موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت حرارتی برای کاربردهای LED
Thermal Management for LED Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت حرارتی برای کاربردهای LED

Thermal Management for LED Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Clemens J.M. Lasance and András Poppe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک و ریاضی سیالات از نوع دیفرانسیل
Mechanics and Mathematics of Fluids of the Differential Type
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک و ریاضی سیالات از نوع دیفرانسیل

Mechanics and Mathematics of Fluids of the Differential Type
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: D. Cioranescu , V. Girault and K.R. Rajagopal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمومكانيك غیر خطی   جامدات
Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمومكانيك غیر خطی جامدات

Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michal Kleiber and Piotr Kowalczyk
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پمپ حرارتی زمین گرمایی و سیستم های حرارتی موتور
Geothermal Heat Pump and Heat Engine Systems: Theory And Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پمپ حرارتی زمین گرمایی و سیستم های حرارتی موتور

Geothermal Heat Pump and Heat Engine Systems: Theory And Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Andrew D. Chiasson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ترمودینامیک کلاسیک آماری
Fundamentals of Classical Statistical Thermodynamics: Dissipation, Relaxation, and Fluctuation Theorems
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ترمودینامیک کلاسیک آماری

Fundamentals of Classical Statistical Thermodynamics: Dissipation, Relaxation, and Fluctuation Theorems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Denis James Evans , Debra Joy Searles and Stephen Rodney Williams
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک شکست
Fracture Mechanics 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک شکست

Fracture Mechanics 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Nestor Perez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک ساختاری غیر محلی
Non-local Structural Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک ساختاری غیر محلی

Non-local Structural Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Danilo Karlicic , Tony Murmu , Sondipon Adhikari and Michael McCarthy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 31.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتعاش مکانیکی  و تجزیه و تحلیل شوک ، لرزش سینوسی (جلد 1)
Mechanical Vibration and Shock Analysis, Sinusoidal Vibration
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتعاش مکانیکی  و تجزیه و تحلیل شوک ، لرزش سینوسی (جلد 1)

Mechanical Vibration and Shock Analysis, Sinusoidal Vibration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Christian Lalanne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ماشین با کاربرد کامپیوتر برای مهندسان مکانیک
Machine Analysis with Computer Applications for Mechanical Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ماشین با کاربرد کامپیوتر برای مهندسان مکانیک

Machine Analysis with Computer Applications for Mechanical Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: James Doane
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک له شدگی لوله های جدار نازک
Crush Mechanics of Thin-Walled Tubes
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک له شدگی لوله های جدار نازک

Crush Mechanics of Thin-Walled Tubes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Dai-heng Chen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  دینامیک جامد سخت با محدودیت های کلی با رویکردی مولتی بادی
Dynamics of the Rigid Solid with General Constraints by a Multibody Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جامد سخت با محدودیت های کلی با رویکردی مولتی بادی

Dynamics of the Rigid Solid with General Constraints by a Multibody Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Nicolae Pandrea and Nicolae-Doru Stanescu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک غیر صاف و بهینه سازی محدب
Nonsmooth Mechanics and Convex Optimization 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک غیر صاف و بهینه سازی محدب

Nonsmooth Mechanics and Convex Optimization 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yoshihiro Kanno
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمول برای دینامیک، آکوستیک و ارتعاشات
Formulas for Dynamics, Acoustics and Vibration
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمول برای دینامیک، آکوستیک و ارتعاشات

Formulas for Dynamics, Acoustics and Vibration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Robert D. Blevins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر فاز در مکانیک
Phase Change in Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر فاز در مکانیک

Phase Change in Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michel Frémond
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم تجزیه ترمودینامیکی
Thermodynamic Degradation Science: Physics of Failure, Accelerated Testing, Fatigue, and Reliability Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب علم تجزیه ترمودینامیکی

Thermodynamic Degradation Science: Physics of Failure, Accelerated Testing, Fatigue, and Reliability Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alec Feinberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری الاستیسیته و  تمرکز تنش
Theory of Elasticity and Stress Concentration 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری الاستیسیته و تمرکز تنش

Theory of Elasticity and Stress Concentration 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yukitaka Murakami
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیالات: نظریه، محاسبات، و شبیه سازی عددی
Fluid Dynamics: Theory, Computation, and Numerical Simulation 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیالات: نظریه، محاسبات، و شبیه سازی عددی

Fluid Dynamics: Theory, Computation, and Numerical Simulation 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: C. Pozrikidis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی
Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی

Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Donat Lewandowski , Pawel Olejnik and Jan Awrejcewicz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانو ترمودینامیک
Mechanothermodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانو ترمودینامیک

Mechanothermodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Leonid Sosnovskiy and Sergei Sherbakov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه لایه مرزی
Boundary-Layer Theory 9th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه لایه مرزی

Boundary-Layer Theory 9th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hermann Schlichting and Klaus Gersten
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر