موضوعات کتاب ها

علم  و  تکنولوژی  در  فرایند ریخته گری
Science and Technology of Casting Processes
نام کتاب:

علم و تکنولوژی در فرایند ریخته گری

Science and Technology of Casting Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Malur Srinivasan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 58.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتهای اخیر در تحلیل ارتعاشات
Recent Advances in Vibrations Analysis
نام کتاب:

پیشرفتهای اخیر در تحلیل ارتعاشات

Recent Advances in Vibrations Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Natalie Baddour
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت در عملکرد توربین گازی
Progress in Gas Turbine Performance
نام کتاب:

پیشرفت در عملکرد توربین گازی

Progress in Gas Turbine Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ernesto Benini
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ارزیابی عملکرد بلبرینگ (یاطاقان)
Performance Evaluation of Bearings
نام کتاب:

ارزیابی عملکرد بلبرینگ (یاطاقان)

Performance Evaluation of Bearings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Rakesh Sehgal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کنترل نویز (سر و صدا)، راه حل های کاهش و حذف در مهندسی
Noise Control, Reduction and Cancellation Solutions in Engineering
نام کتاب:

کنترل نویز (سر و صدا)، راه حل های کاهش و حذف در مهندسی

Noise Control, Reduction and Cancellation Solutions in Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Daniela Siano
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 راه های جدید تریبولوژیکی
New Tribological Ways
نام کتاب:

راه های جدید تریبولوژیکی

New Tribological Ways
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Taher Ghrib
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 41.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت های جدید در فناوری های نقلیه ای و مهندسی خودرو
New Advances in Vehicular Technology and Automotive Engineering
نام کتاب:

پیشرفت های جدید در فناوری های نقلیه ای و مهندسی خودرو

New Advances in Vehicular Technology and Automotive Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Joao Paulo Carmo and Joao Eduardo Ribeiro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رفتار های مدرن مهندسی سطح
Modern Surface Engineering Treatments
نام کتاب:

رفتار های مدرن مهندسی سطح

Modern Surface Engineering Treatments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میکرو الکترونیک و سیستم های مکانیکی
Micro Electronic and Mechanical Systems
نام کتاب:

میکرو الکترونیک و سیستم های مکانیکی

Micro Electronic and Mechanical Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kenichi Takahata
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 35.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های مکاترونیک نرم افزار
Mechatronic Systems Applications
نام کتاب:

سیستم های مکاترونیک نرم افزار

Mechatronic Systems Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Annalisa Milella Donato Di Paola and Grazia Cicirelli
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های مکاترونیک شبیه سازی مدلسازی و کنترل
Mechatronic Systems Simulation Modeling and Control
نام کتاب:

سیستم های مکاترونیک شبیه سازی مدلسازی و کنترل

Mechatronic Systems Simulation Modeling and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Annalisa Milella Donato Di Paola and Grazia Cicirelli
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی مکانیک
Mechanical Engineering
نام کتاب:

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Murat Gokcek
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


Mass Transfer در سیستم های چند فازی و کاربردهای آن
Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications
نام کتاب:

Mass Transfer در سیستم های چند فازی و کاربردهای آن

Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mohamed El-Amin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


Mass Transfer - پیشرفتها در انرژی پایدار و مدلسازی عددی محیط زیست گرا
Mass Transfer - Advances in Sustainable Energy and Environment Oriented Numerical Modeling
نام کتاب:

Mass Transfer - پیشرفتها در انرژی پایدار و مدلسازی عددی محیط زیست گرا

Mass Transfer - Advances in Sustainable Energy and Environment Oriented Numerical Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hironori Nakajima
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بلبرینگ مغناطیسی، نظریه و کاربردها
Magnetic Bearings, Theory and Applications
نام کتاب:

بلبرینگ مغناطیسی، نظریه و کاربردها

Magnetic Bearings, Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bostjan Polajzer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آئرودینامیک  رینولدز نامبر پایین (عدد رینولدز کم) و فراگذاری
Low Reynolds Number Aerodynamics and Transition
نام کتاب:

آئرودینامیک رینولدز نامبر پایین (عدد رینولدز کم) و فراگذاری

Low Reynolds Number Aerodynamics and Transition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mustafa Serdar Genc
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مکاترونیک هوشمند
Intelligent Mechatronics
نام کتاب:

مکاترونیک هوشمند

Intelligent Mechatronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ganesh Naik
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هیدرو دینامیک - بهینه سازی روش ها و ابزارها
Hydrodynamics - Optimizing Methods and Tools
نام کتاب:

هیدرو دینامیک - بهینه سازی روش ها و ابزارها

Hydrodynamics - Optimizing Methods and Tools
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Harry Edmar Schulz, André Luiz Andrade Simões and Raquel Jahara Lobosco
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هیدرو دینامیک – اجسام آب طبیعی
Hydrodynamics - Natural Water Bodies
نام کتاب:

هیدرو دینامیک – اجسام آب طبیعی

Hydrodynamics - Natural Water Bodies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Harry Edmar Schulz, André Luiz Andrade Simões and Raquel Jahara Lobosco
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهبود حرارتی – کاربرد های مرسوم و نوین
Heat Treatment - Conventional and Novel Applications
نام کتاب:

بهبود حرارتی – کاربرد های مرسوم و نوین

Heat Treatment - Conventional and Novel Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Frank Czerwinski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر