موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصول مکانیک پیوسته
Fundamentals of Continuum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مکانیک پیوسته

Fundamentals of Continuum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John W. Rudnicki
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین
Aerodynamics for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین

Aerodynamics for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John J. Bertin and Russell M. Cummings
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و فناوری لوله  حرارتی: راه حل های عملی
Heat Pipe Design and Technology: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و فناوری لوله حرارتی: راه حل های عملی

Heat Pipe Design and Technology: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bahman Zohuri
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرخه موتورهای استرلینگ
Stirling Cycle Engines: Inner Workings and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب چرخه موتورهای استرلینگ

Stirling Cycle Engines: Inner Workings and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Allan J. Organ
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وسیله نقلیه پرواز آیرودینامیک
Flight Vehicle Aerodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب وسیله نقلیه پرواز آیرودینامیک

Flight Vehicle Aerodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mark Drela
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مهندسی
Engineering Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مهندسی

Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: George Dieter and Linda Schmidt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک مواد
Mechanics of Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک مواد

Mechanics of Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Russell C. Hibbeler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 88.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مطالعات موردی و نمونه های مهندس طراحی
Design Engineer's Case Studies and Examples
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی و نمونه های مهندس طراحی

Design Engineer's Case Studies and Examples
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Keith L. Richards
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کوادکوپترخود را بسازید
Build Your Own Quadcopter: Power Up Your Designs with the Parallax
نام کتاب:

دانلود کتاب کوادکوپترخود را بسازید

Build Your Own Quadcopter: Power Up Your Designs with the Parallax
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Donald Norris
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان کننده ها: آشنایی با خواص و عملکرد
Lubricants: Introduction to Properties and Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب روان کننده ها: آشنایی با خواص و عملکرد

Lubricants: Introduction to Properties and Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Marika Torbacke, sa Kassman Rudolphi, Elisabet Kassfeldt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد
Modeling and Simulation of Discrete Event Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد

Modeling and Simulation of Discrete Event Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Byoung Kyu Choi , DongHun Kang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم های کنترل خطی: کنترل و فیلترینگ غیر شکننده
Linear Systems: Non-Fragile Control and Filtering
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های کنترل خطی: کنترل و فیلترینگ غیر شکننده

Linear Systems: Non-Fragile Control and Filtering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Guang-Hong Yang , Xiang-Gui Guo , Wei-Wei Che , Wei Guan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روش صریح المان محدود برای دینامیک غیرخطی گذرا
Introduction to the Explicit Finite Element Method for Nonlinear Transient Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش صریح المان محدود برای دینامیک غیرخطی گذرا

Introduction to the Explicit Finite Element Method for Nonlinear Transient Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Shen R. Wu , Lei Gu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالب ضروری در فلزات سبک، فناوری الکترود برای تولید آلومینیوم
Essential Readings in Light Metals, Electrode Technology for Aluminum Production
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالب ضروری در فلزات سبک، فناوری الکترود برای تولید آلومینیوم

Essential Readings in Light Metals, Electrode Technology for Aluminum Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John A. Johnson, Alan Tomsett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 75.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار طراحی روش ماتریس و کاربردها
Design Structure Matrix Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار طراحی روش ماتریس و کاربردها

Design Structure Matrix Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Steven D. Eppinger and Tyson R. Browning
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 75.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل غیر خطی شبکه های پویا
Nonlinear Control of Dynamic Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل غیر خطی شبکه های پویا

Nonlinear Control of Dynamic Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Tengfei Liu , Zhong-Ping Jiang , David J. Hill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایداری غیر خطی تشکیل دهنده فرمولاسیون برای ویسکوالاستیک سیالات
Stability of-Non-Linear Constitutive Formulations for Viscoelastic Fluids
نام کتاب:

دانلود کتاب پایداری غیر خطی تشکیل دهنده فرمولاسیون برای ویسکوالاستیک سیالات

Stability of-Non-Linear Constitutive Formulations for Viscoelastic Fluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Dennis A. Siginer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی سیستم های پیچیده: کاربرد در دینامیک حمل و نقل هوایی
Modeling of Complex Systems: Application to Aeronautical Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی سیستم های پیچیده: کاربرد در دینامیک حمل و نقل هوایی

Modeling of Complex Systems: Application to Aeronautical Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Emanuel Grunn and Tuan Anh Pham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  احتراق کوهن و هامورتی اصول نیرو٬ کاربردهای دریایی وصنعتی
The Coen & Hamworthy Combustion Handbook: Fundamentals for Power, Marine & Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب احتراق کوهن و هامورتی اصول نیرو٬ کاربردهای دریایی وصنعتی

The Coen & Hamworthy Combustion Handbook: Fundamentals for Power, Marine & Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Stephen Londerville and Charles E. Baukal Jr.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 96.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتراق: طراحی و عملیات (جلد 2)
The John Zink Hamworthy Combustion Handbook, Second Edition: Volume 2 - Design and Operations
نام کتاب:

دانلود کتاب احتراق: طراحی و عملیات (جلد 2)

The John Zink Hamworthy Combustion Handbook, Second Edition: Volume 2 - Design and Operations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Charles E. Baukal Jr.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 42.2 مگابایت
قیمت: 35000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر