موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مکانیک تغییر شکل و شکستگی محدود
Mechanics of Finite Deformation and Fracture
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک تغییر شکل و شکستگی محدود

Mechanics of Finite Deformation and Fracture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Majid Aleyaasin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی، شبیه سازی و کنترل توربین های گازی
Gas Turbines Modeling, Simulation, and Control: Using Artificial Neural Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی، شبیه سازی و کنترل توربین های گازی

Gas Turbines Modeling, Simulation, and Control: Using Artificial Neural Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hamid Asgari and XiaoQi Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه های انرژی مبتنی بر گرافن
Graphene-based Energy Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه های انرژی مبتنی بر گرافن

Graphene-based Energy Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: A. Rashid bin Mohd Yusoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرکانس دامنه و طراحی سیستم های غیر خطی بر اساس سری های توسعه ولترا
Frequency Domain Analysis and Design of Nonlinear Systems based on Volterra Series Expansion: A Parametric Characteristic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرکانس دامنه و طراحی سیستم های غیر خطی بر اساس سری های توسعه ولترا

Frequency Domain Analysis and Design of Nonlinear Systems based on Volterra Series Expansion: A Parametric Characteristic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Xingjian Jing and Ziqiang Lang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال طبیعی همرفتی گرما از سیلندر های اریب کوتاه
Natural Convective Heat Transfer from Short Inclined Cylinders
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال طبیعی همرفتی گرما از سیلندر های اریب کوتاه

Natural Convective Heat Transfer from Short Inclined Cylinders
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Patrick H. Oosthuizen and Abdulrahim Kalendar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول کنترل موتور
Motor Control Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کنترل موتور

Motor Control Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Steve Senty
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی
Modeling and Computation in Engineering II
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی

Modeling and Computation in Engineering II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Liquan Xie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکاترونیک ها با آزمایشات
Mechatronics with Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب مکاترونیک ها با آزمایشات

Mechatronics with Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sabri Cetinkunt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چفت و بست مکانیکی، متصل کردن، و مونتاژ
Mechanical Fastening, Joining, and Assembly, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چفت و بست مکانیکی، متصل کردن، و مونتاژ

Mechanical Fastening, Joining, and Assembly, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: James A. Speck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجزای فیزیکی تنسور
Physical Components of Tensors
نام کتاب:

دانلود کتاب اجزای فیزیکی تنسور

Physical Components of Tensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Wolf Altman and Antonio Marmo De Oliveira
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی فاز در تداخلات نوری
Phase Estimation in Optical Interferometry
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی فاز در تداخلات نوری

Phase Estimation in Optical Interferometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Pramod Rastogi and Erwin Hack
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های اپتومکانیکی
Optomechanical Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های اپتومکانیکی

Optomechanical Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Keith J. Kasunic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک سیالات ویسکوپلاستیسیتی
Fluid Mechanics of Viscoplasticity
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک سیالات ویسکوپلاستیسیتی

Fluid Mechanics of Viscoplasticity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Raja R. Huilgol
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جریان، تغییر شکل و شکستگی
Flow, Deformation and Fracture: Lectures on Fluid Mechanics and the Mechanics of Deformable Solids for Mathematicians and Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان، تغییر شکل و شکستگی

Flow, Deformation and Fracture: Lectures on Fluid Mechanics and the Mechanics of Deformable Solids for Mathematicians and Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Grigory Isaakovich Barenblatt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سطح برای بهبود عملکرد در برابر سایش
Surface Engineering for Enhanced Performance against Wear
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سطح برای بهبود عملکرد در برابر سایش

Surface Engineering for Enhanced Performance against Wear
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Manish Roy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته در ایتالیای قرن نوزدهم: تاریخچه ای کوتاه از مکانیک جامدات و سازه ها
Strength of Materials and Theory of Elasticity in 19th Century Italy: A Brief Account of the History of Mechanics of Solids and Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته در ایتالیای قرن نوزدهم: تاریخچه ای کوتاه از مکانیک جامدات و سازه ها

Strength of Materials and Theory of Elasticity in 19th Century Italy: A Brief Account of the History of Mechanics of Solids and Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Danilo Capecchi and Giuseppe Ruta
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشکار شدن معمای قرن بیستم در ثبات الاستیک
Resolution of the Twentieth Century Conundrum in Elastic Stability
نام کتاب:

دانلود کتاب آشکار شدن معمای قرن بیستم در ثبات الاستیک

Resolution of the Twentieth Century Conundrum in Elastic Stability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Isaac Elishakoff
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طناب های سیمی: کشش ، استقامت، قابلیت اطمینان
Wire Ropes: Tension, Endurance, Reliability
نام کتاب:

دانلود کتاب طناب های سیمی: کشش ، استقامت، قابلیت اطمینان

Wire Ropes: Tension, Endurance, Reliability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Klaus Feyrer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شتاب مدل شبکه بولتزمن برای سیستم تعلیق کلوئیدی: رئولوژی و رابط مورفولوژی
Accelerated Lattice Boltzmann Model for Colloidal Suspensions: Rheology and Interface Morphology
نام کتاب:

دانلود کتاب شتاب مدل شبکه بولتزمن برای سیستم تعلیق کلوئیدی: رئولوژی و رابط مورفولوژی

Accelerated Lattice Boltzmann Model for Colloidal Suspensions: Rheology and Interface Morphology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hassan Farhat , Joon Sang Lee and Sasidhar Kondaraju
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک سیالات بین سطحی: روش مدل سازی ریاضی
Interfacial Fluid Mechanics: A Mathematical Modeling Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک سیالات بین سطحی: روش مدل سازی ریاضی

Interfacial Fluid Mechanics: A Mathematical Modeling Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Vladimir S. Ajaev
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر