موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تئوری الاستیسیته و  تمرکز تنش
Theory of Elasticity and Stress Concentration 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری الاستیسیته و تمرکز تنش

Theory of Elasticity and Stress Concentration 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yukitaka Murakami
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیالات: نظریه، محاسبات، و شبیه سازی عددی
Fluid Dynamics: Theory, Computation, and Numerical Simulation 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیالات: نظریه، محاسبات، و شبیه سازی عددی

Fluid Dynamics: Theory, Computation, and Numerical Simulation 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: C. Pozrikidis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی
Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی

Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Donat Lewandowski , Pawel Olejnik and Jan Awrejcewicz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانو ترمودینامیک
Mechanothermodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانو ترمودینامیک

Mechanothermodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Leonid Sosnovskiy and Sergei Sherbakov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه لایه مرزی
Boundary-Layer Theory 9th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه لایه مرزی

Boundary-Layer Theory 9th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hermann Schlichting and Klaus Gersten
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب سخنرانی ها در مکانیک کوانتومی - با مسائل، تمرین ها و راه حل های آنها
Lectures on Quantum Mechanics: With Problems, Exercises and their Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی ها در مکانیک کوانتومی - با مسائل، تمرین ها و راه حل های آنها

Lectures on Quantum Mechanics: With Problems, Exercises and their Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jean-Louis Basdevant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی مکانیک
Advances in Mechanical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی مکانیک

Advances in Mechanical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alexander Evgrafov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار مواد دینامیکی، جلد 1
Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار مواد دینامیکی، جلد 1

Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bo Song , Daniel Casem and Jamie Kimberley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های ایزوژئومتریک برای شبیه سازی عددی
Isogeometric Methods for Numerical Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های ایزوژئومتریک برای شبیه سازی عددی

Isogeometric Methods for Numerical Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Gernot Beer and Stephane Bordas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آیرودینامیک  صوت
Introduction to Transonic Aerodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آیرودینامیک صوت

Introduction to Transonic Aerodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Roelof Vos and Saeed Farokhi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی ترمودینامیک   برای شبیه سازی فرایند
Chemical Thermodynamics for Process Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی ترمودینامیک   برای شبیه سازی فرایند

Chemical Thermodynamics for Process Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: J?rgen Gmehling , B?rbel Kolbe , Michael Kleiber and Jorgen Rarey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 63.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال حرارت بوسیله جریان های پوسته ای همرفت
Free Convection Film Flows and Heat Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت بوسیله جریان های پوسته ای همرفت

Free Convection Film Flows and Heat Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: De-Yi Shang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات انتقال حرارت وکاربردها
Heat Transfer Studies And Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات انتقال حرارت وکاربردها

Heat Transfer Studies And Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Salim Newaz Kazi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال حرارت توربین گاز و  فن آوری خنک کننده، چاپ دوم
Gas Turbine Heat Transfer and Cooling Technology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت توربین گاز و فن آوری خنک کننده، چاپ دوم

Gas Turbine Heat Transfer and Cooling Technology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Je-Chin Han , Sandip Dutta and Srinath Ekkad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 60.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مکانیک سیالات
Fundamentals of Fluid Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مکانیک سیالات

Fundamentals of Fluid Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bruce R. Munson , Alric P. Rothmayer , Theodore H. Okiishi , Wade W. Huebsch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 44.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برداشت الکترواستاتیک انرژی جنبشی
Electrostatic Kinetic Energy Harvesting
نام کتاب:

دانلود کتاب برداشت الکترواستاتیک انرژی جنبشی

Electrostatic Kinetic Energy Harvesting
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Philippe Basset , Elena Blokhina , Dimitri Galayko
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث منتخب در کاربرد های مکانیک کوانتومی
Selected Topics In Applications Of Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث منتخب در کاربرد های مکانیک کوانتومی

Selected Topics In Applications Of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mohammad Reza Pahlavani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک مقدماتی مدرن
Modern Introductory Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک مقدماتی مدرن

Modern Introductory Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Walter Wilcox
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک جامدات و شکستگی
Mechanics of Solids and Fracture
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک جامدات و شکستگی

Mechanics of Solids and Fracture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ho Sung Kim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرانش جایگزین برای اتومبیل
Alternative Propulsion for Automobiles
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرانش جایگزین برای اتومبیل

Alternative Propulsion for Automobiles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Cornel Stan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر