موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب برق خودرو ماشین آلات و  نیرومحرکه: طراحی، تجزیه و تحلیل و کاربردها
Electric Vehicle Machines and Drives: Design, Analysis and Application
نام کتاب:

دانلود کتاب برق خودرو ماشین آلات و نیرومحرکه: طراحی، تجزیه و تحلیل و کاربردها

Electric Vehicle Machines and Drives: Design, Analysis and Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: K. T. Chau
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش اجزاء محدود، چاپ دوم: دوره عملی
The Finite Element Method, Second Edition: A Practical Course
نام کتاب:

دانلود کتاب روش اجزاء محدود، چاپ دوم: دوره عملی

The Finite Element Method, Second Edition: A Practical Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: G.R. Liu and S. S. Quek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ترمولومینسانس
Handbook of Thermoluminescence
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ترمولومینسانس

Handbook of Thermoluminescence
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Claudio Furetta
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره مدرن در هواکشسانی (آئروالاستیسیته)
A Modern Course in Aeroelasticity: Fifth Revised and Enlarged Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره مدرن در هواکشسانی (آئروالاستیسیته)

A Modern Course in Aeroelasticity: Fifth Revised and Enlarged Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Earl H. Dowell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و بهینه سازی هوافضا، رباتیک، مکاترونیک، ماشین ها-ابزار ها، مهندسی مکانیک و میدان های موتریسیتی بشر
Modeling and Optimization of the Aerospace, Robotics, Mechatronics, Machines-Tools, Mechanical Engineering and Human Motricity Fields
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و بهینه سازی هوافضا، رباتیک، مکاترونیک، ماشین ها-ابزار ها، مهندسی مکانیک و میدان های موتریسیتی بشر

Modeling and Optimization of the Aerospace, Robotics, Mechatronics, Machines-Tools, Mechanical Engineering and Human Motricity Fields
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Adrian Olaru
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم ریاضی برای طراحی مهندسی مکانیک
Mathematical Concepts for Mechanical Engineering Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم ریاضی برای طراحی مهندسی مکانیک

Mathematical Concepts for Mechanical Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kaveh Hariri Asli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشکیل کمک الکتریکی: مدلسازی و کنترل
Electrically Assisted Forming
نام کتاب:

دانلود کتاب تشکیل کمک الکتریکی: مدلسازی و کنترل

Electrically Assisted Forming
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Wesley A. Salandro, Joshua J. Jones, Cristina Bunget
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 49.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب N = 2 ابر دینامیک متقارن برای عبور و مرور
N = 2 Supersymmetric Dynamics for Pedestrians
نام کتاب:

دانلود کتاب N = 2 ابر دینامیک متقارن برای عبور و مرور

N = 2 Supersymmetric Dynamics for Pedestrians
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yuji Tachikawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک تجربی: پیشرفت در خواص انتقالی سیالات
Experimental Thermodynamics Volume IX: Advances in Transport Properties of Fluids
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک تجربی: پیشرفت در خواص انتقالی سیالات

Experimental Thermodynamics Volume IX: Advances in Transport Properties of Fluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Marc J Assael , Anthony R H Goodwin , Velisa Vesovic , William A Wakeham, Keith A Gillis and Andreas Froeba
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ژنراتور های بخار و اتلاف حرارت دیگ های بخار: برای مهندسین فرآیند و نیروگاه
Steam Generators and Waste Heat Boilers: For Process and Plant Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنراتور های بخار و اتلاف حرارت دیگ های بخار: برای مهندسین فرآیند و نیروگاه

Steam Generators and Waste Heat Boilers: For Process and Plant Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: V. Ganapathy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند مهندسی و انتقال حرارت
Engineering Flow and Heat Exchange
نام کتاب:

دانلود کتاب روند مهندسی و انتقال حرارت

Engineering Flow and Heat Exchange
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Octave Levenspiel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موتور های کوچک و تجهیزات برق فضای باز: راهنمای مراقبت و تعمیرات برای: ماشین های چمن زنی، برف روب ها، و ادوات-صفحه گاز کوچک
Small Engines and Outdoor Power Equipment: A Care & Repair Guide for: Lawn Mowers, Snowblowers & Small Gas-Powered Imple
نام کتاب:

دانلود کتاب موتور های کوچک و تجهیزات برق فضای باز: راهنمای مراقبت و تعمیرات برای: ماشین های چمن زنی، برف روب ها، و ادوات-صفحه گاز کوچک

Small Engines and Outdoor Power Equipment: A Care & Repair Guide for: Lawn Mowers, Snowblowers & Small Gas-Powered Imple
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Peter Hunn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کلاسیک
Classical Mechanics, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کلاسیک

Classical Mechanics, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Tai L. Chow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح و فصول مشترک ترمودینامیک: مفاهیم در مواد معدنی
Thermodynamics of Surfaces and Interfaces: Concepts in Inorganic Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح و فصول مشترک ترمودینامیک: مفاهیم در مواد معدنی

Thermodynamics of Surfaces and Interfaces: Concepts in Inorganic Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Gerald H. Meier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کنترل سیستم های پیشرانش خودرو
Design and Control of Automotive Propulsion Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کنترل سیستم های پیشرانش خودرو

Design and Control of Automotive Propulsion Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Zongxuan Sun and Guoming G. Zhu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مهندسی مکانیک
Shigley's Mechanical Engineering Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مهندسی مکانیک

Shigley's Mechanical Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Richard Budynas and Keith Nisbett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروی محرکه هواپیما
Aircraft Propulsion
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی محرکه هواپیما

Aircraft Propulsion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Saeed Farokhi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبه مدلهای ریاضی برای فرایندهای صنعتی
Computation of Mathematical Models for Complex Industrial Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبه مدلهای ریاضی برای فرایندهای صنعتی

Computation of Mathematical Models for Complex Industrial Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yu-Chu Tian , Tonghua Zhang, Hongmei Yao and Moses O Tadé
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انطباق راننده با اطلاعات و سیستم های کمکی
Driver Adaptation to Information and Assistance Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب انطباق راننده با اطلاعات و سیستم های کمکی

Driver Adaptation to Information and Assistance Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alan Stevens, Corinne Brusque and Joseph Krems
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرودینامیک قایق دریایی و کنترل حرکت
Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرودینامیک قایق دریایی و کنترل حرکت

Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Thor I. Fossen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر