Haridim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال برق از طریق امواج رادیویی بی سیم
Wireless Power Transfer via Radiowaves 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال برق از طریق امواج رادیویی بی سیم

Wireless Power Transfer via Radiowaves 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Naoki Shinohara
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش عملکرد شبکه های بی سیم از طریق جهت آنتن
Wireless Network Performance Enhancement via Directional Antennas: Models, Protocols, and Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش عملکرد شبکه های بی سیم از طریق جهت آنتن

Wireless Network Performance Enhancement via Directional Antennas: Models, Protocols, and Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: John D. Matyjas , Fei Hu and Sunil Kumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات بی سیم: اصول، نظریه و روش ها
Wireless Communications: Principles, Theory and Methodology 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات بی سیم: اصول، نظریه و روش ها

Wireless Communications: Principles, Theory and Methodology 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Keith Q. T. Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب UMTS: مبانی و اصول
UMTS: The Fundamentals 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب UMTS: مبانی و اصول

UMTS: The Fundamentals 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Bernhard H. Walke , P. Seidenberg and M. P. Althoff
سال انتشار: 2003
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مهندسی  پهنای باند بالای سیستم RF
Ultra-wideband RF System Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پهنای باند بالای سیستم RF

Ultra-wideband RF System Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Thomas Zwick , Werner Wiesbeck and Jens Timmermann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قدرت خطوط ارتباطات: اصول، استانداردها و کاربردهای چند رسانه ای شبکه هوشمند
Power Line Communications: Principles, Standards and Applications from Multimedia to Smart Grid
نام کتاب:

دانلود کتاب قدرت خطوط ارتباطات: اصول، استانداردها و کاربردهای چند رسانه ای شبکه هوشمند

Power Line Communications: Principles, Standards and Applications from Multimedia to Smart Grid
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lutz Lampe , Andrea M. Tonello , Theo G. Swart
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی بهینه منبع تغذیه سوئیچینگ
Optimal Design of Switching Power Supply
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی بهینه منبع تغذیه سوئیچینگ

Optimal Design of Switching Power Supply
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Zhanyou Sha , Xiaojun Wang , Yanpeng Wang and Hongtao Ma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم های ارتباطی موج میلیمتر
Millimeter Wave Communication Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ارتباطی موج میلیمتر

Millimeter Wave Communication Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Kao-Cheng Huang and Zhaocheng Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب LTE : تکامل بلند مدت UMTS – از تئوری تا عمل
LTE - The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب LTE : تکامل بلند مدت UMTS – از تئوری تا عمل

LTE - The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Stefania Sesia , Issam Toufik and Matthew Baker
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب LTE سیگنالینگ: عیب یابی و سنجش عملکرد
LTE Signaling: Troubleshooting and Performance Measurement 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب LTE سیگنالینگ: عیب یابی و سنجش عملکرد

LTE Signaling: Troubleshooting and Performance Measurement 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ralf Kreher and Karsten Gaenger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب LTE و تکامل به وایرلس 4G: چالش های طراحی و سنجش
LTE and the Evolution to 4G Wireless: Design and Measurement Challenges 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب LTE و تکامل به وایرلس 4G: چالش های طراحی و سنجش

LTE and the Evolution to 4G Wireless: Design and Measurement Challenges 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Agilent Technologies and Moray Rumney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ارتباطات سبز: اصول، مفاهیم و عمل
Green Communications: Principles, Concepts and Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات سبز: اصول، مفاهیم و عمل

Green Communications: Principles, Concepts and Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Konstantinos Samdanis , Peter Rost , Andreas Maeder , Michela Meo and Christos Verikoukis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول دیافراگم آنتن و آرایه: از تئوری تا طراحی، ساخت و تست
Fundamentals of Aperture Antennas and Arrays: From Theory to Design, Fabrication and Testing 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول دیافراگم آنتن و آرایه: از تئوری تا طراحی، ساخت و تست

Fundamentals of Aperture Antennas and Arrays: From Theory to Design, Fabrication and Testing 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Trevor S. Bird
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر