موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشرفت در تعامل آب و سازه
Advances in Fluid-Structure Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در تعامل آب و سازه

Advances in Fluid-Structure Interaction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Marianna Braza , Alessandro Bottaro and Mark Thompson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه مختصری از مهندسی مکانیک
A Brief History of Mechanical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه مختصری از مهندسی مکانیک

A Brief History of Mechanical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Uday Shanker Dixit , Manjuri Hazarika and J. Paulo Davim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیاده سازی کارآمد بالا روشهای عددی دقیق در بدون ساختار شبکه
Efficient Implementation of High-Order Accurate Numerical Methods on Unstructured Grids
نام کتاب:

دانلود کتاب پیاده سازی کارآمد بالا روشهای عددی دقیق در بدون ساختار شبکه

Efficient Implementation of High-Order Accurate Numerical Methods on Unstructured Grids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Wanai Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص ترمودینامیکی دی اکسید کربن
Carbon Dioxide Thermodynamic Properties Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص ترمودینامیکی دی اکسید کربن

Carbon Dioxide Thermodynamic Properties Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sara Anwar and John J. Carroll
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسیالات و نانوسیالات: شیمی، فیزیک، و اصول علم زندگی
Microfluidics and Nanofluidics Handbook: Chemistry, Physics, and Life Science Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسیالات و نانوسیالات: شیمی، فیزیک، و اصول علم زندگی

Microfluidics and Nanofluidics Handbook: Chemistry, Physics, and Life Science Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sushanta K. Mitra and Suman Chakraborty
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 55.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو مکانیک با ریاضیات
Micromechanics with Mathematica
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو مکانیک با ریاضیات

Micromechanics with Mathematica
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Seiichi Nomura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول روش المان محدود برای انتقال حرارت و جرم
Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Mass Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول روش المان محدود برای انتقال حرارت و جرم

Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Mass Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Perumal Nithiarasu , Roland W. Lewis and Kankanhalli N. Seetharamu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل تصادفی عدم قطعیت در مکانیک محاسباتی
Stochastic Models of Uncertainties in Computational Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل تصادفی عدم قطعیت در مکانیک محاسباتی

Stochastic Models of Uncertainties in Computational Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ph.d Soize Christian
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک گالیله و زنجیره ترمودینامیک
Galilean Mechanics and Thermodynamics of Continua
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک گالیله و زنجیره ترمودینامیک

Galilean Mechanics and Thermodynamics of Continua
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Géry de Saxcé and Claude Valleé
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های دفاع هوایی و موشکی
Air and Missile Defense Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های دفاع هوایی و موشکی

Air and Missile Defense Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Warren J. Boord and John B. Hoffman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک شیمی از طریق ماشین
Understanding Chemistry through Cars
نام کتاب:

دانلود کتاب درک شیمی از طریق ماشین

Understanding Chemistry through Cars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Geoffrey M. Bowers and Ruth A. Bowers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمومکانیک سازه های کامپوزیت در دماهای بالا
Thermomechanics of Composite Structures under High Temperatures
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمومکانیک سازه های کامپوزیت در دماهای بالا

Thermomechanics of Composite Structures under High Temperatures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yu. I. Dimitrienko
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روندهای اخیر در شکستگی و آسیب مکانیکی
Recent Trends in Fracture and Damage Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب روندهای اخیر در شکستگی و آسیب مکانیکی

Recent Trends in Fracture and Damage Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Geralf Hütter and Lutz Zybell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهویه مکانیکی
Mechanical Ventilation
نام کتاب:

دانلود کتاب تهویه مکانیکی

Mechanical Ventilation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sachdeva Anupam, Chugh Krishan, Gambhir Ajay, Aneja Satinder, Dubey AP, Kukreja Shyam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک
Mechanics: Cambridge International As and a Level Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک

Mechanics: Cambridge International As and a Level Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sophie Goldie and Roger Porkess
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی الکترودینامیک کوانتومی
Basics of Quantum Electrodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی الکترودینامیک کوانتومی

Basics of Quantum Electrodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ioan Merches , Dorian Tatomir and Roxana E. Lupu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک نا هموار و بهینه سازی محدب
Nonsmooth Mechanics and Convex Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک نا هموار و بهینه سازی محدب

Nonsmooth Mechanics and Convex Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yoshihiro Kanno
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت
Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت

Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: harry jones
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایش وضعیت ماشین آلات : اصول و روش ها
Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب پایش وضعیت ماشین آلات : اصول و روش ها

Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Amiya Ranjan Mohanty
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک جریان چند فازی 1 – اصول
Multiphase Flow Dynamics 1: Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جریان چند فازی 1 – اصول

Multiphase Flow Dynamics 1: Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Nikolay Ivanov Kolev
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر