موضوعات کتاب ها

سمپوزیوم IUTAM درباره اثرات سطحی در مکانیک نانومواد و هتروساختارها
IUTAM Symposium on Surface Effects in the Mechanics of Nanomaterials and Heterostructures
نام کتاب:

سمپوزیوم IUTAM درباره اثرات سطحی در مکانیک نانومواد و هتروساختارها

IUTAM Symposium on Surface Effects in the Mechanics of Nanomaterials and Heterostructures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alan Cocks, Jianxiang Wang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی سیستمهای خودرو
Automotive Systems Engineering
نام کتاب:

مهندسی سیستمهای خودرو

Automotive Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Markus Maurer , Hermann Winner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تراکم، اغتشاش و بالا جریان سرعت
Compressibility, Turbulence and High Speed Flow, Second Edition
نام کتاب:

تراکم، اغتشاش و بالا جریان سرعت

Compressibility, Turbulence and High Speed Flow, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Thomas B. Gatski Jean-Paul Bonnet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تزریق سوخت در مهندسی خودرو
Fuel Injection in Automotive Engineering
نام کتاب:

تزریق سوخت در مهندسی خودرو

Fuel Injection in Automotive Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kazimierz Lejda and Pawel Wos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تونلهای بادی و تحقیقات تجربی دینامیک سیالات
Wind Tunnels and Experimental Fluid Dynamics Research
نام کتاب:

تونلهای بادی و تحقیقات تجربی دینامیک سیالات

Wind Tunnels and Experimental Fluid Dynamics Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jorge Colman Lerner and Ulfilas Boldes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 83.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طراحی های تونل باد و کاربرد های متنوع مهندسی آنها
Wind Tunnel Designs and Their Diverse Engineering Applications
نام کتاب:

طراحی های تونل باد و کاربرد های متنوع مهندسی آنها

Wind Tunnel Designs and Their Diverse Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: N. A. Ahmed
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فرآیند های جوشکاری
Welding Processes
نام کتاب:

فرآیند های جوشکاری

Welding Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Radovan Kovacevic
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 55 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 امواج در مایعات و جامدات
Waves in Fluids and Solids
نام کتاب:

امواج در مایعات و جامدات

Waves in Fluids and Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ruben Pico Vila
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کنترل ارتعاشات
Vibration Control
نام کتاب:

کنترل ارتعاشات

Vibration Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mickael Lallart
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تجزیه و تحلیل و کنترل ارتعاشات - روندها و تحولات جدید
Vibration Analysis and Control - New Trends and Developments
نام کتاب:

تجزیه و تحلیل و کنترل ارتعاشات - روندها و تحولات جدید

Vibration Analysis and Control - New Trends and Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Francisco Beltran-Carbajal
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اکوستیک (علم اصوات، صوت شناسی) زیر آبی
Underwater Acoustics
نام کتاب:

اکوستیک (علم اصوات، صوت شناسی) زیر آبی

Underwater Acoustics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Salah Bourennane
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


امواج اولتراسونیک
Ultrasonic Waves
نام کتاب:

امواج اولتراسونیک

Ultrasonic Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Auteliano Antunes dos Santos Júnior
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جریان دو فازی، تغییر فاز و مدلسازی عددی
Two Phase Flow, Phase Change and Numerical Modeling
نام کتاب:

جریان دو فازی، تغییر فاز و مدلسازی عددی

Two Phase Flow, Phase Change and Numerical Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Amimul Ahsan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 47.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تریبولوژی در مهندسی
Tribology in Engineering
نام کتاب:

تریبولوژی در مهندسی

Tribology in Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Haşim Pihtili
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


Tribology - روان کننده ها و  روغنکاری
Tribology - Lubricants and Lubrication
نام کتاب:

Tribology - روان کننده ها و روغنکاری

Tribology - Lubricants and Lubrication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Chang-Hung Kuo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 68.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تریبولوژی – اصول و پیشرفت ها
Tribology - Fundamentals and Advancements
نام کتاب:

تریبولوژی – اصول و پیشرفت ها

Tribology - Fundamentals and Advancements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jürgen Gegner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تئوری و کاربرد های جدید ماشین یادگیری
Theory and Novel Applications of Machine Learning
نام کتاب:

تئوری و کاربرد های جدید ماشین یادگیری

Theory and Novel Applications of Machine Learning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Meng Joo Er and Yi Zhou
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ولوسیمتری (سرعت سنجی) تصویر ذره – ویژگی ها، محدودیت ها و کاربرد های ممکن
The Particle Image Velocimetry - Characteristics, Limits and Possible Applications
نام کتاب:

ولوسیمتری (سرعت سنجی) تصویر ذره – ویژگی ها، محدودیت ها و کاربرد های ممکن

The Particle Image Velocimetry - Characteristics, Limits and Possible Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Giovanna Cavazzini
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های سونار
Sonar Systems
نام کتاب:

سیستم های سونار

Sonar Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: N. Z. Kolev
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 43.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برخی موضوعات حیاتی برای مدلسازی تزریق
Some Critical Issues for Injection Molding
نام کتاب:

برخی موضوعات حیاتی برای مدلسازی تزریق

Some Critical Issues for Injection Molding
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jian Wang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر