موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی مفاصل چسبنده تحت شرایط مرطوب
Design of Adhesive Joints Under Humid Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مفاصل چسبنده تحت شرایط مرطوب

Design of Adhesive Joints Under Humid Conditions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Lucas F. M. da Silva , Chiaki Sato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در تحقیقات مهندسی مکانیک
Advances in Mechanical Engineering Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در تحقیقات مهندسی مکانیک

Advances in Mechanical Engineering Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: David E. Malach
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرولیک شکستگی مواد شیمیایی و تکنولوژی سیالات
Hydraulic Fracturing Chemicals and Fluids Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرولیک شکستگی مواد شیمیایی و تکنولوژی سیالات

Hydraulic Fracturing Chemicals and Fluids Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Johannes Fink
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دهمین کنفرانس بین المللی  ارتعاشات در ماشین آلات دوار
10th International Conference on Vibrations in Rotating Machinery
نام کتاب:

دانلود کتاب دهمین کنفرانس بین المللی ارتعاشات در ماشین آلات دوار

10th International Conference on Vibrations in Rotating Machinery
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: IMechE
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 90.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی بهینه سازه های فلزی
Optimum Design of Steel Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی بهینه سازه های فلزی

Optimum Design of Steel Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: József Farkas, Károly Jármai
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل سازه محاسباتی و روش المان محدود
Computational Structural Analysis and Finite Element Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل سازه محاسباتی و روش المان محدود

Computational Structural Analysis and Finite Element Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ali Kaveh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یازدهمین سمپوزیوم بین المللی علوم ماشین آلات و مکانیزم ها
The 11th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines (Mechanisms and Machine Science)
نام کتاب:

دانلود کتاب یازدهمین سمپوزیوم بین المللی علوم ماشین آلات و مکانیزم ها

The 11th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines (Mechanisms and Machine Science)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ion Visa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 40000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سوی مکانیک سازه از طریق پل های چوبی در فرانسه
Toward Structural Mechanics Through Wooden Bridges in France (1716-1841)
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی مکانیک سازه از طریق پل های چوبی در فرانسه

Toward Structural Mechanics Through Wooden Bridges in France (1716-1841)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Chiara Tardini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتراق: اصول (جلد 1)
The John Zink Hamworthy Combustion Handbook, Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب احتراق: اصول (جلد 1)

The John Zink Hamworthy Combustion Handbook, Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Charles E. Baukal Jr.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل و مکاترونیک
Control and Mechatronics
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل و مکاترونیک

Control and Mechatronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bodgan Wilamowski, J. David Irwin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش کمی التراسونیک مایع در کاربرد های فضایی دینامیک: رویکرد پشتیبان ماشین بردار
Ultrasonic Fluid Quantity Measurement in Dynamic Vehicular Applications: A Support Vector Machine Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش کمی التراسونیک مایع در کاربرد های فضایی دینامیک: رویکرد پشتیبان ماشین بردار

Ultrasonic Fluid Quantity Measurement in Dynamic Vehicular Applications: A Support Vector Machine Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jenny Terzic , Edin Terzic , Romesh Nagarajah , Muhammad Alamgir
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت درکنترل حرکت با عملکرد بالا درسیستم های مکاترونیک
Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت درکنترل حرکت با عملکرد بالا درسیستم های مکاترونیک

Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Takashi Yamaguchi , Mitsuo Hirata , Chee Khiang Pang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سینماتیک موازی: نوع، سینماتیک و طراحی بهینه
Parallel Kinematics: Type, Kinematics, and Optimal Design
نام کتاب:

دانلود کتاب سینماتیک موازی: نوع، سینماتیک و طراحی بهینه

Parallel Kinematics: Type, Kinematics, and Optimal Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Xin-Jun Liu , Jinsong Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مکانیک و خواص مواد و سازه های مرکب
Mechanics and Properties of Composed Materials and Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک و خواص مواد و سازه های مرکب

Mechanics and Properties of Composed Materials and Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Andreas Oechsner , Lucas F. M. da Silva , Holm Altenbach
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع سبز و عناصر محدود
Green's Functions and Finite Elements
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع سبز و عناصر محدود

Green's Functions and Finite Elements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Friedel Hartmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های هوشمند و پردازش سیگنال در مهندسی قدرت
Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های هوشمند و پردازش سیگنال در مهندسی قدرت

Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Abhisek Ukil
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های جدایی ناپذیر تبدیل برای تابع گرین
Integral Transform Techniques for Green's Function
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های جدایی ناپذیر تبدیل برای تابع گرین

Integral Transform Techniques for Green's Function
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kazumi Watanabe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکاترونیک 2013: پیشرفتهای اخیر فن آوری و علمی
Mechatronics 2013: Recent Technological and Scientific Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب مکاترونیک 2013: پیشرفتهای اخیر فن آوری و علمی

Mechatronics 2013: Recent Technological and Scientific Advances
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Tomás Brezina , Ryszard Jablonski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 36.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقدمه ای بر مکانیک
An Introduction to Mechanics
نام کتاب:

مقدمه ای بر مکانیک

An Introduction to Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Daniel Kleppner, Robert Kolenkow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل حالت اسلایدینگ در سنکرون  الکترونیکی
Sliding Mode Control for Synchronous Electric Drives
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل حالت اسلایدینگ در سنکرون الکترونیکی

Sliding Mode Control for Synchronous Electric Drives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sergey E. Ryvkin, Eduardo Palomar Lever
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر