موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب قابلیت اطمینان پیوسته: وضعیت نظارت و نگهداری از تجهیزات
Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت اطمینان پیوسته: وضعیت نظارت و نگهداری از تجهیزات

Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: John Osarenren
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملیات و ایمنی دانشگاهی و پایلوت صنعتی
Academia and Industrial Pilot Plant Operations and Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات و ایمنی دانشگاهی و پایلوت صنعتی

Academia and Industrial Pilot Plant Operations and Safety
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Mary K. Moore and Elmer B. Ledesma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیبایی شناسی ترکیبی: بررسی طرح های زیست شناسی ترکیبی در طبیعت
Synthetic Aesthetics: Investigating Synthetic Biology's Designs on Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب زیبایی شناسی ترکیبی: بررسی طرح های زیست شناسی ترکیبی در طبیعت

Synthetic Aesthetics: Investigating Synthetic Biology's Designs on Nature
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Alexandra Daisy Ginsberg , Jane Calvert , Pablo Schyfter , Alistair Elfick and Drew Endy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات صنعتی
Currents in Industrial Mathematics: From Concepts to Research to Education
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات صنعتی

Currents in Industrial Mathematics: From Concepts to Research to Education
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Helmut Neunzert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت مهندسی تجربه برای ضوابط خدمات ارزش افزوده : از ارزیابی تا مانیتورینگ
Quality of Experience Engineering for Customer Added Value Services: From Evaluation to Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت مهندسی تجربه برای ضوابط خدمات ارزش افزوده : از ارزیابی تا مانیتورینگ

Quality of Experience Engineering for Customer Added Value Services: From Evaluation to Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Abdelhamid Mellouk and Antonio Cuadra-Sanchez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پایدار مواد زائد جامد: روش مهندسی سیستم
Sustainable Solid Waste Management: A Systems Engineering Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پایدار مواد زائد جامد: روش مهندسی سیستم

Sustainable Solid Waste Management: A Systems Engineering Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Ni-Bin Chang , Ana Pires
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت تولید و علوم مهندسی
Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت تولید و علوم مهندسی

Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Milan Majerník, Naqib Daneshjo and Martin Bosák
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبه و برآورد استقرار مجدد: چگونگی بازسازی یک صنعت توسط کارگران آمریکایی
Reckoning to Revival: How American Workers Rebuilt an Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبه و برآورد استقرار مجدد: چگونگی بازسازی یک صنعت توسط کارگران آمریکایی

Reckoning to Revival: How American Workers Rebuilt an Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Keith Naughton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پیشگیری از خسارت
Handbook of Loss Prevention Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پیشگیری از خسارت

Handbook of Loss Prevention Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Joel M. Haight
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تحلیل تاثیر تئوری تراکم، ایمنی و امنیت
Game Theoretic Analysis of Congestion, Safety and Security: Traffic and Transportation Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل تاثیر تئوری تراکم، ایمنی و امنیت

Game Theoretic Analysis of Congestion, Safety and Security: Traffic and Transportation Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Kjell Hausken and Jun Zhuang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکپارچه سازی اطلاعات در جهت روند طراحی مهندسی
Integrating Information into the Engineering Design Process
نام کتاب:

دانلود کتاب یکپارچه سازی اطلاعات در جهت روند طراحی مهندسی

Integrating Information into the Engineering Design Process
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Michael Fosmire and David Radcliffe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک فناوری اطلاعات در محیط های سازمانی: مروری بر شیوه های صنعت و یک راهنمای عملی خطر تیم مدیریت
Information Technology Risk Management in Enterprise Environments: A Review of Industry Practices and a Practical Guide to Risk Management Teams
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک فناوری اطلاعات در محیط های سازمانی: مروری بر شیوه های صنعت و یک راهنمای عملی خطر تیم مدیریت

Information Technology Risk Management in Enterprise Environments: A Review of Industry Practices and a Practical Guide to Risk Management Teams
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Jake Kouns and Daniel Minoli
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی صنعتی محصولات جامدات و مایعات: راهنمای عملی
Industrial Product Design of Solids and Liquids: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی صنعتی محصولات جامدات و مایعات: راهنمای عملی

Industrial Product Design of Solids and Liquids: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Wilfried Rähse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی صنایع و علوم مدیریت: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و علم مدیریت
Industrial Engineering and Management Science: Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Management Science
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی صنایع و علوم مدیریت: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و علم مدیریت

Industrial Engineering and Management Science: Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Management Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Garry Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت هوا و تهویه صنعتی: کنترل انتشار گرد و غبار
Industrial Air Quality and Ventilation: Controlling Dust Emissions
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت هوا و تهویه صنعتی: کنترل انتشار گرد و غبار

Industrial Air Quality and Ventilation: Controlling Dust Emissions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Ivan Nikolayevich Logachev and Konstantin Ivanovich Logachev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 46.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع شبه خطی و بهینه سازی
Pseudolinear Functions and Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع شبه خطی و بهینه سازی

Pseudolinear Functions and Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Shashi Kant Mishra and Balendu Bhooshan Upadhyay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت سیستم های زمان بندی: نمایش یکپارچه در مدل، روشها و ابزار
Manufacturing Scheduling Systems: An Integrated View on Models, Methods and Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت سیستم های زمان بندی: نمایش یکپارچه در مدل، روشها و ابزار

Manufacturing Scheduling Systems: An Integrated View on Models, Methods and Tools
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Jose M. Framinan , Rainer Leisten and Rubén Ruiz García
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تدارکات تجهیزات فرآیند در شیمی و صنایع وابسته
Process Equipment Procurement in the Chemical and Related Industries
نام کتاب:

دانلود کتاب تدارکات تجهیزات فرآیند در شیمی و صنایع وابسته

Process Equipment Procurement in the Chemical and Related Industries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Kiran Golwalkar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میزان سازی کنترلر PID با استفاده از معیار قدر بهینه
PID Controller Tuning Using the Magnitude Optimum Criterion
نام کتاب:

دانلود کتاب میزان سازی کنترلر PID با استفاده از معیار قدر بهینه

PID Controller Tuning Using the Magnitude Optimum Criterion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Konstantinos Papadopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی برش و فرآیند های ساینده
Basics of Cutting and Abrasive Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی برش و فرآیند های ساینده

Basics of Cutting and Abrasive Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Hans Kurt Toenshoff and Berend Denkena
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر