موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب برنامه ریزی اضطراری برای نیروگاه های هسته ای
Emergency Planning for Nuclear Power Plants 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی اضطراری برای نیروگاه های هسته ای

Emergency Planning for Nuclear Power Plants 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Paul Elkmann
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی - فیزیک دستگاه، پردازش، تخریب و پیشگیری
Organic Solar Cells: Device Physics, Processing, Degradation, and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی - فیزیک دستگاه، پردازش، تخریب و پیشگیری

Organic Solar Cells: Device Physics, Processing, Degradation, and Prevention
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pankaj Kumar
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و فناوری حریق
Fire Science and Technology 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و فناوری حریق

Fire Science and Technology 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Harada, K., Matsuyama, K., Himoto, K., Nakamura, Y. and Wakatsuki, K.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 59.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت های جایگزین: شرایط فنی و زیست محیطی
Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت های جایگزین: شرایط فنی و زیست محیطی

Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Krzysztof Biernat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانرژی: اصول و کاربردها
Bioenergy: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانرژی: اصول و کاربردها

Bioenergy: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Yebo Li and Samir Kumar Khanal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل سیستم های انرژی خورشیدی
Control of Solar Energy Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل سیستم های انرژی خورشیدی

Control of Solar Energy Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Eduardo F. Camacho , Manuel Berenguel Soria , Francisco R. Rubio and Diego Martínez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات فن آوری های انرژی: منابع، حمل و نقل، ذخیره سازی، حفاظت
Essentials of Energy Technology: Sources, Transport, Storage, Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات فن آوری های انرژی: منابع، حمل و نقل، ذخیره سازی، حفاظت

Essentials of Energy Technology: Sources, Transport, Storage, Conservation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jochen Fricke and Walter L. Borst
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذخیره انرژی الکتروشیمیایی
Electrochemical Energy Storage (Energy Storage - Batteries and Supercapacitors Set)
نام کتاب:

دانلود کتاب ذخیره انرژی الکتروشیمیایی

Electrochemical Energy Storage (Energy Storage - Batteries and Supercapacitors Set)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jean-Marie Tarascon , Patrice Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های توصیفی پیشرفته برای سلول های خورشیدی فیلم نازک
Advanced Characterization Techniques for Thin Film Solar Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های توصیفی پیشرفته برای سلول های خورشیدی فیلم نازک

Advanced Characterization Techniques for Thin Film Solar Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Daniel Abou-Ras , Thomas Kirchartz and Uwe Rau
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی های تجدید پذیر
Renewable Energy: Utilisation and System Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی های تجدید پذیر

Renewable Energy: Utilisation and System Integration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Wenping Cao and Yihua Hu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های انرژی باد: مهندسی کنترل طراحی
Wind Energy Systems: Control Engineering Design
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های انرژی باد: مهندسی کنترل طراحی

Wind Energy Systems: Control Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Mario Garcia-Sanz and Constantine H. Houpis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم مواد و مهندسی انرژی
Materials Science and Energy Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب علم مواد و مهندسی انرژی

Materials Science and Energy Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Shyan-Lung Chung and Xiaolong Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 63.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های نوآورانه در سیستم های مایع-ذرات و مدیریت انرژی های تجدید پذیر
Innovative Solutions in Fluid-Particle Systems and Renewable Energy Management
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های نوآورانه در سیستم های مایع-ذرات و مدیریت انرژی های تجدید پذیر

Innovative Solutions in Fluid-Particle Systems and Renewable Energy Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Katia Tannous
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مواد زمین فراوان برای سلول های خورشیدی: نیمه هادی های مس Cu2-II-IV-VI4
Earth-Abundant Materials for Solar Cells: Cu2-II-IV-VI4 Semiconductors
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد زمین فراوان برای سلول های خورشیدی: نیمه هادی های مس Cu2-II-IV-VI4

Earth-Abundant Materials for Solar Cells: Cu2-II-IV-VI4 Semiconductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sadao Adachi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبدیل حرارتی زیست توده برای تولید انرژی و مواد شیمیایی
Thermochemical Conversion of Biomass for the Production of Energy and Chemicals
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل حرارتی زیست توده برای تولید انرژی و مواد شیمیایی

Thermochemical Conversion of Biomass for the Production of Energy and Chemicals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Anthony Dufour
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول سلول سوختی
Fuel Cell Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول سلول سوختی

Fuel Cell Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ryan O'Hayre , Suk-Won Cha , Whitney Colella and Fritz B. Prinz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک تصادفی و انرژی سیستم بیومولکولار
Stochastic Dynamics and Energetics of Biomolecular Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک تصادفی و انرژی سیستم بیومولکولار

Stochastic Dynamics and Energetics of Biomolecular Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Artem Ryabov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالت جامد سنسور گاز - کاربرد صنعتی
Solid State Gas Sensors - Industrial Application
نام کتاب:

دانلود کتاب حالت جامد سنسور گاز - کاربرد صنعتی

Solid State Gas Sensors - Industrial Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Maximilian Fleischer and Mirko Lehmann
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود ارزیابی ریسک گسترش چرخه سوختهای هسته ای
Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود ارزیابی ریسک گسترش چرخه سوختهای هسته ای

Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Committee on Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles , Nuclear and Radiation Studies Board , Division on Earth and Life Studies
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار
Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار

Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Peter Lund , John A. Byrne , Goeran Berndes and Iacovos Vasalos
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر