موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مرجع بسته بندی فوتونی: فیبر تراشه کوپلینگ نوری اجزاء، محاسبات عمومی، ماژول
Photonic Packaging Sourcebook: Fiber-Chip Coupling for Optical Components, Basic Calculations, Modules
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع بسته بندی فوتونی: فیبر تراشه کوپلینگ نوری اجزاء، محاسبات عمومی، ماژول

Photonic Packaging Sourcebook: Fiber-Chip Coupling for Optical Components, Basic Calculations, Modules
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ulrich Fischer-Hirchert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد بالا تصویربرداری سیلیکون
High Performance Silicon Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد بالا تصویربرداری سیلیکون

High Performance Silicon Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Daniel Durini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ابزار دقیق و اندازه گیری
Introduction to Instrumentation and Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ابزار دقیق و اندازه گیری

Introduction to Instrumentation and Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Robert B. Northrop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همراهی با الکترونیک: دستگاه ها و مدارهای برای فیزیکدانان و مهندسان
The Electronics Companion: Devices and Circuits for Physicists and Engineers, 2nd Edition (Volume 2)
نام کتاب:

دانلود کتاب همراهی با الکترونیک: دستگاه ها و مدارهای برای فیزیکدانان و مهندسان

The Electronics Companion: Devices and Circuits for Physicists and Engineers, 2nd Edition (Volume 2)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Anthony C. Fischer-Cripps
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک برای استحکام صدا  در تشخیص گفتار خودکار
Techniques for Noise Robustness in Automatic Speech Recognition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک برای استحکام صدا در تشخیص گفتار خودکار

Techniques for Noise Robustness in Automatic Speech Recognition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tuomas Virtanen , Rita Singh and Bhiksha Raj
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی در برق قدرت
Electromagnetic Compatibility in Power Electronics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی در برق قدرت

Electromagnetic Compatibility in Power Electronics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Fran?ois Costa , Eric Laboure and Bertrand Revol
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کنترل دیجیتال مبدل های برق حالت سوئیچ شده با فرکانس بالا
Digital Control of High-Frequency Switched-Mode Power Converters
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل دیجیتال مبدل های برق حالت سوئیچ شده با فرکانس بالا

Digital Control of High-Frequency Switched-Mode Power Converters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Luca Corradini , Dragan Maksimović , Paolo Mattavelli and Regan Zane
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پمواد پیشرفته الکتریکی و الکترونیکی: فرآیند ها و برنامه های کاربردی
Advanced Electrical and Electronics Materials: Processes and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پمواد پیشرفته الکتریکی و الکترونیکی: فرآیند ها و برنامه های کاربردی

Advanced Electrical and Electronics Materials: Processes and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: K. M. Gupta , Nishu Gupta and Ashutosh Tiwari
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو الکترونیک: از اصول تا طراحی کاربردی
Microelectronics: From Fundamentals to Applied Design
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو الکترونیک: از اصول تا طراحی کاربردی

Microelectronics: From Fundamentals to Applied Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Maurizio Di Paolo Emilio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی و نمونه سازی در MEMS
A Guide to Hands-on MEMS Design and Prototyping 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی و نمونه سازی در MEMS

A Guide to Hands-on MEMS Design and Prototyping 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Joel A. Kubby
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارهای نرم
Soft Circuits: Crafting e-Fashion with DIY Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارهای نرم

Soft Circuits: Crafting e-Fashion with DIY Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kylie Peppler , Melissa Gresalfi , Katie Salen Tekinbas and Rafi Santo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برخی از ویژگی های پیشرفته تقویت کننده های نوری
Some Advanced Functionalities of Optical Amplifiers
نام کتاب:

دانلود کتاب برخی از ویژگی های پیشرفته تقویت کننده های نوری

Some Advanced Functionalities of Optical Amplifiers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sisir Kumar Garai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جایگزینی سیستم برق قایق خود
Replacing Your Boat's Electrical System
نام کتاب:

دانلود کتاب جایگزینی سیستم برق قایق خود

Replacing Your Boat's Electrical System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mike Westin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلو گیری پروب در آرایه ساختاری فاز
Probe Suppression in Conformal Phased Array
نام کتاب:

دانلود کتاب جلو گیری پروب در آرایه ساختاری فاز

Probe Suppression in Conformal Phased Array
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hema Singh , Mausumi Dutta and P. S. Neethu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری جابجا شدگی از روش گذرا الکترومغناطیسی
Migration Imaging of the Transient Electromagnetic Method
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری جابجا شدگی از روش گذرا الکترومغناطیسی

Migration Imaging of the Transient Electromagnetic Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xiu Li , Guoqiang Xue and Changchun Yin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش راه ساخت در یادگیری الکترونیکی
Learning Path Construction in e-Learning: What to Learn, How to Learn, and How to Improve
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش راه ساخت در یادگیری الکترونیکی

Learning Path Construction in e-Learning: What to Learn, How to Learn, and How to Improve
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Fan Yang and Zhenghong Dong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک: عمومی، آنالوگ، دیجیتال و با PSpice
Electronics: Basic, Analog, and Digital with PSpice
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک: عمومی، آنالوگ، دیجیتال و با PSpice

Electronics: Basic, Analog, and Digital with PSpice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nassir H. Sabah
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 38.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد و دستگاه ها حافظه برق
Electrical Memory Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد و دستگاه ها حافظه برق

Electrical Memory Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Wen-Chang Chen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر