موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مهندسی سلول و بافت
Cell and Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سلول و بافت

Cell and Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Bojana Obradović
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومکانیک: روند در مدلسازی و شبیه سازی
Biomechanics: Trends in Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک: روند در مدلسازی و شبیه سازی

Biomechanics: Trends in Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Gerhard A. Holzapfel and Ray W. Ogden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوپزشکی و مهندسی بافت
Nanomedicine and Tissue Engineering: State of the Art and Recent Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوپزشکی و مهندسی بافت

Nanomedicine and Tissue Engineering: State of the Art and Recent Trends
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Nandakumar Kalarikkal , Robin Augustine , Oluwatobi Samuel Oluwafemi , Joshy K. S. and Sabu Thomas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی استخوان
Bone Histology: An Anthropological Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی استخوان

Bone Histology: An Anthropological Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Christian Crowder and Sam Stout
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل استخوان
Bone Resorption
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل استخوان

Bone Resorption
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Felix Bronner , Mary C. Farach-Carson and Janet Rubin
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند استخوان جایگزین و  مهندسی بازسازی کننده استخوان ، 2 نسخه MONO 6-2ND
Bone Graft Substitutes and Bone Regenerative Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند استخوان جایگزین و مهندسی بازسازی کننده استخوان ، 2 نسخه MONO 6-2ND

Bone Graft Substitutes and Bone Regenerative Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Cato Laurencin and Tao Jiang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری کشش بافت نرم در Vivo: تکنیک ها و کاربردها
Measurement of Soft Tissue Elasticity in Vivo: Techniques and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری کشش بافت نرم در Vivo: تکنیک ها و کاربردها

Measurement of Soft Tissue Elasticity in Vivo: Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Yan-Ping Huang and Yong-Ping Zheng
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  داربست های مهندسی بافت: طراحی بیولوژیکی، مواد و ساخت
Scaffolds for Tissue Engineering: Biological Design, Materials, and Fabrication
نام کتاب:

دانلود کتاب داربست های مهندسی بافت: طراحی بیولوژیکی، مواد و ساخت

Scaffolds for Tissue Engineering: Biological Design, Materials, and Fabrication
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Claudio Migliaresi and Antonella Motta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 35.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده بالینی بافت و سلول: راهنمای ضروری
Tissue and Cell Clinical Use: An Essential Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده بالینی بافت و سلول: راهنمای ضروری

Tissue and Cell Clinical Use: An Essential Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Ruth M. Warwick and Scott A. Brubaker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند در یک نگاه
Transplantation at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند در یک نگاه

Transplantation at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Menna Clatworthy , Christopher Watson , Michael Allison , John Dark
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب  پلاسما ی غنی از پلاکت
Platelet-Rich Plasma: Regenerative Medicine: Sports Medicine, Orthopedic, and Recovery of Musculoskeletal Injuries
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاسما ی غنی از پلاکت

Platelet-Rich Plasma: Regenerative Medicine: Sports Medicine, Orthopedic, and Recovery of Musculoskeletal Injuries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: José Fábio Santos Duarte Lana, Maria Helena Andrade Santana, William Dias Belangero, Angela Cristina Malheiros Luzo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم بافت عصبی مرکزی
Central Nervous System Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم بافت عصبی مرکزی

Central Nervous System Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Ashley E. Wilkinson , Aleesha M. McCormick, Nic D. Leipzig
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربردهای پزشکی احیا کننده در پیوند اعضای بدن
Regenerative Medicine Applications in Organ Transplantation
نام کتاب:

کاربردهای پزشکی احیا کننده در پیوند اعضای بدن

Regenerative Medicine Applications in Organ Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Giuseppe Orlando
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 69.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پزشکی احیا کننده و مهندسی بافت
Regenerative Medicine and Tissue Engineering
نام کتاب:

پزشکی احیا کننده و مهندسی بافت

Regenerative Medicine and Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Jose A. Andrades
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 46.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی کاربردی بافت
Applied Tissue Engineering
نام کتاب:

مهندسی کاربردی بافت

Applied Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Dr. Minoru Ueda
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول مهندسی بافت
Principles of Tissue Engineering, 4th Edition
نام کتاب:

اصول مهندسی بافت

Principles of Tissue Engineering, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Robert Lanza , Robert Langer, Joseph P. Vacanti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 101 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی بافت برای بازسازی بافت و اندام
Tissue Engineering for Tissue and Organ Regeneration
نام کتاب:

مهندسی بافت برای بازسازی بافت و اندام

Tissue Engineering for Tissue and Organ Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Daniel Eberli
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 50 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پزشکی احیا و مهندسی بافت – سلول ها و بیومتریال ها (زیست مواد)
Regenerative Medicine and Tissue Engineering - Cells and Biomaterials
نام کتاب:

پزشکی احیا و مهندسی بافت – سلول ها و بیومتریال ها (زیست مواد)

Regenerative Medicine and Tissue Engineering - Cells and Biomaterials
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Daniel Eberli
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 45.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بازسازی کبد
Liver Regeneration
نام کتاب:

بازسازی کبد

Liver Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Pedro M. Baptista
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طیف سنجی مادون قرمز - زندگی و علوم پزشکی
Infrared Spectroscopy - Life and Biomedical Sciences
نام کتاب:

طیف سنجی مادون قرمز - زندگی و علوم پزشکی

Infrared Spectroscopy - Life and Biomedical Sciences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Theophile Theophanides
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر