موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  مواد شیمیایی و سوخت ها از بلوک های ساختمان مبتنی بر زیست
Chemicals and Fuels from Bio-Based Building Blocks
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد شیمیایی و سوخت ها از بلوک های ساختمان مبتنی بر زیست

Chemicals and Fuels from Bio-Based Building Blocks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Fabrizio Cavani , Stefania Albonetti , Francesco Basile and Alessandro Gandini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاوم سازی فرایند شیمیایی و بازسازی: تکنیک ها و کاربرد ها
Chemical Process Retrofitting and Revamping: Techniques and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاوم سازی فرایند شیمیایی و بازسازی: تکنیک ها و کاربرد ها

Chemical Process Retrofitting and Revamping: Techniques and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Gade Pandu Rangaiah
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ابتدایی فرآیندهای شیمیایی
Elementary Principles of Chemical Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ابتدایی فرآیندهای شیمیایی

Elementary Principles of Chemical Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Richard M. Felder , Ronald W. Rousseau and Lisa G. Bullard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های تیمار پیشرفته برای استفاده مجدد فاضلاب شهری
Advanced Treatment Technologies for Urban Wastewater Reuse
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های تیمار پیشرفته برای استفاده مجدد فاضلاب شهری

Advanced Treatment Technologies for Urban Wastewater Reuse
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Despo Fatta-Kassinos , Dionysios D. Dionysiou and Klaus Kümmerer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلاینده های آلی در حال ظهور در لجن: تجزیه و تحلیل، سرنوشت و تیمار بیولوژیکی
Emerging Organic Contaminants in Sludges: Analysis, Fate and Biological Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب آلاینده های آلی در حال ظهور در لجن: تجزیه و تحلیل، سرنوشت و تیمار بیولوژیکی

Emerging Organic Contaminants in Sludges: Analysis, Fate and Biological Treatment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Teresa Vicent , Glòria Caminal , Ethel Eljarrat and Damià Barceló
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فرآیند دارویی برای سنتز
Pharmaceutical Process Chemistry for Synthesis: Rethinking the Routes to Scale-Up 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فرآیند دارویی برای سنتز

Pharmaceutical Process Chemistry for Synthesis: Rethinking the Routes to Scale-Up 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Peter J. Harrington
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیز اکسیداسیون هوازی فاز مایع: کاربرد های صنعتی و چشم انداز های آکادمیک
Liquid Phase Aerobic Oxidation Catalysis: Industrial Applications and Academic Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیز اکسیداسیون هوازی فاز مایع: کاربرد های صنعتی و چشم انداز های آکادمیک

Liquid Phase Aerobic Oxidation Catalysis: Industrial Applications and Academic Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Shannon S. Stahl and Paul L. Alsters
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو برای مهندسین شیمی
Nanotechnology for Chemical Engineers 1st ed. 2015 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو برای مهندسین شیمی

Nanotechnology for Chemical Engineers 1st ed. 2015 Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Said Salah Eldin Elnashaie , Firoozeh Danafar and Hassan Hashemipour
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فرآیندهای جداسازی غشایی: شیمیایی، دارویی، غذایی، و کاربرد های بیوتکنولوژی
Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فرآیندهای جداسازی غشایی: شیمیایی، دارویی، غذایی، و کاربرد های بیوتکنولوژی

Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Anil K. Pabby , Syed S.H. Rizvi and Ana Maria Sastre Requena
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 40.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها
Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی پلاسما: علوم، مهندسی، و کاربردها

Introduction to Plasma Technology: Science, Engineering, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: John Ernest Harry
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری جنبشی هسته
Kinetic Theory of Nucleation
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری جنبشی هسته

Kinetic Theory of Nucleation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Eli Ruckenstein and Gersh Berim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکپارچه سازی سیستم ها انرژی و سوخت
Energy and Fuel Systems Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب یکپارچه سازی سیستم ها انرژی و سوخت

Energy and Fuel Systems Integration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Yatish T. Shah
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی خوردگی
Corrosion Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی خوردگی

Corrosion Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Volkan Cicek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم
Calcium Stable Isotope Geochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کلسیم

Calcium Stable Isotope Geochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Nikolaus Gussone , Anne-Desiree Schmitt , Alexander Heuser , Frank Wombacher , Martin Dietzel , Edward Tipper , Martin Schiller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوردگی جوی
Atmospheric Corrosion
نام کتاب:

دانلود کتاب خوردگی جوی

Atmospheric Corrosion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Christofer Leygraf , Inger Odnevall Wallinder , Johan Tidblad and Thomas Graedel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در سنسور شیمیایی
Progresses in Chemical Sensor
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در سنسور شیمیایی

Progresses in Chemical Sensor
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Wen Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی راکتور شیمیایی: جریان واکنشی چندفازی
Chemical Reactor Modeling: Multiphase Reactive Flows
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی راکتور شیمیایی: جریان واکنشی چندفازی

Chemical Reactor Modeling: Multiphase Reactive Flows
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Hugo A. Jakobsen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ساختار شبکه پلیمر درهم تنیدهای میکرو و نانو
Micro- and Nano-Structured Interpenetrating Polymer Networks: From Design to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار شبکه پلیمر درهم تنیدهای میکرو و نانو

Micro- and Nano-Structured Interpenetrating Polymer Networks: From Design to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Sabu Thomas , Daniel Grande , Uros Cvelbar , K. V. S. N. Raju , Ramanuj Narayan , Selvin P. Thomas and Akhina H
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح سطح پلاستیک: بهبودن سطح و چسبندگی
Plastic Surface Modification: Surface Treatment and Adhesion
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح سطح پلاستیک: بهبودن سطح و چسبندگی

Plastic Surface Modification: Surface Treatment and Adhesion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Rory A. Wolf
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای جداسازی صنعتی
Industrial Separation Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای جداسازی صنعتی

Industrial Separation Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: André B. de Haan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر